Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto liittyivät suuren joukkoon ja hankkivat kotihoidon toiminnan tarpeisiin Kotihoito Mukana -mobiililaajennuksen. Se on helpottanut kotihoidon ammattilaisten työtä ja vapauttanut hoitajien aikaa asiakastyöhön. 

Asiakkaamme haaste

Sekä Keski-Satakunnassa että Vaasassa haluttiin kehittää kotihoidon toimintaa kohti reaaliaikaista raportointia, jolloin aikaa säästyisi enemmän asiakastyöhön. Parempi kuva tilanteesta ja toiminnasta auttaisi myös johtamista, kun työt voitaisiin resursoida paremmin.

Keski-Satakunnan käyttöönotolle omat erityisvaatimuksensa asetti vielä se, että toimitus tehtiin seitsemälle eri kunnalle yhtä aikaa.

Ratkaisumme

Kotihoito Mukana on kotihoidon ammattilaisille kehitetty työkalu, jolla hoitajat voivat kirjata käyntinsä, huomionsa ja toimenpiteensä Pegasos-potilastietojärjestelmään myös toimiston ulkopuolella.

Tiedot kulkevat kotikäyntejä tekevien hoitajien mukana älypuhelimessa kohteesta toiseen, joten hoitosuunnitelman toteutumista voidaan seurata ja kaikki tiedot päivittää Pegasos-järjestelmään jo asiakkaan kotona.

Raportoinnin helpottuessa ajankäyttökin tehostuu ja aikaa vapautuu enemmän asiakastyöhön. Asiakkaan kuuleminenkin parantuu, kun kirjaamiset voidaan tehdä yhdessä. Tämä parantaa sekä tietojen oikeellisuutta että potilaan ja hoitajan oikeusturvaa.

Mobiililaajennus sisältää monipuolisen työnohjaussovelluksen, jonka avulla toiminnanohjaajat voivat suunnitella kaikki työtehtävät ja resursoida toimintaa entistä paremmin reaaliajassa.
Kotihoitajien kirjaamat tiedot näkyvät välittömästi tiimin esimiehille, jotka kykenevät ratkaisun ansiosta reagoimaan muutostarpeisiin nopeasti.

Menestystarina

Kotihoito Mukana on ensimmäisten kuukausien aikana koettu helppokäyttöiseksi ja hyödylliseksi:
”Kotihoito Mukana on ollut huippujuttu toiminnan läpinäkyvyyden kannalta.”, kiteyttää Vaasan kaupungin käyttöönottopäällikkö Anniina Lehtimäki.

”Kotihoito Mukana mobiilin toiminnanohjausjärjestelmän avulla meillä on tavoitteena saada kotihoito läpinäkyväksi sekä asiakas- että hoitotyön osalta. Sen pohjalta kehitetään toimintaa asiakaslähtöisemmäksi ja vaikuttavammaksi. Asiakas saa mitä luvataan.”, kertoo kotihoidon johtaja Leif Holmlund.

Myös työntekijäpuolella on huomattu uuden toimintatavan tuomat edut: ”Kotipalvelun iltavuoron työntekijät olivat illalla onnellisia, kun työt oli tehty, eikä tarvinnutkaan enää lähteä toimistolle kirjaamaan, vaan sai ajaa kotiin!”, toteaa Kokemäen kaupungin lähihoitaja Merja Heino.

Kaikissa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Kotihoito Mukana –toimituksen kunnissa on oltu erityisen tyytyväisiä siihen, että lyhyisiin sairauslomiin ei ole enää tarvinnut palkata sijaista. Samoin reaaliaikaisuus on koettu työtä helpottavaksi tekijäksi:
”Kirjaamisen reaaliaikaisuus helpottaa päivystyksen toimintaa, kun asiakas on toimitettu kotihoidosta sinne ja kaikki kotona kirjatut tiedot näkyvät heti.”, kertoo kotisairaanhoidon osastonhoitoja Tarja Kuvaja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymästä.

Keski-Satakunnan haasteena oli saada kaikki kunnat etenemään aikataulussa, mutta toimitus saatiin tehtyä kaikille seitsemälle kunnalle nopeasti ja kustannustehokkaasti alle kolmessa kuukaudessa. Tässä auttoi CGI:n useissa aiemmissa toimituksissa koeteltu järjestelmällinen käyttöönottosuunnitelma. Myös Vaasassa Kotihoito Mukana –laajennus saatiin asiakkaalla käyttöön samassa ajassa.

Miksi CGI?

Kotihoito Mukana on CGI:n tuottama kokonaisratkaisu kotihoito-organisaatioille, joka yhdistää saumattomaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi myös kotihoidon käyttämän Titania –järjestelmän.

 

Webinaari: Konsultointi ja analytiikka kotihoidon kehittämisen tueksi, Case Nakkilan kotihoito

Tutustu

 

Hyödyttäisikö kokonaisvaltainen liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä teidän organisaatiotanne? Oppaamme avulla voit pohtia, mitä liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa.

Lataa opas työnohjauksen kehittämiseen