Olen Saara Karasvirta ja minulla on lähes 15 vuoden kokemus (digitaalisesta) muutoksesta ja transformaatiosta, muutosjohtamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä ja strategiasta. Olen työskennellyt globaalisti Suomen suurimpien yritysten ja organisaatioiden kanssa haastavien muutosten parissa, ja fokus on aina ollut ihmisissä ja organisaatioissa: muutoksella tavoiteltu hyöty konkretisoituu vasta kun organisaatio, ihmiset ja prosessit on huomioitu. Työni ohella olen väitöskirjatutkija ja teen tutkimusta siitä, miten Suomen suurimmat yritykset toteuttavat transformaatioita ja muutoksia käytännössä.

Jos teidän organisaatiollanne on muutoksia tulossa tai käynnissä, ollaan yhteydessä!


I am Saara Karasvirta and I have almost 15 years of experience in change, (digital) transformation, business development and strategy. I have worked globally with Finland’s largest companies in complex transformations and my focus has always been on people and organizations: benefits to be achieved through change can only be realized when organizations’ people, systems and processes are considered. Alongside work, I am pursuing a PhD in organizational change, empirically studying some of Finland’s largest companies implementing changes.

If your organization is facing changes, let's be in touch!