Toni Paloheimo, CGI

Toni Paloheimo

Senior Consultant, OKR and Change Management

Uskallan väittää, että lähes poikkeuksetta organisaatioissa tuskaillaan strategian toimeenpanon kanssa. On nähty vaivaa ja kuvattu siinä ajanhetkessä paras mahdollinen käsitys organisaatiolle sopivimmasta tiestä ja siihen liittyvistä valinnoista toteuttaa olemassaolon tarkoitustaan. Tulokset tuppaavat kuitenkin jäämään laihoiksi, ja strategia liian usein käytännön arjesta irralliseksi yksittäiseksi dokumentiksi.

Tavoitteiden ja avaintulosten (OKR) käyttö on nopeasti yleistynyt ja käytännössä erinomaiseksi todettu menetelmä, jolla strategiasta tehdään elävää arkea ja käytännön todellisuutta suurellekin joukolle ihmisiä. Sinänsä yksinkertaiselta kuulostavan mallin hienous piilee sen taustalla olevassa ajattelutavassa ja kytkemisessä sulavasti organisaation arjen tekemiseen. 

Strategialle merkitys OKR:n avulla

OKR-mallissa on pohjimmiltaan kyse autonomiasta ja osallistamisesta, säännöllisestä reflektoinnista sekä tilannearvioista ja toiminnan muokkaamisesta näiden mukaisesti.  
 

Jokainen tiimi tekee itselleen omat tavoitteensa ja asettaa omat avaintuloksensa.

Kun tavoitteet ja tulokset asetetaan organisoidusti ja vahvan läpinäkyvyyden ja vuoropuhelun tukemana, tiimeille syntyy selkeä kuva oman työn kytkennästä yrityksen strategisiin valintoihin ja sitä kautta tarkka fokus, mihin keskittymällä tiimi pystyy juuri nyt parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä kääntää abstraktin strategian konkreettiseksi ja ymmärrettäväksi tekemiseksi ja havainnollistaa tiimin elintärkeää roolia osana suurempaa kokonaisuutta. Tätä kautta syntyy jokaisen työlle vahva merkitys ja tarkoitus. 

Tiimi arvioi omaa edistymistään vaikuttavuuden synnyttämisessä suhteessa asettamiinsa avaintuloksiin.

Ideana on jatkuvasti oppia, mikä strategiassa ja sen toimeenpanossa toimii, mikä ei toimi ja mitä tehdä seuraavalla viikolla toisin. Näin strategisesti tärkeät teemat pysyvät jatkuvasti tiimin jäsenten mielessä. Se taas tarkoittaa, että arjen kiireessä tehtävä signaalien havainnointi, mikropäätökset ja harkinnanvarainen ajankäyttö kohdistuvat nimenomaan strategian toimeenpanossa onnistumisen kannalta oleellisimpiin asioihin. 
 

Kaikki strategista muutosta edistävän tekemisen opit kerätään systemaattisesti.

OKR-kvartaaliretrot antavat arvokasta tietoa strategian toimeenpanon etenemisestä, onnistumisesta, mahdollisista haasteista ja uusista, oleellisista havainnoista. Niiden antaman reaaliaikaisen tilannekuvan pohjalta tekemistä voidaan tarkentaa ja kohdentaa seuraavalle tarkastelujaksolle. Sen suunnittelussa palataan taas ensimmäiseen kohtaan, jossa suurimmasta kuvasta askel kerrallaan pienempiin siirtymällä synnytetään uudet tavoitteet ja avaintulokset, joiden varassa niin organisaatio kuin sen työntekijät kykenevät taas luottavaisesti ja strategisesti ketterästi ottamaan seuraavat tärkeät askeleet. 
 

Ketterä strategia ei vanhene

“Suunnitelmat eivät ole olennaisia, mutta suunnittelu on elintärkeää”, Yhdysvaltain entisen presidentin Dwight D. Eisenhowerin kerrotaan sanoneen. Samaa henkeä voidaan soveltaa myös strategian toimeenpanoon. Pahimmillaan strategia nähdään vain staattisena suunnitelmana, jolloin sen parasta ennen -aika on vääjäämättä lyhyt, eritoten nykyisenkaltaisessa nopeasti muuttuvassa ja arvaamattomassa toimintaympäristössä.

Strategian pohjalta asetetut, tiimien itse määrittämät tavoitteet ja avaintulokset sekä niiden säännöllinen läpikäynti ja arviointi oppimismielessä tekevät sen sijaan strategiasta elävän, ketterän ja konkreettisen jokaiselle henkilölle. Kaikkien yhteinen ja jaettu fokus säilyy strategian hengen mukaisessa vaikutuksessa ja sen yhä paremmassa saavuttamisessa kaikesta toimintaympäristön muutoksesta huolimatta. Eisenhoweria mukaellen voitaisiin sanoa, että strategiat eivät ole olennaisia, mutta strateginen ajattelu on elintärkeää.

Jos koet, että organisaationne voisi hyötyä strategian ketteröittämisestä ja elävöittämisestä, ota yhteyttä ja jutellaan tarkemmin, miten voimme olla avuksi!

Kirjoittajasta

Toni Paloheimo, CGI

Toni Paloheimo

Senior Consultant, OKR and Change Management

Olen Toni Paloheimo, OKR- ja muutoskonsultti, ja missionani on auttaa organisaatioita onnistumaan strategisessa transformaatiossa ketterästi ja ihmislähtöisesti. Minulla on yli 20-vuotinen kokemus liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen osa-alueilta. Olen keskittynyt erityisesti OKR-muutosten tukemiseen lukuisilla asiakkailla eri toimialoilla. Ollaan yhteydessä!