Monipuolinen väline paikkatiedon julkaisuun, esittämiseen ja ylläpitoon 

WebGIS tarjoaa helpon tavan käyttää ja jakaa erillaisia kunnan tietovarastoja ja paikkatieto-aineistoja laajalle käyttäjäjoukolle. WebGIS on selainpohjainen ratkaisu eikä vaadi käyttäjiltä asennuksia. Se tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja, tietoja ja aineistoja päätöksenteon ja suunnittelun avuksi.   

WebGIS:n kautta saa luotettavaa ja ajantasaista paikkatietoa, joka on olennainen osa tehokasta ja turvallista viranomaistoimintaa esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, ympäristönsuojelussa ja tiedottamisessa ja paljon muussa. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden hakea tietoa monista eri kansallisista rajapintapalveluista ja sekä räätälöityjä integraatioita, jotka mahdollistavat kaiken viranomaisten tarvitseman paikkatiedon löytymistä yhdestä paikasta. 

WebGIS palvelua voidaan käyttää viranomaiskäytön lisäksi kuntalaisille, kesäasukkaille ja matkailijoille suunnattuna palveluna. ​ 

Screenshots from CGI Asioin

WebGIS-palvelun hyödyt viranomaiselle 

 • ​Kaikki tarvittavat aineistot ja tiedot kootusti yhdestä palvelusta 

 • Ajantasaiset tietovarastot  käytössä kaikilla käyttäjillä​ 

 • Helppokäyttöiset toiminnot ja työkalut kunnan intranet sekä internet karttapalveluiden toteuttamiseen 

 • Mahdollistaa Facta- ja KuntaNet  -kuntarekisterien tietojen visualisoinnin, hakemisen, paikannuksen ja käsittelyn 

 • Integraatiot Koki- ja Vesikanta -tuotteiden tietoihin  

 • Valmiit toiminnot kansallisten rajapinta-aineistojen käyttämiseen ja julkaisuun 

 • Palvelua mahdollista räätälöidä toimintojen ja aineistojen osalta erilaisille käyttäjäryhmille 

 • Helppo tapa jakaa tietoa viranomaisen lisäksi kuntalaisille, kesäasukkaille ja matkailijoille 

 • Toiminnot mm. tonttien esittelyyn, varaukseen ja myyntiin, kuntalaispalautteen keräämiseen ja liikuntapaikkojen tiedotukseen 

 • Kuntalaisten osallistaminen kunnan toimintaan 

WebGIS-palvelun hyödyt asukkaalle 

 • Helppokäyttöinen palvelu, jonne koottu kaikki tarpeellinen tieto esimerkiksi kaavoituksesta, palveluista, liikuntapaikoista, myytävistä tonteista jne. 

 • Käytettävissä missä ja milloin tahansa, myös virastoaikojen ulkopuolella​ 

 • Osallistuminen kunnan toimintaan​ 

 • Asukastyytyväisyys paranee 

WebGIS tarjoaa myös toiminnot, jolla voidaan muokata ja ylläpitää erilaisia paikkatietoaineistoja. Aineistoja voivat olla esimerkiksi johtokartat, palvelupisteet tai tonttiaineisto. Näin ollen työasemaohjelmilla tehtävät muokkaustarpeet vähenevät ja työprosessit aineistojen ylläpidon osalta yksinkertaistuvat.  

Paikkatietoaineistojen julkaisupalvelulla voidaan tiedostomuotoiset aineistot julkaista rajapintapalveluiksi ja jakaa helposti eri ohjelmien ja käyttäjien saataville. Julkaisupalvelu tukee lähes kaikkia paikkatietoformaatteja kuten AutoCAD .dwg, Microstation .dgn, MapInfo .tab, Shape .shp sekä rasterikuva-aineistoja. Lisäksi sen kautta voidaan jakaa myös .pdf muotoisia dokumentteja. Julkaisupalvelun kautta jaettujen aineistojen ylläpidon voi tehdä asiakas itse tai CGI palveluna.

Julkaisupalvelu avulla esimerkiksi asemakaava-aineistot ja niihin liittyvät alkuperäiset kaavakartat, kaavamääräykset ja rakennustapaohjeistus muunnetaan paikkatietorajapintapalveluiksi, jolloin ne ovat helposti käytettävissä eri ohjelmilla ja palveluissa. Osana julkaisupalvelua CGI voi myös tuottaa ja ylläpitää kuntien ajantasaisia asemakaava-, ranta-asemakaava- sekä yleiskaavayhdistelmiä.

Kuvituskuvassa asiantuntija selaa rakennus- ja huoneistotiedon tarkastuspalvelua

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi.