Läpinäkyvyyttä, ymmärrystä ja ennakointia tehokkaasta henkilöraportoinnista

CGI People Analytics parantaa organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä, lisää ymmärrystä riippuvuuksista ja auttaa ennakoimaan sekä varmistamaan yksikön ja koko organisaation toimintakyvyn riittävillä resursseilla muuttuvissa tilanteissa.

Palvelu sisältää kattavan määrän HR:n ja ajanhallintaan liittyviä vakioraportteja. Se on myös räätälöitävissä organisaation yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Tuotteessa on valmiit rajapintaratkaisut CGI:n HR-, palkka- ja työvuorosuunnitteluratkaisuihin. People Analytics -palvelu on käytettävissä joko upotettuna esimerkiksi CGI:n HR-työpöydälle tai Microsoft Power BI -palvelun kautta.

Keskeisimmät hyödyt
 

Operatiivisen toiminnan tuki
  • Mahdollistaa ennakoivamman ja tasapuolisemman työvuorosuunnittelun
  • Parantaa tiedonkulkua ja kommunikaatiota
  • Tukee varhaista välittämistä ja tulevien poissaolojen ehkäisyä
Kustannustehokkuus
  • Lisää ymmärrystä mm. poissaolojen kustannuksista ja syistä
Tiedolla johtamisen tuki
  • Tuottaa ajantasainen tieto henkilöstöstä ja auttaa hahmottamaan kokonaistilannetta
  • Mahdollistaa henkilöstövoimavaroihin vaikuttavien muutos- ja kehityssuuntien havainnoinnin, vertailun ja arvioinnin
Roolikohtaiset työpöydät
  • Omat työpöydät ja vakioraportit eri rooleille: johto, esihenkilöt, HR-asiantuntijat
Nainen puutarhassa

Vakioraportit helpottavat henkilöstöanalytiikan hyödyntämistä

People Analytics -palvelu sisältää valmiin vakioraportointikokonaisuuden, jota voivat hyödyntää HR, johto ja esihenkilöt. Valmiit vakioraportit helpottavat ajantasaisen tiedon saamista henkilöstöstä ja kokonaistilanteen jatkuvaa ajantasaista hahmottamista. Samalla raportit lisäävät ymmärrystä mm. poissaolojen kustannuksista ja syistä.

Tulevissa versioissa palvelu laajenee kattamaan myös osaamisen johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyvän raportoinnin.

Esimerkkejä vakioraporttien sisällöstä:

Maksetut palkat Henkilöstörakenne Poissaolot Ajanhallinta: johto ja HR Ajanhallinta: esihenkilöt
Maksetut bruttopalkat Henkilöstömäärä  Poissaolot euroina Organisaation tilannekuvat Yksikön tilannekuva
Sairausajan palkka Henkilötyövuodet (HTV) Poissaolot kalenteripäivinä Organisaation työaikatapahtumat Yksikön työaikatapahtumat
Ylityökorvaukset Tehollinen työaika Poissaolotapahtumien määrä Organisaation poissaolotiedot Yksikön poissaolotiedot
Keskipalkka Tulovaihtuvuus-% Poissaolleiden henkilömäärä Yksiköiden vertailuraportit Vuorojen tasapuolisuus
Lomapalkka Lähtövaihtuvuus-%   Organisaation työajan seuranta Henkilöraportti
Lomakorvaus     Organisaation osaamiset Yksikön pätevyydet
Lomaraha       Työajan jakautuminen
Perhevapaa       Työajan seuranta

 

Tutustu muihin henkilöstöhallinnon tuoteratkaisuihimme

HR-tuoteratkaisut

HRD – henkilöstön kehittäminen 

Lomakäsittely

Master-tiedot

Matkahallinto

Palkanlaskenta

Rekrytointi

Työajanhallinta ja työvuorosuunnittelu

Työhyvinvoinnin ratkaisut

Työsuhteen elinkaari ja HR Työpöytä