CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Työ muuttuvissa olosuhteissa on vaativaa ja stressaavaa paitsi kenttätyöntekijöille, myös heidän esimiehilleen. Kenttätyön ohjaaminen vaatii useilla toimialoilla monen henkilön intensiivistä päätetyöskentelyä, jossa hyödynnetään useita tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmiä.

Muutoksiin on reagoitava nopeasti ja viestinnän on oltava saumatonta ja sujuvaa kenttätyöntekijöille. Tietojärjestelmien käyttäminen on jo levinnyt pöytäkoneista mobiiliin, mutta tulevaisuuden johtamismallien ja muuttuvien organisaatiokulttuurien tukeminen tulee vielä vaatimaan ohjelmistokehitykseltä paljon ponnistuksia.

 

Työkulttuuri kohti jaettua johtajuutta

Kulttuurimuutos on jo tapahtumassa. Erilaiset jaetun johtajuuden periaatteet sekä vastuu oman työn johtamisesta ovat monessa organisaatiossa jo uusi normaali. Keski-Uudenmaan sote-yhtymä näyttää mallia uusien toimintamallien käyttöönoton pioneerina, kun organisaation kaikki 3 500 työntekijää ja esimiestä alkavat tulevien vuosien aikana soveltaa yhteisöohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista. Käytännössä esimies ei enää johda työtä kuin ennen, vaan työntekijät tekevät päätöksiä itsenäisissä tiimeissä. Esimies muuttuu päättäjästä valmentajaksi, jonka rooli on kysyä, sparrata ja tukea tiimejä ongelmanratkaisussa.

Käytännössä esimies ei enää johda työtä kuin ennen, vaan työntekijät tekevät päätöksiä itsenäisissä tiimeissä.

CGI:n teettämän tutkimuksen mukaan, jopa 32% työntekijöistä kokee työelämän muutoksen ahdistavana. Tämän vuoksi yksilön tukeminen ja hänen kokemuksensa työn muutoksen mielekkyydestä ovat keskiössä, jotta todellinen kulttuurimuutos saadaan aikaan.

  

Järjestelmät ja työkalut muutoksen tukena

Vähintään yhtä keskeistä mielekkyyden kokemisessa ovat muutoksen aikana ja sen jälkeen käytettävät tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät, joiden tulisi myös tukea uusia toimintatapoja.

Kenttätyötä hallitsevat erilaiset mobiiliratkaisut. Esimerkiksi Kotihoito Mukana tuo asiakkaan hoidolliset tiedot kotihoitajan näkyviin ja välittää reaaliaikaisen tiedon kentältä suoraan potilastietojärjestelmään. Muuttuvien tilanteiden hallinta, sekä nopea reagointi työnsuunnittelussa ovat kotihoidon arkipäivää. Erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin työnsuunnittelijat eivät välttämättä ole paikalla, tarvitaan tietojärjestelmältäkin ketteriä ratkaisuja auttamaan ja tukemaan itseohjautuvia tiimejä.

Esimiehen tärkeänä tehtävänä on tukea ja ohjeistaa, mutta antaa samalla tilaa itse tekijöille

Mobiililaitteiden avulla voidaan myös ohjata oman tiimin työtä. Erilaiset joustavat ratkaisut suunnitelmasta poikkeavalle työmääräysten siirtämiselle sekä vielä jakamattomien töiden hallinta, ovat mahdollisia jo nyt mobiilisti. Tämä toimintamalli auttaa paitsi operatiivista työtä, myös korostaa yksittäisen työntekijän roolia ja vastuuta työn kokonaisuuksien hallinnassa ja lisää useimmiten myös kokemusta työn mielekkyydestä. Esimiehen tärkeänä tehtävänä on tukea ja ohjeistaa, mutta antaa samalla tilaa itse tekijöille, jotka usein tuntevat kenttätyön ja sen asiakkaiden tarpeet parhaiten. Ohjelmistokehitys jaetun johtajuuden kulttuurimuutoksen tukemiseksi alkoi jo. Vielä ehdit vauhtiin mukaan!

 

Webinaari: Kotihoidosta asiakaskeskeisempää digitaalisilla työkaluilla

Tutustu

 

Blogin on kirjoittanut Piia Kallioinen.

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.