Kotihoidon palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja työntekijäystävällisesti

Kotihoidon ydinhaasteet liittyvät ikääntyvään väestöön ja henkilöstövajeeseen. Ikääntyvä väestö lisää kotihoidon asiakas- ja käyntimääriä, mutta samanaikaisesti henkilöstöä ei ole saatavilla samassa suhteessa lisää.

Kotihoito Mukana on mobiili toiminnanohjausratkaisu liikkuville kotihoitajille ja monipuolinen suunnittelutyökalu heidän esimiehilleen. Se on yksi Suomen käytetyimmistä kotihoidon työkaluista, joka tehostaa kotihoitajien, kotisairaanhoitajien, lähihoitajien ja kotihoidon toiminnanohjaajien työtä. 

Kotihoito Mukana: mobiili toiminnanohjausratkaisu liikkuville kotihoitajille ja monipuolinen suunnittelutyökalu heidän esimiehilleen

Kotihoito Mukanalla hoitajien työtä ohjataan ja seurataan tehokkaasti selainkäyttöisellä suunnittelu- ja raportointityökalulla. Se helpottaa ja tehostaa niin kotihoitajien, kotisairaanhoitajien, lähihoitajien kuin kotihoidon toiminnanohjaajien työtä, sillä sen avulla kotihoitaja pystyy tarkastelemaan ja päivittämään asiakastietoja mobiililaitteella asiakkaan kotoa käsin.

Kotihoitajan mobiilisovelluksen avulla ajantasainen työlista on aina mukana ja työtuntien kirjaus ja työmääräysten kuittaus onnistuvat vaivattomasti. Hallinnollisen työmäärän laskiessa kotihoitaja pääsee käyttämään enemmän aikaa asiakastyöhön ja tekemään laadukkaampaa hoitotyötä.  

Datan ja analytiikan hyödyntämien 

Analytiikan avulla kotihoidon organisaatioilla on mahdollisuus saada luotettava näkymä esimerkiksi hoitajavaihtuvuuteen. Tiedolla johtamisen kautta toimintaa päästään kehittämään oikeaan suuntaan.

Olemme olleet yli 10 vuotta läsnä asiakkaidemme luona. Tunnemme haasteet niin organisaatioiden johtamisessa kuin hoitajien arjessa. 

kotihoito mukana analytics ui

Kotihoito Mukana on yksi Suomen käytetyimmistä kotihoidon työkaluista

  • Kotihoitajien työtehtävien suunnittelu, ohjaaminen ja seuranta tehostuu

  • Toteutunut työaika raportoidaan mobiilisti tai tunnisteiden avulla asiakkaan kotona

  • Kotihoidon kohdetietojen hallinta on luotettavaa

  • Asiakastietojen käsittely paikasta ja ajasta riippumatta on turvallista

  • Parempaa ja turvallisempaa kotipalvelua asiakkaille – hoidolle jää enemmän aikaa ja palvelun laatu on läpinäkyvää myös omaisille

  • Kotihoito Mukanalla ohjataan yli 4200 kotihoitajan työtä ympäri Suomen

-- IMAGE GOES BELOW --

Kotihoidossa langaton ovenavaus on näppärä ja toimintavarma

-- IMAGE GOES ABOVE --

Kotihoidossa langaton ovenavaus on näppärä ja toimintavarma

 

Lue, miksi Huittisten kotihoidon henkilöstöllä ei ole enää tarvetta kanniskella isoja avainnippuja mukanaan, kun he lähtevät toimistolta asiakkaiden koteihin.

 

 

 

 

 

Loimaan kotihoidon käytössä on ollut useamman vuoden CGI:n Kotihoito Mukana -mobiiliratkaisu Uuden optimointi-lisäosan avulla työvuorosuunnittelu sujuu nyt entistä sujuvammin ja työt saadaan jaettua tasaisemmin. 

Näin kuulet kenttätyöntekijöiden äänen 

healthcare worker using tablet

Kenttätyössä työ on suurimmaksi osaksi liikkuvaa ja itsenäistä, jossa yhdessäolo kollegojen kanssa rajautuu taukoihin ja tiimipalavereihin. Tiimipalavereita ei kuitenkaan voida joka päivä pitää, sillä se veisi samalla aikaa asiakastyöltä. Kenttätyötä tehdään joissain ammateissa myös vuorokauden ympäri ja työvuorot voivat vaihdella paljon. Näin ollen esimiehen ja työntekijöiden vuorovaikutus voi jäädä vajaaksi.

Lue blogikirjoitus