Osaavat työntekijät ovat erittäin tärkeä voimavara yrityksille ja organisaatioille. Henkilöstöä kehittämällä rakennetaan koko organisaation osaamista. Osaamisen kehittämisellä varmistetaan yrityksen kilpailukyvyn parantaminen nopeasti muuttuvassa maailmassa.

 

Osaaminen hallintaan

Osaamisen ja kehittymisen johtamisen ratkaisut auttavat määrittämään olennaisen osaamisen sekä konkretisoimaan sen osaamisprofiileiksi. Tarvittavat osaamistasot määritellään roolikohtaisesti ja näin osaamiskartoituksissa voidaan tunnistaa osaamisen nykytasot ja kehittämistarpeet, sekä raportoida ne yksikkö-, osaamis- ja henkilötasolla. 

CGI HR osaamisen ratkaisu tarjoaa työvälineitä sekä henkilöstölle että esimiehille. Henkilöstö voi seurata oman osaamisensa kehittymistä ja esimies saa työvälineen omien alaistensa osaamisvaatimusten määrittelyyn, kehittämissuunnitelman tekoon ja kehittymisen seurantaan. Johto ja HR voivat seurata osaamisia koko organisaation osalta.

CGI HR Talent Management puolestaan auttaa esimiestä arvioimaan henkilön suoritusta, tulevaisuuden potentiaalia ja mahdollisen lähdön riskiä. Ratkaisun avulla henkilöstötietojen raportointi on entistä tarkempaa.

 

Perehdytys

Sujuvan perehdytyksen avulla varmistat henkilöstön riittävän osaamisen ja töiden sujuvan aloituksen. Perehdytystä voidaan tehdä jatkuvasti, mutta erityisen tärkeää se on uudelle työntekijälle, pitkältä vapaalta palatessa tai henkilön vaihtaessa uusiin työtehtäviin. Toiminnon avulla voidaan suunnitella perehdytyksen vaiheet, ilmoittaa uusi henkilö tarjolla oleviin koulutuksiin sekä seurata ja raportoida perehdytyksen toteutumista.

 

Koulutus ja kehittyminen

CGI HR koulutuksen ja kehittymisen ratkaisut helpottavat koulutusten suunnittelua, julkaisua ja ilmoittautumista. Se automatisoi suoritustietojen siirtämisen henkilön tietoihin ja auttaa raportoimaan osallistuja-, aika- ja kustannustietoa koulutuksista. 

Ratkaisumme mahdollistavat organisaation sisäisten ja ulkopuolisten koulutustietojen tehokkaan hallinnan. Sen avulla voidaan tuottaa ja julkaista organisaation koulutusohjelmat, hoitaa koulutusjärjestelyt ja vastaanottaa ilmoittautumiset. Suoritetut koulutukset rekisteröityvät automaattisesti osallistuneiden henkilöiden koulutustietoihin. Järjestelmällä voidaan raportoida koulutustietoja ja -kustannuksia yksikkö- ja yksilötasolla. Ratkaisumme tukee henkilöstön osaamisen kehittymistä ja kehityskeskusteluissa sovitun koulutuksen seurantaa.

 

Tavoite- ja kehityskeskustelut

CGI HR kehityskeskustelu tekee tavoiteasetannan ja seurannan läpinäkyväksi. Se auttaa systematisoimaan tavoitteet läpi organisaation ja kytkee osaamisen ja kehittämissuunnittelun kokonaisuudeksi, jonka avulla henkilöstön johtaminen sekä tehostuu, että kasvattaa henkilöstötyytyväisyyttä. Järjestelmän avulla voidaan valmistella tavoite- ja kehityskeskusteluissa käytettävät lomakkeet organisaatiokohtaisesti.

 

Tutustu myös muihin CGI HR -tuoteratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu