OKR (Objectives and Key Results) on strategian toteutuksen ja toimeenpanon tavoitejohtamismalli, joka on levinnyt erityisesti Googlen ja Intelin menestystarinoiden siivittämänä lähes kulovalkean tavoin organisaatioihin kautta maailman. 

Laadullisiin ja innostaviin tavoitteisiin sekä vaikuttavuutta mittaaviin avaintuloksiin perustuvan OKR-mallin tehokkuuden taustalla on kolme perusperiaatetta, jotka erottavat sen muista tavoitejohtamisen malleista.

 

Autonomia ja osallistaminen

OKR-malli perustuu avoimuuteen ja dialogiin. Valta ja vastuu on johdon ohella tiimeillä, jotka tekevät itselleen omat tavoitteensa ja asettavat omat avaintuloksensa. OKR-mallin mukaisesti motivaatio saavuttaa asetettu tavoite syntyy, kun se koetaan itselle merkitykselliseksi. Tästä syystä tavoitteiden asettamisen prosessi pyrkii mahdollisimman hyvin yhdensuuntaistamaan yrityksen strategisen tahtotilan ja ihmisten ja tiimien omat intohimot ja osaamiset.
 

Mitattava vaikuttavuus 

Avaintulosten pohjana on aina aidon ja mitattavan vaikutuksen synnyttäminen joko asiakkaille tai joissain tapauksissa myös henkilöstölle. Kun painopiste siirtyy lopputuotoksista lopputuloksiin, kasvaa toimeenpanon vaikuttavuus eksponentiaalisesti. OKR-mallissa tätä vaikutusta kiihdyttää tuloksiin liittyvä tavoitteellisuus, jossa on aidosti mahdollista ja suositeltavaa pyrkiä unelmoimaan isosti. 
 

Tiedon läpinäkyvyys

Tarkka tilannekuva ja riittävästi ajantasaista tietoa käytettävissä – OKR-mallissa tilannetieto on koko ajan kaikkien käytettävissä. Oman alansa asiantuntijat kyllä tietävät, mitä tehdä, kunhan heillä on käytettävissään tietoa päätöstensä tueksi.

Consultant and customer sat looking at a tablet device together

Asiakaslupauksemme mukaisesti tuotamme asiakkaillemme toimintaan johtavia oivalluksia, “Insights you can act on”. Lähestymistapamme perustuu arvokkaimman pääomanne eli ihmisten osaamisen ja intohimon valjastamiseen pysäyttämättömäksi voimaksi. Aidoissa arjen muutoksissa testattu toimeenpanon mallimme puolestaan auttaa siirtymään puheista tekoihin ja strategioista tuloksiin.

Ymmärrys
 • Johdon sparrauskeskustelut ja -työpajat
 • Keskijohdon ja tiimien innostavat johdantoluennot
 • Johdantomateriaalit, kuten videot ja esitykset
 • Nopeat työpajat tiimeille konkreettisen ja omakohtaisen ensikosketuksen synnyttämiseen
Suunnittelu
 • Johdon työpajat uuden johtamismallin suunnitteluun ja yritystason OKR:ien kiinnittämiseen
 • Liittymäpintojen suunnittelu olemassa oleviin johtamisen rakenteisiin
 • Muutoksen mahdollistajien ja esteiden tunnistaminen
 • Organisaation osallistaminen juuri heidän arkeen parhaiten sopivan OKR-toimintamallin löytämiseen
Toimeenpano
 • Fasilitoidut OKR- ja retrotyöpajat
 • Asiakkaalle sovitetut koulutukset eri kohderyhmille
 • Prosessia tukevan teknologian käyttöönotto
 • Tarvittavan ohje- ja tukimateriaalin synnyttäminen yhteiskehittämällä organisaation kanssa
 • Erikoisroolien, kuten soihdunkantajien, koulutus ja tukeminen
 • Q&A-tuki

 

 

-- IMAGE GOES BELOW --

Organisaation strategiselle johtamiselle uusi suunta OKR-mallin tukemana

-- IMAGE GOES ABOVE --

OKR on erittäin hyvä toimintamalli jokaiselle eteenpäin katsovalle organisaatiolle

 

Organisaation strategiselle johtamiselle uusi suunta OKR-mallin tukemana

Organisaation aiemmin käyttämä strategisen johtamisen tapa ei ole ollut omiaan kannustamaan yhteisön sisäistä yhteistyötä, eikä vuosisykliin perustuva toimintamalli ole sopeutunut muutoksiin riittävän nopeasti. Nyt tämä visionäärinen ja uudistumishaluinen organisaatio uudistaa ja ketteröittää määrätietoisesti strategista johtamistaan OKR-mallin tukemana.

Lue lisää ison organisaation merkittävästä toimintatavan ja -kulttuurin muutoshankkeesta

 

-- IMAGE GOES BELOW --

Organisaation strategiselle johtamiselle uusi suunta OKR-mallin tukemana

-- IMAGE GOES ABOVE --

OKR:n avulla strategiasta tehdään elävää arkea ja käytännön todellisuutta suurellekin joukolle ihmisiä

 

Kaikkien yhteinen strategia – utopiaa vai todellisuutta?

Lähes poikkeuksetta organisaatioissa tuskaillaan strategian toimeenpanon kanssa. Tavoitteiden ja avaintulosten (OKR) käyttö on nopeasti yleistynyt ja käytännössä erinomaiseksi todettu menetelmä, jolla strategiasta tehdään elävää arkea ja käytännön todellisuutta suurellekin joukolle ihmisiä.

Lue, miten strategialle luodaan merkitys OKR-mallin avulla