People Consulting – apuna muutoksissa, tukena organisaatioiden ja prosessien kehittämisessä

2020-luvun organisaatiot elävät jatkuvassa muutoksessa. Onnistuneet muutokset edellyttävät sekä teknisen muutoksen, organisaatiotason muutoksen että ihmismuutoksen saumatonta yhteispeliä. Muutoskonsultoinnin palveluilla autamme asiakkaitamme isoissa ja pienissä muutoksissa – on sitten kyse esimerkiksi järjestelmän käyttöönotosta, toimintamallin muuttamisesta, kulttuurimuutoksesta, yritysostosta tai tekoälymuutoksesta. Jos organisaatiossanne on suunnitteilla tai käynnissä muutos, me osaamme auttaa.

Toimintamme lähtökohtana on paitsi asiakkaidemme auttaminen toimeksiannoissa myös asiakasorganisaation ja sen ihmisten omien kyvykkyyksien kasvattaminen muutoksissa. Uskomme, että näin asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen lopputuloksen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Työkalupakistamme löytyvät esimerkiksi muutosvalmiuden ja -kyvykkyyden palvelut, muutosjohtamisen palvelut, muutosmittauspalvelut, prosessien muotoilu ja tehostaminen, tekoälymuutoksen ratkaisut, tiedolla johtaminen sekä analytiikkaratkaisut.

Palveluistamme

Kokonaisvaltainen muutos vaatii sekä muutoksen teknisen että toiminnallisen puolen systemaattisen huomioimisen. Onnistunut muutos lähtee siitä, että organisaatiossa tiedetään muutosvalmius suhteessa tulevaan muutokseen. Oikean muutosstrategian valitseminen lähtee organisaation omasta muutoskyvykkyydestä. Sovittamalla parhaat strategiat ja suunnitelmat organisaation tarpeisiin päästään optimaaliseen lopputulokseen.

  Hyödyt

  • Lyhyempi muutosten läpimenoaika ja liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttaminen
  • Sujuvampi uusien ratkaisujen ja järjestelmien käyttöönotto
  • Pienempi kuormitus organisaation henkilöstölle
  • Organisaation muutoskyvykkyyden kasvattaminen – muutosvalmis organisaatio

  Autamme organisaatioita menestymään muutoksessa

  Valmius

  Organisaation riittävä muutosvalmius on avainedellytys onnistuneelle muutokselle. Tukevatko organisaation strategia, prosessit, rakenteet ja kyvykkyydet haluttua muutosta? Mikä organisaation valmius on suhteessa muutokseen? Me CGI:n ammattilaiset tuemme asiakkaidemme muutosvalmiutta ja edesautamme onnistumista kartoittamalla muutosvalmiuden kannalta olennaisimmat ydinkomponentit ja niiden nykytilan suhteessa haluttuun muutokseen.

  Muutoksen tekeminen

  Muutos vaatii aina tekijänsä eli muutoksen ammattilaisia ja muutosjohtajia, jotka ovat juuri niitä konkreettisia käsipareja ja resursseja. CGI:ltä saatte muutoksiinne tueksi paitsi muutosammattilaiset myös mittavan työkalu- ja menetelmäosaamisen muutosten suunnitteluun ja läpivientiin.

  Kyvykkyys

  Menestyksekkäät muutokset edellyttävät osaamista ja kyvykkyyttä suunnitella, hallita ja johtaa muutoksia systemaattisesti. Muutoskyvykkäässä organisaatiossa prosessit ja rakenteet tukevat optimaalisesti muutosten läpivientiä. Parannamme asiakasorganisaatioidemme muutoskyvykkyyttä myös nostamalla avainhenkilöiden (esimerkiksi johto, esihenkilöt tai projektipäälliköt) muutososaamista esimerkiksi valmennuksin, työpajoin ja coaching-menetelmillä.

  Kunnat: TE2024-muutos tulee, oletteko valmiita?

  Onnistunut TE2024-muutos vaatii sen ymmärtämistä, mitkä prosessit muuttuvat ja mikä on niiden vaikutus toimintaan. Hyvällä pohjatyöllä tunnistetaan mahdolliset riskit, päästään tehokkaaseen muutoksen läpivientiin ja kuormitetaan henkilökuntaa mahdollisimman vähän.

  CGI:n muutosvalmiuskartoitus tukee kuntia ja järjestämisalueita kartoittamalla muutoksen onnistuneen läpiviennin kannalta olennaisimmat tekijät.

   

  Mitä?

  Tehokas kartoitus, jossa selvitetään organisaation muutosvalmius suhteessa tulevaan TE2024-uudistukseen.

  Miksi?

  Kun organisaatiolla on ymmärrys omasta muutosvalmiudestaan, se kykenee ennakoimaan ja valmistautumaan, jotta uudistus sujuisi mahdollisimman hyvin.

  Miten?
  Tehokas muutosvalmiuden kartoitus kerää olennaisen datan, koostaa sen ja analysoi organisaation muutosvalmiutta raportissa.
  Lopputuloksena organisaatiolla on ymmärrys TE2024-uudistuksen vaatimuksista suhteessa organisaation omaan muutosvalmiuteen.
  Kuva: Lääkäri ja potilas keskustelevat vastaanotolla

  Asiakasesimerkki: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

  Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti CGI:n kanssa HR-transitioprojektin keväällä 2022. Jo alkuvaiheessa tunnistettiin tarve keskittyä järjestelmien rinnalla HR-alueen kokonaismuutokseen henkilöstön näkökulmat huomioiden.

  Palveluistamme

  Huomisen organisaatioita rakennetaan tänään. Organisaatioita, niiden prosesseja, toimintamalleja ja kulttuuria kannattaa kehittää systemaattisesti vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. CGI:n asiantuntijat tukevat asiakasorganisaatioitamme muutosmatkoilla: aina strategioiden luomisesta yksittäisiin prosesseihin ja niiden osiin. Autamme esimerkiksi digitalisoinnissa, muotoilussa tai tehostamisessa hyödyntäen LEAN-menetelmiä. Työssämme käytämme muun muassa tekoälyn ja automaation tuomia mahdollisuuksia.

  Organisaatioiden ja prosessien kehittäminen tekoälyn ja automaation avulla

  Tekoäly tuo mukanaan muutosmatkan, jota tulee johtaa systemaattisesti. Onnistuneita tekoälyhankkeita yhdistää huolellinen valmistelu, jossa huomioidaan paitsi teknologia myös vaikutus organisaatioon, työntekijöihin ja yhteiskuntaan. Muutosmatka oikean kumppanin kanssa

  • kasvattaa ymmärrystä tekoälystä ja sen potentiaalista organisaatioille
  • varmistaa, että hankkeita lähestytään strategialähtöisesti
  • kasvattaa organisaation kyvykkyyttä johtaa tekoälyä ja digitaalisia transformaatioita.
  Kuva: Ihmiset kävelevät eri suuntiin aulatilassa

  Suositut Tekoäly tutuksi -työpajakokonaisuutemme tarjoavat organisaatioille ja niiden ihmisille helposti lähestyttävän johdatuksen tekoälyn tuomalle muutosmatkalle. Me emme puhu tekoälyn teknisestä puolesta, vaan siitä mitä tekoäly tarkoittaa organisaatiolle ja ihmisille.

  Millaisia tunteita tekoälyyn liittyy? Millaisia eettisiä kysymyksiä tulisi huomioida? Miten tekoälyä sovitetaan osaksi organisaation strategiaa?

  Työpajamme räätälöidään asiakaskohtaisesti osallistujamäärän ja keston mukaan. Tämä ajankohtainen aihe sopii käsiteltäväksi niin johdon työpajassa kuin virkistyspäivän ohjelmaosuudessa. Kysy lisää!

  Kuva: Henkilöstöjohtamisen konsultti ja asiakkaat

  Konsulttimme auttavat alalla kuin alalla

  Olemme yksi maailman johtavista IT-palvelujen ja liiketoiminnan konsultointia harjoittavista yrityksistä. Toimintamme kulmakiviä ovat paikallisuus, säännösten ja vaatimusten tuntemus sekä laaja toimialaosaaminen.

  Asiantuntijamme auttavat toimintojen kehittämisessä ja muutosten läpiviemisessä eri toimialoilla, organisaation eri tasoilla huomioiden koko henkilöstön.

   

  Tutustu konsultointipalveluihimme

  Data ja analytiikka

  Muutoskonsultointi ja henkilöstöjohtaminen

  IT-infrastruktuuripalvelut

  Ketterien menetelmien konsultointi

  Kyberturvallisuuden konsultointi

  Tutustu toimialaosaamiseemme

  Energia ja vesi

  Kauppa

  Kunnat

  Liikenne ja logistiikka

  Pankki

  Sosiaali- ja terveyspalvelut

  Telecom ja media

  Teollisuus

  Vakuutus

  Valtio

   

  Kuva: Ammattilaiset osallistuvat kokoukseen