Läpinäkyvyyttä, ymmärrystä ja ennakointia tehokkaasta henkilöraportoinnista

CGI People Analytics parantaa organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä, lisää ymmärrystä riippuvuuksista ja auttaa ennakoimaan sekä varmistamaan yksikön ja koko organisaation toimintakyvyn riittävillä resursseilla muuttuvissa tilanteissa.

Palvelu sisältää kattavan määrän HR:n ja ajanhallintaan liittyviä vakioraportteja. Se on myös räätälöitävissä organisaation yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Tuotteessa on valmiit rajapintaratkaisut CGI:n HR-, palkka- ja työvuorosuunnitteluratkaisuihin. People Analytics -palvelu on käytettävissä joko upotettuna esimerkiksi CGI:n HR-työpöydälle tai Microsoft Power BI -palvelun kautta.

Keskeisimmät hyödyt
 

Operatiivisen toiminnan tuki
  • Mahdollistaa ennakoivamman ja tasapuolisemman työvuorosuunnittelun
  • Parantaa tiedonkulkua ja kommunikaatiota
  • Tukee varhaista välittämistä ja tulevien poissaolojen ehkäisyä
Kustannustehokkuus
  • Lisää ymmärrystä mm. poissaolojen kustannuksista ja syistä
Tiedolla johtamisen tuki
  • Tuottaa ajantasaista tietoa henkilöstöstä ja auttaa hahmottamaan kokonaistilannetta
  • Mahdollistaa henkilöstövoimavaroihin vaikuttavien muutos- ja kehityssuuntien havainnoinnin, vertailun ja arvioinnin
Roolikohtaiset työpöydät
  • Omat työpöydät ja vakioraportit eri rooleille: johto, esihenkilöt, HR-asiantuntijat
Nainen puutarhassa

Vakioraportit helpottavat henkilöstöanalytiikan hyödyntämistä

People Analytics -palvelu sisältää valmiin vakioraportointikokonaisuuden, jota voivat hyödyntää HR, johto ja esihenkilöt. Valmiit vakioraportit helpottavat ajantasaisen tiedon saamista henkilöstöstä ja kokonaistilanteen jatkuvaa ajantasaista hahmottamista. Samalla raportit lisäävät ymmärrystä mm. poissaolojen kustannuksista ja syistä.

Tulevissa versioissa palvelu laajenee kattamaan myös osaamisen johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyvän raportoinnin.

Esimerkkejä vakioraporttien sisällöstä:

Maksetut palkat Henkilöstörakenne Poissaolot Ajanhallinta: johto ja HR Ajanhallinta: esihenkilöt
Maksetut bruttopalkat Henkilöstömäärä  Poissaolot euroina Organisaation tilannekuvat Yksikön tilannekuva
Sairausajan palkka Henkilötyövuodet (HTV) Poissaolot kalenteripäivinä Organisaation työaikatapahtumat Yksikön työaikatapahtumat
Ylityökorvaukset Tehollinen työaika Poissaolotapahtumien määrä Organisaation poissaolotiedot Yksikön poissaolotiedot
Keskipalkka Tulovaihtuvuus-% Poissaolleiden henkilömäärä Yksiköiden vertailuraportit Vuorojen tasapuolisuus
Lomapalkka Lähtövaihtuvuus-%   Organisaation työajan seuranta Henkilöraportti
Lomakorvaus     Organisaation osaamiset Yksikön pätevyydet
Lomaraha       Työajan jakautuminen
Perhevapaa       Työajan seuranta

Webinaaritallenne: Palkka-avoimuusdirektiivi tulee – miten tukea raportointia analytiikalla

EU on säätänyt keväällä 2023 kaikkia jäsenvaltiota koskevan palkka-avoimuusdirektiivin, jolla on tarkoitus lisätä palkkojen läpinäkyvyyttä ja sukupuolten palkkatasa-arvoa. Palkka-avoimuusdirektiivi koskee kaikkia työnantajia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Raportointivelvollisuus koskee yli 100 henkeä työllistäviä työnantajia. Direktiivi tulee panna kansallisesti täytäntöön viimeistään vuonna 2026, mutta muutokseen valmistautuminen sekä toimet palkkaerojen korjaamiseksi on hyvä aloittaa nyt.

Lataa maksuton 40 min webinaaritallenne täyttämällä oheinen lomake. Saat tallenteen linkin sähköpostiisi. Muistathan tarkastaa myös roskapostikansion.

Webinaari pidettiin 16.1.2024.

Haluatko lisätietoja?

Kuvituskuva: Keski-ikäinen kokenut ammattilainen työskentelee kannettavalla tietokoneella avokonttorissa