Olen Minna Vainikka, ratkaisukeskeinen liikkeenjohdon konsultti, joka on syvästi kiinnostunut ihmisistä ja heidän inhimillisistä kokemuksistaan. Laaja-alainen asiantuntemukseni ulottuu useille ihmiskeskeisille liiketoiminnan osa-alueille, kuten muutosjohtamiseen, organisaatioiden, toimintatapojen ja prosessien kehittämiseen sekä työn murroksen ilmiöihin.

Yhdistän saumattomasti muotoiluajattelun avulla liiketoiminnan tarpeet ja inhimilliset näkökulmat transformatiivisten tulosten saavuttamiseksi. Haluan vaikuttaa myönteisesti muutosprosessien ohjaamiseen ja ihmisten hyvinvointiin ja todella tehdä eron ihmisten ja organisaatioiden arkeen.

Kuinka varmistetaan onnistumisenne seuraavissa muutoksissa? Ole minuun yhteydessä.


I am Minna Vainikka, a solution-oriented business management consultant who is deeply interested in people and their human experiences. My wide-ranging expertise extends to various people-oriented areas of business, such as change management, the development of organizations, operating methods and processes, and phenomena related to the disruption of work.

Using design thinking, I seamlessly connect business needs and human perspectives to achieve transformative results. I want to have a positive influence on steering change processes and people's wellbeing and really make a difference in the everyday life of people and organizations.

How to ensure your success in the next changes? Contact me.