Olen Henna Poutiainen ja autan organisaatioita ymmärtämään, miten uudet teknologiat, kuten tekoäly, muovaavat yhteiskuntaa ja organisaatioita. Ammatillisessa taustassani yhdistyvät sekä ihmiskeskeinen muutos että tekoälyosaaminen. Ydinosaamistani on se, miten ihmiset saadaan yhteisesti mukaan muutokseen. Tämän lisäksi minulla on vahvaa ymmärrystä tekoälyn ja uusien teknologioiden eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Haluan olla mukana luomassa uusia teknologioita, jotka linjautuvat ihmisten arvojen kanssa, ovat eettisesti kestäviä sekä edistävät positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Luodaanko tulevaisuuden työelämää yhdessä? Ole yhteydessä.


I'm Henna Poutiainen and I support organizations in understanding how merging technologies, such as artificial intelligence, shape society and organizations. My professional background combines people-centric change and artificial intelligence know-how. I comprehend how human behavior, trust, and emotions impact the success of digital changes. In addition, I have a strong understanding of ethical and responsible considerations related to AI and emerging technologies. I aspire to contribute in creating new technologies that are ethically sustainable and foster positive societal impacts.

Let’s co-create the future of work together? Get in touch.