Kiinteistöhuollossa ja siivouksessa palvelun laatu ja työn saumaton sujuvuus on toiminnan jatkuvuuden kannalta elintärkeää. Samaan aikaan on kuitenkin pystyttävä parantamaan toiminnan tuottavuusastetta, tehostamaan työprosessien kulkua sekä minimoimaan kustannuksia. Modernien työkalujen avulla voidaan sekä sujuvoittaa että tehostaa kiinteistöhuolto- ja siivoustyön tekemistä.

Liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä Mobilog auttaa kiinteistöhuollon työntekijöitä ja siivoojia suorittamaan työtehtäviä oikeissa paikoissa ja oikeaan aikaan. Mobilogilla toiminnanohjaajat pystyvät automatisoimaan kiinteistöhuoltajien ja siivoojien työnjakoa älykkään optimoinnin avulla, jolloin matka-ajat ja reitit suorituspaikkojen välillä lyhenevät. Myös muuttuviin tilanteisiin on helppo reagoida niin työsuunnittelussa kuin kentällä tapahtuvissa äkillisissä muutoksissa.

Tehokkaan liikkuvan työn toiminnanohjauksen avulla voidaan tehostaa paitsi kenttätyöläisten ajankäyttöä, myös pienentää hiilijalanjälkeä säästettyjen ajokilometrien myötä.

Miksi Mobilog sopii kiinteistöhuollon ja siivouksen toiminnanohjaukseen?

  • Mobilog auttaa vähentämään manuaalista työtä töiden suunnittelussa eli säästämään aikaa ja rahaa.
  • Kaikkien päivän töiden suunnittelu on mahdollista napin painalluksella.
  • Nopeat muutokset työsuunnitelmassa voidaan toimittaa reaaliaikaisesti suoraan liikkuvan työntekijän, kuten siivoojan mobiililaitteeseen.
  • Mobilog optimoi kiinteistöhuoltajien ja siivoojien ajoreitit säästäen työaikaa ja ilmastoa.

 


 

 


 

Lataa opas kiinteistöhuollon ja siivoustyön toiminnanohjauksen kehittämiseen

Oppaamme kertoo miten liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä CGI Mobilog auttaa tehostamaan kenttätyötä, sujuvoittaa liikkuvan työn suunnittelua ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen tiedolla johtamisen keinoin. Lataa ilmainen opas!

Lataa opas