Kenttätyön suunnittelu, toiminnanohjaus ja seuraaminen voi olla tehotonta ja sekavaa, sillä se usein perustuu Excel-taulukoiden ja puhelinrinkien viidakkoon. Liikkuvan työn toiminnanohjausratkaisu Mobilog tuo selkeän ratkaisun helpottamaan työsuunnittelun ja toiminnanohjauksen arkea taaten enemmän aikaa välittömään asiakastyöhön.

Mobilogin avulla toiminnanohjaajat pystyvät ketterästi suunnittelemaan, ohjaamaan ja seuraamaan työntekijöiden töitä sekä reagoimaan muutoksiin nopeasti. Liikkuvat työntekijät näkevät työtehtävät mobiilisovelluksesta, jolla he myös raportoivat toteutuneet työt hetkessä.

Mobilog optimoi työntekijöiden ajoreitit, jolloin pystytään tehostamaan paitsi kenttätyöläisten ajankäyttöä, myös pienentämään hiilijalanjälkeä.

Mobilog on toimialariippumaton ratkaisu. Sen voi integroida useimpiin käytössä oleviin taustajärjestelmiin, kuten palkanmaksu- tai laskutusohjelmiin.

 

Miksi Mobilog?

  • Työnohjaus, töiden suunnittelu ja työnjako virtaviivaistuu. Muutoksiin on mahdollista reagoida hetkessä.
  • Kommunikointi ja tiedonjako on sujuvaa ja turvallista työntekijöiden, toiminnanohjaajien ja asiakkaiden välillä.
  • Toteutuneen työajan ja työtehtävien seuranta sekä ennustaminen tarkentuu.
  • Hallinnollinen työ vähenee, aikaa jää enemmän välittömään asiakastyöhön.
  • Mobiilin toiminnanohjauksen avulla asiakkaat tavoittelevat jopa yli 65% välitöntä asiakastyöaikaa, joka on yli 50% enemmän, kuin aikana ennen järjestelmän käyttöönottoa.
  • Mobilogin avulla suoritettavat työt vaikuttavat lähes jokaisen suomalaisen arkeen!

 


 

Vanhustenhoito

Kotihoito

Kotihoito Mukana on mobiiliratkaisu kotihoitajien työnohjaukseen. Kotihoitajalle jää enemmän aikaa asiakastyöhön, kun hän pystyy tarkastelemaan ja päivittämään asiakastietoja asiakkaan kotoa käsin.

Lue lisää

 

cgi global insights mediumbanner oilandgas v01

Kiinteistöhuolto ja siivous

Mobilog ohjaa kiinteistöhuollon ja siivousalan työntekijöitä suorittamaan tehtäviä oikeissa paikoissa, oikeaan aikaan ja kulkemaan kohteiden välillä optimaalista reittiä pitkin.

Lue lisää