Laura Tinkanen

Laura Tinkanen

Seniorikonsultti, People Analytics BI lead ja tuotepäällikkö

Matka kohti inhimillisempää työelämää ja parempaa johtamista edellyttää HR-prosessien ja -mittareiden kehittämistä siten, että ne palvelevat kyseistä päämäärää. Analytiikan, tunnuslukujen ja raporttien rakentamisen ja kehittämisen pohjana tulee olla aidot henkilöstöjohtamisessa ja liiketoiminnassa tunnistetut haasteet, joihin mitattavan tiedon avulla pyritään löytämään ratkaisuja. Se, millaisia prosesseja ja toimintatapoja henkilöstöjohtamiseen liittyy ja millaisia asioita mittaamme saatavilla olevasta henkilöstödatasta, kertoo organisaation ihmiskäsityksestä ja arvoista.

Millaisia ovat inhimilliseen johtamiseen ohjaavat HR-mittarit?

Jos ihmisiä pidetään pitkälti resursseina, keskittyvät HR-mittarit helposti esimerkiksi työvoimakustannuksiin, käytettyyn työaikaan ja tuottavuuteen eli työn tuotoksiin suhteessa henkilöstöpanostuksiin.

Inhimillisistä johtamista tavoitteleva esihenkilö ja johto on kiinnostunut tuottavuuden takaa löytyvistä tekijöistä, kuten työhyvinvoinnin, työelämän laadun ja tasa-arvon toteutumisesta ja näiden mittaamisesta sekä mallintamisesta.

Pelkkä mittareiden olemassaolo ja kertaluontoinen käyttöönotto ei riitä, vaan mittarit on saatava hyötykäyttöön osaksi johtamista ja esihenkilötyötä ja niitä on jatkuvasti ylläpidettävä ja kehitettävä. Tämä edellyttää johtamisen ja kehittämisen prosessien ja henkilöstöjohtamisen toimintatapojen kriittistä arviointia ja muuttamista siten, että toimintatavat aidosti edistävät inhimillisen työelämän ja henkilöstöjohtamisen päämääriä.

Työ edellyttää systemaattista muutosjohtamista sisältäen muun muassa henkilöstön osallistamisen, tehokkaan ja läpinäkyvän viestinnän ja osaamisen kehittämisen elementtejä. Lisäksi mittareiden takana olevaa dataa ja laskentamallia on arvioitava jatkuvasti kysymällä, toimiiko malli, kun maailma, ihmiset ja organisaatio muuttuvat, ja millaisia johtamisen päätöksiä ja toimintatapoja mittarit tuottavat.

Henkilöstöanalytiikka ja -palvelut mukana matkalla menestykseen

Kaikki yllä mainittu kuulostaa herkästi hyvin työläältä ja vaatii monenlaisia muutoksia toteutuakseen hyvin. Hiljattain Suomessa ilmestynyt Muutosjohtaminen Suomessa 2023 -tutkimus osoittaa, että suomalaisissa organisaatioissa muutosten onnistumisen esteet ovat muutosjohtamisen systematiikan puuttuminen, muutoskylläisyys ja muutosresurssien puute (Eezy Flow Oy, 2023).

Muutoksia ei siis kannata yrittää puskea läpi yksin, vaan apuna on hyvä käyttää asiantuntijapalveluita ja valmiita analytiikkatuotteita ja -palveluita, jotka luovat hyvän pohjan kehittämiselle tänään ja pidemmällä tähtäimellä. Näin saavutetaan kestäviä lopputuloksia, eivätkä analyysit ja analytiikkatyökalut jää ”pölyttymään hyllyille”.

CGI People Analytics -tuotteen kehitystä ohjaa tavoite inhimillisemmän ja tuottavamman työelämän luomisesta. Tuote tarjoaa johto-, HR- ja esihenkilörooleissa toimiville roolipohjaisen käyttökokemuksen, laajimman Suomen oloihin sovitetun tietosisällön julkishallinnon alalla ja asiakkaan tarpeisiin vastaavan ja jatkuvasti kehittyvän raportti- ja analyysikokoelman.

Uusimpina ominaisuuksina ovat muun muassa ajanhallinnan vakioraportteihin kuuluvat tasapuolisuus- ja vertailuraportit, jotka toimivat esihenkilön tukena oikeudenmukaisemman ja laadukkaamman työelämän rakentamisessa. Ne sisältävät monipuoliset tiedot vuorojen jakautumisista, vuorojen lukumäärät, kestot sekä jakaumat eri viikonpäiville ja vuorotyypeille sekä mahdollisuus suodattaa ja rajata tarkasteltavaa tietoa useilla eri valinnoilla. Esimerkkinä uudesta raportista on myös henkilöstömitoituksen seurantaraportti, jonka avulla saa ajantasaista suunnitelma- ja toteumatietoa välillisestä ja välittömästä asiakastyöstä.

Jokainen analytiikan taso täydentää toistaan

Analytiikan edistymistä kuvataan yleensä niin sanotuilla analytiikan portailla, joita ovat kuvaileva, selittävä, ennustava ja ohjaava analytiikka. Portaista saa helposti sen käsityksen, että ylemmillä portailla olevat tasot ovat alempia parempia. Todellisuudessa nämä analytiikan tasot ovat toisiaan täydentäviä, eikä kehittämisessä tarvitse noudattaa mitään tiettyä järjestystä tasojen suhteen. Kuvassa on esitelty HR-analytiikan tasot esimerkein.

Kaavio henkilöstöanalytiikan tasoista

People Analytics tukee organisaation johtamista henkilöstöanalytiikan avulla

CGI People Analytics -tiimissä kehitämme analytiikkaa ja tuotteen mittareita monipuolisesti analytiikan eri tasot huomioiden. Palvelemme asiakkaitamme pitkäjänteisesti ja kehitämme analytiikkaa yhdessä asiakkaidemme kanssa aina käyttöönotosta jatkuviin palveluihin. Tutustu raportointipalveluumme tarkemmin täällä. 

Tuemme asiakkaitamme myös konsultointipalvelujen myötä muutoksessa kohti inhimillisempää ja tuottavampaa työelämää ja henkilöstöjohtamista. Kaikki konsulttimme ovat Prosci-muutosjohtamisen sertifioituja konsultteja, ja hyödynnämme projektien läpiviennissä muun muassa Prosci-muutosjohtamisen metodologiaa.

Kiinnostaako analytiikan kehittäminen ammattilaisten tukemana? Haluatko tutustua People Analyticsiin demon muodossa? Ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Kirjoittajasta

Laura Tinkanen

Laura Tinkanen

Seniorikonsultti, People Analytics BI lead ja tuotepäällikkö

Laura Tinkanen on työelämän kehittämisestä innostunut konsultti. Tällä hetkellä Laura toimii CGI People Analytics -tuotteen tuotepäällikkönä ja BI Leadinä.