Topias Makkonen

Topias Makkonen

Tuotepäällikkö

mobile

Kenttätyössä työ on suurimmaksi osaksi liikkuvaa ja itsenäistä, jossa yhdessäolo kollegojen kanssa rajautuu taukoihin ja tiimipalavereihin. Tiimipalavereita ei kuitenkaan voida joka päivä pitää, sillä se veisi samalla aikaa asiakastyöltä. Kenttätyötä tehdään joissain ammateissa myös vuorokauden ympäri ja työvuorot voivat vaihdella paljon. Näin ollen esimiehen ja työntekijöiden vuorovaikutus voi jäädä vajaaksi.

Kenttätyö on niin fyysisesti kuin henkisesti kuormittavaa. Itse työ voi olla fyysisesti raskasta ja työpäivät ovat kiireisiä, jolloin työntekijän kokemukset voivat muuttua paljonkin päivän aikana. Organisaation näkökulmasta on erityisen tärkeää, että työntekijä tuntee olonsa hyväksi työpäivän päätteeksi, jotta palautumiselle varattu aika on riittävä.

Ongelmana voi kuitenkin olla, että jos olo ei tunnukaan hyvältä ja tätä tunnetta työntekijä ei pääse kertomaan työyhteisössä, pahoinvointi lisääntyy ja stressi alkaa kasaantua. Tästä voi pahimmillaan aiheutua kierre, joka voi heijastua työntekijän oman pahoinvoinnin lisäksi myös työyhteisöön ja asiakkaisiin.

Tästä voi pahimmillaan aiheutua kierre, joka voi heijastua työntekijän oman pahoinvoinnin lisäksi myös työyhteisöön ja asiakkaisiin.

Useissa organisaatioissa työtyytyväisyyttä seurataan useimmiten vuositasolla. Tämän mittauksen suurin ongelma on siinä, että siihen sisältyy liian suuri viive. Asioiden muuttaminen palautteiden perusteella parempaan suuntaan tapahtuu myöhässä ja pahimmillaan organisaatioissa korjataan vääriä ongelmia. Hektisessä kenttätyössä työntekijöiden hyvinvointia ja tunteita tulisi käsitellä päivittäin työn raskaan ja itsenäisen luonteen vuoksi.

Miten kenttätyön kokemukset saadaan kuuluviin?

Esimerkiksi kotihoidon organisaatioissa kentällä toimivat hoitajat ovat jo vuosien ajan tottuneet hyödyntämään matkapuhelimia ja mobiilisovelluksia sekä kommunikointiin että työtehtävien ja asiakastietojen kirjaamiseen. Näin ollen kotihoidossa on vahvat edellytykset hyödyntää työtyytyväisyyden mittaamista mobiililaitteilla.

Kotihoidossa on vahvat edellytykset hyödyntää työtyytyväisyyden mittaamista mobiililaitteilla.

Tämän vuoksi olemme kehittämässä Mobilog -sovellukseen toiminnallisuutta, jonka avulla työntekijän työtyytyväisyyttä voidaan mitata päivittäin kyselyllä, joka ilmestyy työntekijän sovellukseen työpäivän päätteeksi. Kysely voi olla yksinkertaisimmillaan työntekijän tunnetta mittaava yksi kysymys tai laajempi joukko kysymyksiä. Tarvittaessa kyselyjen avulla voidaan myös seurata organisaatiossa tehtyjen kehitystoimenpiteiden vaikutuksia henkilöstöön. Näin voidaan varmistaa, että organisaatio liikkuu jatkuvasti oikeaan suuntaan. Mikäli jotkut tehdyt toimenpiteet paljastuvat vääriksi niin korjausliike on tehtävissä nopeasti välittömän palautteen ansiosta.

Tulevaisuudessa voimme ymmärtää organisaatioita entistä paremmin, kun tiedämme paremmin niissä työskentelevien ihmisten tuntemukset. Johtaminen muuttuu sujuvammaksi, kun löydämme oikeat toimenpiteet, joiden avulla niin henkilöstö kuin asiakkaatkin voivat hyvin.

Ilmoittaudu mukaan webinaariin, jossa pohdimme miten luodaan puitteet tehokkaalle, mutta tyytyväiselle kenttähenkilöstölle:

Webinaari: Hallitse kotihoidon murros järjestelmien saumattomalla yhteispelillä

 


LATAA OPAS KENTTÄTYÖN TOIMINNANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEEN

Oppaamme kertoo miten liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä CGI Mobilog auttaa tehostamaan kenttätyötä, sujuvoittaa liikkuvan työn suunnittelua ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen tiedolla johtamisen keinoin. Lataa ilmaiseksi!

Lataa opas työnohjauksen kehittämiseen

 

 

Kirjoittajasta

Topias Makkonen

Topias Makkonen

Tuotepäällikkö

Olen Topias Makkonen ja työskentelen CGI:n toimialariippumattomien tuoteratkaisujen yksikössä projektipäällikkönä.