Mobilog on monipuolinen kenttätyönohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu hyödynnettäväksi useilla toimialoilla. Ruutuvihot, Excelit ja muut hankalasti hyödynnettävät menetelmät on syytä jättää historiaan, sillä Mobilogin avulla voidaan siirtyä yhdenmukaiseen tapaan tuottaa palveluita asiakkaille tehokkaasti.

Mobilogin avulla varmistat, että palveluorganisaatiosi tuottaa sopimusten mukaisia palveluja oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti – tarjoten reaaliaikaisen läpinäkyvyyden organisaatiolle sekä varmistaen samalla työaikakirjausten oikeellisuuden.

Mobilogin avulla työnjohto pystyy ketterästi suunnittelemaan, ohjaamaan ja seuraamaan työntekijöiden tehtäviä sekä reagoimaan muutoksiin nopeasti esimerkiksi poissaolojen yhteydessä. Työntekijät näkevät työtehtävät mobiilisovelluksessaan, jolla he myös raportoivat toteutuneet työtehtävät hetkessä. Järjestelmä myös optimoi työntekijöiden tehtävät hyödyntämällä reittioptimointia, jolloin pystytään paitsi tehostamaan työntekijöiden ajankäyttöä myös pienentämään hiilijalanjälkeä.

Investoimalla Mobilog-järjestelmään voit saavuttaa tehokkuutta, kustannussäästöjä ja kilpailuetua palveluorganisaatiollesi.

Miksi Mobilog?

 • Työntekijällä on aina ajantasainen tieto työtehtävistä. Työajan ja työtehtävien kirjaus mobiilisovelluksella on helppoa ja suoraviivaista.
 • Työnohjaus, töiden suunnittelu ja työnjako virtaviivaistuu. Muutoksiin on mahdollista reagoida hetkessä.
 • Kommunikointi ja tiedonjako on sujuvaa ja turvallista työntekijöiden ja työnjohdon välillä.
 • Toteutuneen työajan ja työtehtävien seuranta sekä ennustaminen tarkentuu.
 • Hallinnollisen työn vähenemisen ansiosta kustannukset laskevat.
 • Mobilogin avulla suoritettavat työt vaikuttavat lähes jokaisen suomalaisen arkeen!
300+ milj. €

palkanmaksuja mobiilisovelluksessa tehtyjen kirjausten perusteella

10+ milj.

vuosittaista kuitattua tehtävää mobiilisovelluksella

14 000

kuukausittaista aktiivista mobiilisovelluksen käyttäjää

Mobilog soveltuu käyttöön erilaisille henkilötyövoimapainotteisille aloille, joissa työ on luonteeltaan liikkuvaa. Toimialariippumattomana ratkaisuna se voidaan mukauttaa joustavasti organisaation ja toimialan erityisiin tarpeisiin. Se voidaan myös integroida organisaation käytössä oleviin muihin järjestelmiin, kuten HR-, työvuorosuunnittelu-, palkanmaksu- ja laskutusjärjestelmiin. Alla on esimerkkejä toimialoista, joilla ratkaisuamme hyödynnetään.

Toimiston siivoaminen

Siivous

Siivouksessa palvelun laatu ja työn saumaton sujuvuus on toiminnan jatkuvuuden kannalta elintärkeää. Modernien työkalujen avulla voidaan sekä sujuvoittaa että tehostaa siivoustyön tekemistä.

 

Siivous
 • Tehokkuus paranee, kun palvelusopimuksiin sisältyvien tehtävien ja ohjeistusten ylläpito ja suunnittelu tapahtuvat yhden järjestelmän kautta.
 • Vähentää virheitä palkanmaksuprosessissa, kun tuntikirjauslaput korvataan mobiilisovelluksella tehtävillä kirjauksilla.
 • Mahdollistaa lisätöiden laskuttamisen asiakkailta.
 • Tarjoaa läpinäkyvyyden työn todelliselle määrälle ja käytettävissä oleville työntekijöille.
 • Työnohjausnäkymä mahdollistaa nopean reagoinnin työntekijöiden poissaoloihin.
 • Suunniteltujen palvelujen vertaaminen toteumiin helpottaa suunnittelemaan parempia palvelusopimuksia.
Kiinteistöhuolto

Kiinteistöhuolto

Mobilog ohjaa kiinteistöhuollon työntekijöitä suorittamaan tehtäviä oikeissa paikoissa, oikeaan aikaan ja kulkemaan kohteiden välillä optimaalista reittiä pitkin.
 

 

Kiinteistöhuolto
 • Varmistaa huoltotehtävien laskuttamisen asiakkailta.
 • Tehokkuus kasvaa merkittävästi, kun palvelusopimuksiin sisältyvien töiden ja työohjeistusten ylläpito ja suunnittelu tapahtuvat yhden järjestelmän kautta.
 • Vähentää virheitä palkanmaksuprosessissa, kun korvataan tuntikirjauslaput mobiilikirjauksella, joka varmistaa tuntikirjausten oikeellisuuden.
 • Tarjoaa läpinäkyvyyden työn todelliselle määrälle ja käytettävissä oleville työntekijöille.
 • Työnohjausnäkymä mahdollistaa nopean reagoinnin työntekijöiden poissaoloihin.
 • Suunniteltujen palvelujen vertaaminen toteumiin helpottaa suunnittelemaan optimaalisia palvelusopimuksia.
Kotihoito

Kotihoito

Kotihoito Mukana on mobiili toiminnanohjausratkaisu liikkuville kotihoitajille ja monipuolinen suunnittelutyökalu heidän esimiehilleen. Tutustu lisää.
 

 

Kotihoito
 • Hoitajien asiakaskäyntien suunnittelu, ohjaaminen ja seuranta tehostuvat.
 • Toteutunut työaika raportoidaan mobiilisovelluksella asiakkaan luona.
 • Kotihoidon asiakastietojen hallinta on luotettavaa.
 • Asiakastietojen käsittely paikasta ja ajasta riippumatta on turvallista.
 • Parempaa ja turvallisempaa kotihoitoa asiakkaille – hoidolle jää enemmän aikaa.
 • Järjestelmällä ohjataan yli 3000 hoitajan työtä ympäri Suomen.

Mobilog koostuu useista moduuleista, joita voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Lisäksi integraatioiden avulla Mobilog voidaan joustavasti kytkeä organisaation muihin järjestelmiin.

Kohteiden hallinta

 

Lue lisää kohteiden hallinnasta
 • Kohteiden perustiedot
 • Asiakkaiden perustiedot

Tehtävien hallinta

 

Lue lisää tehtävien hallinnasta
 • Toistuvat tehtävät (vuosittain, kuukausittain, viikoittain, päivittäin)
 • Yksittäiset tehtävät
 • Rajaton määrä erilaisia tehtävätyyppejä
 • Tehtäville voidaan määrittää suunniteltu päivämäärä, kellonaika ja kesto
 • Tehtäville voidaan kirjata ajan lisäksi myös määränimikkeitä (esim. tarvikkeita)
 • Tehtävätyyppejä siivouksessa: Ylläpitosiivous, jaksoittaiset työt, perussiivoukset, lisätyöt
 • Tehtävätyyppejjä kotihoidossa: Palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaiset käynnit ja lisäkäynnit

Tehtävien resursointi, optimointi ja seuranta

 

Lue lisää resursoinnista, optimoinnista ja seurannasta
 • Roolipohjainen ja reaaliaikainen selainsovellus tehtävien resursointiin ja seurantaan
 • Tehtävät voidaan resursoida drag&drop-tyyppisesti
 • Tehtävät voidaan resursoida optimointitoiminnolla, joka hyödyntää muun muassa reittioptimointia, erilaisia liikkumistapoja ja ominaisuusvaatimuksia tai suosien tiettyjä työntekijöitä tietyissä kohteissa

Tehtävien selaus ja kirjaaminen

 

Lue lisää selauksesta ja kirjaamisesta
 • Ajantasainen tehtävälista työntekijän mobiilisovelluksessa
 • Sisältää ohjeistukset tehtävien suorittamiseksi
 • Tehtävien kirjaaminen mobiilisovelluksella (QR, NFC & GPS)

Tuntihyväksyntä

 

Lue lisää tuntihyväksynnästä
 • Selainpohjainen käyttöliittymä työntekijöiden tuntien hyväksymiseen
 • Mahdollistaa lisien hyväksymisen

Raportointi

 

Lue lisää raportoinnista
 • Moderni raportointityökalu, joka mahdollistaa tietoihin porautumisen
 • Esimerkkiraportit:
  • Suunniteltu töiden kesto verrattuna toteutumiin
  • Työaikaraportti

Viestintä

 

Lue lisää viestinnästä
 • Kahdensuuntainen viestintätoiminnallisuus työntekijöiden ja työnjohdon välillä

Integraatiot

 

Lue lisää integraatioista
 • Identiteetinhallintaratkaisut (esim. Azure AD)
 • Potilastietojärjestelmät
 • Asiakastietojärjestelmät & CRM-järjestelmät
 • ERP-järjestelmät
 • Palkanmaksujärjestelmät
 • Työvuorosuunnittelujärjestelmät
 • HR-järjestelmät
 • Tilausjärjestelmät
 • Sähkölukot