Toiminnan tehostaminen ja sen mittaaminen ovat yleisiä haasteita, kun resursseja on vähän ja työtä paljon. Kiireentuntu ja työsuoritteiden reaaliaikainen kirjaaminen sekä henkilöstön jaksaminen ovat jatkuvia haasteita.

Nakkilan Kotihoito on hyödyntänyt Kotihoito Mukana -toiminnanohjausjärjestelmää jo vuodesta 2013. Järjestelmän avulla kenttätyötä voidaan ohjata tehokkaammin ja optimoinnin avulla voidaan laskea tarkat ajat siirtymille eri suorituspaikkojen välillä. Kenttätyöntekijöille lähetetään omiin mobiililaitteisiin valmiit työlistat, joiden avulla he pystyvät paitsi näkemään yhdellä vilkaisulla kaikki päivän työt, myös tekemään asiakaskohtaisia kirjauksia.

”Halusimme kuitenkin vielä enemmän tehoja irti toiminnanohjausjärjestelmästä. Jo vuosien ajan toteutuneista työsuoritteista oli kertynyt dataa, jota hyödyntämällä voisimme seurata kotihoidolle tärkeän mittarin, vastuuhoitajuuden, toteutumista,” Taina Juvonen, Nakkilan kotihoidosta kertoo.

Jo vuosien ajan toteutuneista työsuoritteista oli kertynyt dataa, jota hyödyntämällä voisimme seurata kotihoidolle tärkeän mittarin, vastuuhoitajuuden, toteutumista.

Kotihoidon konsulttina toimi CGI:n projektipäällikkö Topias Makkonen, joka auttoi Nakkilaa selvittämään nykytilanteen, luomaan tahtotilan siitä, millaisia tuloksia halutaan saavuttaa sekä luomaan mittariston tavoitteiden toteuttamisen seurantaan.

Kun nykytilan kartoitus oli saatu tehtyä, valikoitui vastuuhoitajuuden paremman toteutumisen lisäksi kehityskohteeksi mm. kotisairaanhoidollisen palvelun toteutuminen paljon palvelua tarvitsevilla asiakkailla. Näiden perusteella kotihoidon johtajat pystyivät helpommin tekemään päätökset tulevista toimenpiteistä, jotta päästäisi tavoitteisiin.

”Konsultoinnin ja analytiikan avulla saimme vihdoin luotettavan näkymän hoitajavaihtuvuuden toteutumiseen. Datan pohjalta toimintaa on pystytty kehittämään oikeaan suuntaan ja uusimman asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan myös asiakkaiden mielestä hoitajavaihtuvuus on parantunut edellisestä vuodesta!”, Juvonen toteaa.

Konsultoinnin ja analytiikan avulla saimme vihdoin luotettavan näkymän hoitajavaihtuvuuden toteutumiseen.

Nakkilan kotihoidon kokemukset konsultoinnista olivat erittäin positiivisia. Topiaksen johdolla pystyttiin erittelemään ja löytämään juuri oikea data toiminnanohjausjärjestelmästä ja analysoida se. Työ kehityskohteiden kanssa toki jatkuu, joten mittaristoa hyödynnetään myös jatkossa. Kotihoito Mukana -toiminnanohjausjärjestelmään ollaan myös kehittämässä konsultaation hyvien tulosten innoittamana johdon tilannekuvanäkymää, jonka avulla voidaan tuoda keskeisimmät mittaristot johdon näkyville ja tueksi organisaation kehittämisessä.

Haluaisitko tietää, miten konsultointi ja mittariston luonti tapahtuu käytännössä? Tutustu kuuntelemalla webinaaritallenne!

 

Hyödyttäisikö kokonaisvaltainen kenttätyön toiminnanohjausjärjestelmä teidän organisaatiota? Oppaamme avulla voit pohtia, mitä liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa.

Lataa opas työnohjauksen kehittämiseen