Laaja tutkimus työn murroksesta Suomessa – työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda laaja kuva tulevaisuuden työelämästä ja työn murroksesta sekä organisaatioiden että työntekijöiden näkökulmista. Erityisen kiinnostavana pidämme niitä kohtia, joissa työntekijöiden ja työnantajien näkemykset, kokemukset ja odotukset ovat yhteneväisiä tai eroavat toisistaan.

Kokemusten vertailu työntekijöiden ja työnantajien välillä tarjoaa organisaatioille hyvän näkyvyyden siihen, mitä oikeasti pitää tehdä, jotta työn murroksesta selviydytään ja pystytään säilyttämään organisaatioiden sekä toiminta- ja kilpailukyky. Uskomme, että tutkimustulokset auttavat suomalaisia organisaatioita kehittämään henkilöstöä kilpailutekijänä.

 

  40 %
  työntekijöistä kokee, että työskentelytavat ovat muuttuneet merkittävästi parin vuoden aikana
  73 %
  työntekijöistä on sitä mieltä, että työnantajan pitäisi ottaa suurempi vastuu työhyvinvoinnista

   

  Tutkimuksen taustalla halu selvittää totuus työn murroksesta

  Tutkimusta varten haastateltiin kesä–elokuussa 2019 tutkimuspaneelissa 1 000 suomalaista työssä käyvää henkilöä. Näyte on Suomea edustava ja toimialoittain kattava.

  Työntekijöiden lisäksi haastateltiin kvalitatiivisesti 31 yrityspäättäjää 28 eri organisaatiosta. Päättäjistä 14 edusti henkilöstöjohtoa ja 17 haastateltavaa liiketoiminta-, talous- ja IT-johtoa. Haastateltujen organisaation osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 16 % ja nämä organisaatiot työllistävät Suomessa yli 145 000 työntekijää.

   

  Voit ladata yhteenvedon tutkimustuloksista täyttämällä tietosi oheiselle lomakkeelle. Lähetämme linkin raporttiin sähköpostiisi. Tulemme mielellämme käymään tutkimustuloksia tarkemmin läpi kanssanne. Tämän raportin lisäksi meillä on paljon syventävää tietoa työn murroksen eri ilmiöistä ja näiden esiintymisestä eri toimialoilla.

  Tutkimuksen tavoitteena oli löytää konkreettisia keinoja, miten niin organisaatiot kuin yksilöt voisivat paremmin varautua tähän käynnissä olevaan muutokseenKeskeinen hypoteesimme oli, että työn murroksen keskellä henkilöstö on keskeinen voimavara yrityksen tai organisaation toimintakyvyn turvaamiselle ja halusimme ymmärtää, että miten tämä näkyy toiminnassa. Haluamme tukea myös organisaatiotanne Työn murroksen keskellä. 

  Autamme organisaatiotasi työn murroksesta selviytymisessä ja henkilöstöjohtamisen kehittämisessä. Tuodaan henkilöstö yhdessä kiinteäksi osaksi strategiaanne ja katsotaan henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja mittarit kuntoon.

  Lue lisää

  Työn murros