Toimivaa työvoiman hallintaa – oikea osaaminen, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Työvoiman hallinnassa organisaatoiden palvelukyvyn kannalta on tärkeää, että resurssit kohdentuvat oikeaan aikaan sinne, missä tarve ja asiakkaat ovat. Pitkän tähtäimen työvoiman hallinnan suunnittelulla voidaan varmistaa henkilöstön resursointi aina työvuorosuunnittelusta palkkatulkintoihin ja raportointiin. Tänä päivänä automatisoinnilla ja optimoinnilla työvoiman hallintaan vaadittavaa aikaa voidaan pienentää merkittävästi. Ergonomisella työvoiman hallinnalla puolestaan voidaan vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin.

Sairaanhoitajan käsi potilaan kädellä

Titania työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisu

Päivin öin terveydenhuolto ja kansalaisten turvallisuus tulee turvata. Erityisesti terveydenhuollossa sekä hoiva- ja turvallisuustyössä henkilöstön oikea resursointi on tärkeää. Kun työvuorojen hallinta sujuu, tekijät ja tarpeet kohtaavat kaikissa tilanteissa. Titania-ohjelmisto on kehitetty työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä sekä terveydenhuolto- ja hoiva-aloilla.

Lue lisää

Mies kävelee älypuhelin kädessä ja hymyilee

Tehokasta työajanseurantaa CGI Ajanhallinnalla

CGI Ajanhallinta on työajanseurantaan ja suunnitteluun tarkoitettu tehokas työkalu, joka suorittaa myös työajan tulkinnan puolestasi voimassa olevan TES:n mukaisesti. Ratkaisulla digitalisoidaan koko työvuorosuunnittelun, TES-laskennan ja palkanmaksun prosessi helposti sujuvaksi kokonaisuudeksi. CGI Ajanhallinta on muita työajanhallinnan järjestelmiämme kevyempi ja sen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa.

Lue lisää

Nainen seisoo varjossa ja käyttää tablettia

Optimoitua työvoimanhallintaa eri organisaatioiden tarpeisiin

CGI tarjoaa asiakkailleen työvoimanhallintaan useita eri vaihtoehtoja, jotka sopivat eri toimialoille suurille ja keskisuurille yrityksille. Jokainen organisaatio on yksilöllinen, eikä kahta täysin samanlaista organisaatiota ole olemassa. Työajat, lomat, lepoajat, työnkuvat ja monet muut tekijät voivat vaihdella organisaatioiden ja toimialojen välillä, mikä vaikuttaa työntekijöiden päivittäiseen aikatauluun.

Lue lisää

Hyvä työvoimanhallintaratkaisu on mukautettavissa vastaamaan organisaatioiden erityistarpeisiin. CGI tarjoaa eri vaihtoehtoja ratkaisuiksi, jotka konfiguroidaan aina huomioiden asiakkaidemme vaatimukset ja erityistarpeet, lainsäädäntö sekä työvoimanhallinnan kentällä muuttuvat tekijät. Lopputuloksena saavutetaan asiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaava ratkaisu.

Kysy lisätietoja

Asiantuntijat työssä
  • Yhtenäistää työvuorosuunnittelun. Oikeat resurssit ovat oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla osaamisella.
  • Hyödyntää automaatiota. Työvuorojen miehitys ja palkka-aineistojen muodostus tapahtuu automaatiota hyödyntäen. Tämä parantaa resurssien käytön tehokkuutta vähentäen samalla virheiden määrää.
  • Nostaa henkilöstötyytyväisyyttä. Työntekijöiden tyytyväisyys parantuu, kun heillä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa itsepalvelutoimintojen avulla.
  • Tehostaa päätöksentekoa. Työvoimaan liittyvät päätökset on mahdollista tehdä yhdistettyjen, ajantasaisten tietojen perusteella.
  • Tukee muutostilanteiden hallintaa. Monipuoliset toiminnallisuudet ja hakutyökalut tuovat helppoutta ja joustoa muutostilanteiden hallintaan odottamattomissa tilanteissa – myös mobiilisti.
  • Tarkka ja optimoiva. Optimoi henkilökunnan määrän aikataulujen, työpisteiden ja toiveiden mukaan yrityskohtaiset vaatimukset sekä palkkatulkinnan huomioiden.
  • Kustannustehokas. Investoinnin lyhyt takaisinmaksuaika. Toiminnan säästöt realisoituvat jo käyttöönottovuotena mm. hallinnollisten kustannusten minimointina. Modulaarisuus ja jousto tuovat vaihtoehtoja käyttöönottoon.
  • Älykäs ja ennustava. Hyödyntää automaatiota, reaaliaikaisia laskureita, erilaisia suunnittelumalleja ja tarjoaa monipuoliset raportointimahdollisuudet eri organisaatioiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Helpottaa henkilöstön ristiinkäyttöä.
  • Henkilökuntaa osallistava. Mahdollistaa yhteisöllisen työvuorosuunnittelun. Erilaiset suunnittelumallit sekä monipuoliset itsepalvelut lisäävät työntekijän vuorovaikutusmahdollisuuksia.
  • Tukee johtamista. Auttaa analysoimaan ja ennustamaan toimintaa tuottamalla monipuolista dataa ja raportteja valituilla BI-raportointityökaluilla.
asiantuntijat työssään

Mobilogilla tehokkuutta liikkuvan työn ohjaukseen

Helppokäyttöisen ratkaisun avulla liikkuvat työntekijät voivat nähdä kaikki tarvittavat tiedot työtehtävistään sekä raportoida toteuteuneet työtunnit. Mobilog-ratkaisuun kuuluu sekä kenttätyöntekijöiden mobiilisovellus että selainsovellus esihenkilöille ja työnohjaajille. Ratkaisun avulla työntekijöiden työmäärä on helppo pitää tasapainoisena ja reiluna.

Lue lisää

Sonetin tuntikirjaukset mobiilissa

Sonetissa tuntikirjaukset ovat sujuva osa pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan-, talouden- ja henkilöstönohjausta. Tuntikirjausominaisuudella käyttäjät voivat syöttää tuntikirjaukset helposti ja nopeasti paikasta ja ajasta riippumatta. Tuntikirjausta on nyt laajennettu saldoseurantatoiminnolla, joka tukee uusien velvotteiden tavoitteita.

Lue lisää

Työelämän jatkuva muutos aiheuttaa väistämättä muutoksia myös työsuhteisiin ja johtamiseen. Yksilöllisyys tulee korostumaan tulevaisuuden työelämässä, kertoo tutkimuksemme Työn murroksesta Suomessa. Myös työajanhallinnan tulee tukea yksilöllisiä intressejä.

Jo nyt on tilanteita ja toimialoja, joilla alkaa olla tyypillistä se, että työntekijä hakee ainoastaan määräaikaista tai osa-aikaista työtä voidakseen toteuttaa työn ohella jotakin muuta itselleen merkityksellistä elämän aluetta. Halutaan tehdä vain puolta päivää tai pitää maanantait ja perjantait vapaata.

Työnantajan näkökulmasta kokonaisuuden suunnittelu kysynnän mukaan monimuotoiselle työvoimalle korostaa automaation ja optimoinnin merkitystä. Edellytyksenä on esihenkilöiden reaaliaikainen tilannekuva omasta alueesta ja työntekijöiden työpanoksen vaikutuksesta.

Esihenkilöt tarvitsevat enemmän aikaa aidosti oppia tuntemaan omat työntekijänsä sekä sparraamaan ja ohjaamaan heitä työssään.

Kaiken kaikkiaan myös tulevaisuudessa toimiva työajanhallinta mahdollistaa enemmän aikaa oikeisiin tehtäviin.

blogi-group-people-laughing