Uusi digisotekeskus tuo Pohjois-Karjalaan uuden ajan sote-palvelut täydentämään perinteisten sote-asemien tarjontaa. CGI:n ja Siun soten yhteistyössä kehittämä konsepti on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja helppokäyttöiseksi.

Fyysisten sote-palveluiden lisäksi tarvitaan yhä enemmän digitaalisia vaihtoehtoja parantamaan asiakkaiden palvelukokemusta ja helpottamaan hoitoon ja palveluun pääsyä. Tähän tarpeeseen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella Siun sotessa osaltaan vastasi kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke.

Hankkeen aikana Siun sotelle kehitettiin konsepti, joka tuo fyysisten sote-asemien rinnalle digitaalisen sotekeskuksen. Sen myötä Siun soten asiakkaita pystyään palvelemaan muun muassa reaaliaikaisen chat-keskustelun avulla. Päällimmäisenä tavoitteena on tuoda joustavuutta ja helppoutta asiakkaille.

Siun soten digitaaliset palvelut täydentävät perinteistä asiointia, sillä monet asiat vaativat edelleen paikan päällä käymistä. Tärkeintä on ohjata asiakas oikeaan aikaan oikean palvelun äärelle .

Marjo-Riikka Huppunen Siun soten projektiasiantuntija

Kuvituskuvassa vanha pariskunta keittiössä tabletin äärellä

Yhtenäiset toimintamallit koko maakuntaan

Uuden digisotekeskuksen kehitystyötä tehtiin vuonna 2023. Ennen järjestelmähankintoja oli selvitettävä sote-palveluiden nykytila sekä asettaa tavoitteet ja toiveet digisotekeskuksen käyttöönottoa varten. Tässä työvaiheessa Siun sote päätyi hyödyntämään CGI:n kattavaa palvelumuotoiluosaamista.

Päällimmäisenä haasteena oli löytää Pohjois-Karjalan ja Siun soten tarpeisiin sopivat toimintamallit ja yhtenäiset käytännöt. Nämä mallit tulisivat palvelemaan maakunnan 22 terveysasemaa, digisotekeskusta ja asiakasohjausta eri toimijoiden välillä. Haastetta lähestyttiin vaatimusmäärittelyn kautta, joka huomioi asiakkaiden, henkilöstön ja teknisen alustan tarpeet ja toiveet.

Digisotekeskuksen palvelumuotoiluun osallistui laaja joukko Siun soten henkilöstöä eri tasoilta ja kaikilta toimialueilta. Sillä syvennettiin yhteistä ymmärrystä eri sote-prosesseista ja niiden integroinnista digisotekeskukseen sekä hahmotettiin kentän todellinen tilanne. Osallistamisen menetelminä käytettiin haastatteluja ja työpajoja, jotka järjestettiin sekä verkossa että fyysisesti. Menetelmät valittiin huomioiden kiireisten sote-ammattilaisten ja johdon aikataulut ja tarpeet.

Tulevaisuuden visiosta käytännön toteutukseen

Vuonna 2023 läpiviety kehittämistyö loi vankan pohjan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen digisotekeskuksen rakentamiselle. Projektin tuloksena syntyi konsepti, joka pyrkii yhtenäistämään toimintatapoja, parantamaan asiakaskokemusta ja palvelujen saatavuutta sekä edistämään moniammatillista yhteistyötä. Hankkeen aikana kehitetty digitaalinen sotekeskus jatkaa toimintaansa osana hyvinvointialueen omaa palvelua vuoden 2024 aikana, jolloin toimintaa laajennetaan ja palveluita kehitetään vaiheittain lisää.

Digisotekeskus tuo pohjoiskarjalaisille useita hyötyjä. Asiakkaat voivat asioida paikasta riippumatta ja jatkuvasti kasvava moniammatilllinen tiimi mahdollistaa asiakkaan asian hoitamisen yhdellä yhteydenotolla. Tämä on erityisen tärkeää maantieteellisesti laajassa ja pitkien välimatkojen maakunnassa.

Digitaalinen asiointi myös vähentää palvelujen ruuhkautumista. Kun osa asioinnista tapahtuu sähköisesti, Siun soten työntekijöille jää enemmän aikaa keskittyä kasvotusten tapahtuvan palvelun tuottamiseen sitä tarvitseville.

"Digisotekeskuksen toimintaperiaatteena on, että asiakkaan asia hoidetaan loppuun yhdellä yhteydenotolla tai se ohjataan eteenpäin oikealle ammattilaiselle. Digitaalisessa asioinnissa on suuria mahdollisuuksia ja pyrimme siihen, että palvelut löytyisivät yhdestä paikasta vaivattomasti", kertoo Siun soten projektiasiantuntija Marjo-Riikka Huppunen.

Kuvituskuvassa Riitta Pellikka Siun sotelta

Kuvat: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote, Antti Pitkäjärvi