Työhyvinvoinnin analysointi ja työkykyriskien ennakointi

Analytiikasta on suuri apu työhyvinvoinnin seuraamisessa. Yleisesti työhyvinvointia mittaamalla voidaan nähdä organisaation yleinen työhyvinvoinnin tila ja miten henkilöstö viihtyy. Samalla mittaamisen kautta voidaan seurata työhyvinvoinnin osa-alueiden kehittymistä. Tämä mahdollistaa myös kehittämistarpeiden ennakoinnin.

Tekoälyn ja ennakoivan analytiikan avulla voidaan puolestaan tunnistaa erilaisia tapahtumia, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin liittyviin riskeihin. Esimerkiksi toistuvista maanantaipoissaoloista tai heikentyneestä terveydentilasta voidaan lähettää heräte esimiehelle, jotta hän voi puuttua tilanteeseen ajoissa.

Työryhmä keskustelee työhyvinvoinnista
Nainen juo kahvia ja istuu kasvin vieressä

Personoitu ja ennaltaehkäisevä työhyvinvoinnin johtaminen

Zense-ratkaisu mahdollistaa organisaatioille uudenlaisen tavan saavuttaa terveempi ja onnellisempi henkilöstö huomioimalla yksilölliset tarpeet ja eroavaisuudet. Ratkaisu kerää hyvinvointidataa aktiivisuusrannekkeesta, analysoi sen ja muuttaa sen helposti ymmärrettäväksi. Selkeiden ja visuaalisten indikaattoreiden avulla hyvinvointia on helppo seurata pidemmältäkin ajalta ja kokonaiskuva on helppo hahmottaa. Zensen avulla hoidosta tulee personoitua ja ennaltaehkäisevää.

Varhaisen välittämisen keskustelut

CGI HR tarjoaa pohjan varhaisen välittämisen keskusteluille. Keskustelu voidaan aloittaa poissaoloherätteestä, työn laadun muuttumisesta tai vain esimiehen aloitteesta. Keskustelussa arvioidaan mahdolliset riskit ja niiden juurisyy, joka voi olla esimerkiksi suuri työkuorma, osaamisvaje tai henkilökohtaiset syyt. Tämän jälkeen sovitaan toimenpiteet tilanteen ehkäisemiseksi ja jatkokeskustelu tai tapaaminen työterveyshuollon kanssa. Keskustelun tiedot jäävät talteen ja niitä voidaan hyödyntää jatkossa.

Hallitusti eläkkeelle -prosessi

Moni esihenkilö kokee eläkkeestä puhumisen vaikeaksi. Myös työntekijälle voi olla vaikeaa ottaa eläköityminen puheeksi esihenkilön kanssa siinä pelossa, että leimautuu työkyvyttömäksi tai -haluttomaksi. Kun eläkkeelle siirtymisen prosessi on sama kaikilla, puhuminenkin on helpompaa. CGI HR Hallitusti eläkkeelle -keskustelu käydään eläkeikää lähestyvän henkilön kanssa, esimerkiksi 60 vuoden iässä. Keskustelussa laaditaan urasuunnitelma lopputyöuralle ja näin työ pysyy mielekkäänä ja omien tarpeiden mukaisena.

Eläkkeelle jäävä mies käyttää älypuhelinta
Työryhmä pöydän ympärillä ylhäältä kuvattuna

Työturvallisuushavainnot

Hyvä työympäristö on osa työhyvinvointia ja se on turvallinen ja tuottava. Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Sovelluksellamme on työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa, tarkastella ja kommentoida työturvallisuuteen liittyviä havaintoja, joita työturvallisuuspäällikkö ylläpitää. Näin työturvallisuutta on helppo kehittää, eikä työturvallisuuteen liittyvät asiat jää ilmoittamatta tai huomioimatta.

Henkilöstön kehittämisen ratkaisut

Henkilöstön kehittäminen liittyy myös vahvasti työhyvinvointiin. Kun työ on mielekästä ja tavoitteet kirkkaat myös henkilöstö voi paremmin. Ratkaisumme auttavat systematisoimaan tavoitteet läpi organisaation ja kytkevät osaamisen ja kehittämissuunnittelun kokonaisuudeksi, jonka avulla henkilöstön johtaminen tehostuu ja kasvattaa henkilöstötyytyväisyyttä. Lue lisää henkilöstön kehittämisen ratkaisuistamme.

Nuoret työntekijät kehittyvät työelämässä
Kaksi kollegaa keskustelee jostakin tietokoneen näytön ääressä

Optimoitua työvoiman- ja ajanhallintaa

Sujuvalla työvuorojen suunnittelulla parantaa työntekijän tyytyväisyyttä. Kun työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan työvuoroihinsa ja -aikoihinsa, työvuorosuunnittelu on ennakoitavampaa, oikeidenmukaisempaa ja läpinäkyvämpää. Tämä parantaa merkittävästi henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työssä jaksamista. Samalla esimiesten työaikaa säästyy. Tutustu työajanhallinnan ratkaisuihimme tarkemmin.