Toimivaa työvoiman hallintaa – oikea osaaminen, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Työvoiman hallinnassa organisaatoiden palvelukyvyn kannalta on tärkeää, että resurssit kohdentuvat oikeaan aikaan sinne, missä tarve ja asiakkaat ovat. Pitkän tähtäimen työvoiman hallinnan suunnittelulla voidaan varmistaa henkilöstön resursointi aina työvuorosuunnittelusta palkkatulkintoihin ja raportointiin. Tänä päivänä automatisoinnilla ja optimoinnilla työvoiman hallintaan vaadittavaa aikaa voidaan pienentää merkittävästi. Ergonomisella työvoiman hallinnalla puolestaan voidaan vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin.

Nainen seisoo varjossa ja käyttää tablettia

Ortec WFM optimoitua työvoiman ja -ajan hallintaa suurille yrityksille

Työvoiman hallinta on paljon muutakin kuin työvuorosuunnittelua. Siinä tulee ottaa huomioon työntekijöiden osaaminen sekä työmäärien vaihtelut, toiveet, poissaolot ja lomat sekä työn kuormittavuus. Kokonaisvaltainen työvoiman hallinta on haastavaa ilman ajan tasaisia työkaluja. Ortec WFM on moderni, älykäs ja käyttäjäystävällinen ratkaisu suurille organisaatioille kokonaisvaltaiseen työvoiman hallintaan.

Lue lisää

Sairaanhoitajan käsi potilaan kädellä

Titania työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisu

Päivin öin terveydenhuolto ja kansalaisten turvallisuus tulee turvata. Erityisesti terveydenhuollossa sekä hoiva- ja turvallisuustyössä henkilöstön oikea resursointi on tärkeää. Kun työvuorojen hallinta sujuu, tekijät ja tarpeet kohtaavat kaikissa tilanteissa. Titania-ohjelmisto on kehitetty työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä sekä terveydenhuolto- ja hoiva-aloilla.

Lue lisää

Mies kävelee älypuhelin kädessä ja hymyilee

Tehokasta työajanseurantaa CGI Ajanhallinnalla

CGI Ajanhallinta on työajanseurantaan ja suunnitteluun tarkoitettu tehokas työkalu, joka suorittaa myös työajan tulkinnan puolestasi voimassa olevan TES:n mukaisesti. Ratkaisulla digitalisoidaan koko työvuorosuunnittelun, TES-laskennan ja palkanmaksun prosessi helposti sujuvaksi kokonaisuudeksi. CGI Ajanhallinta on muita työajanhallinnan järjestelmiämme kevyempi ja sen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa.

Lue lisää

Henkilö käyttämässä matkapuhelinta

Mobilogilla tehokkuutta liikkuvan työn ohjaukseen

Helppokäyttöisen ratkaisun avulla liikkuvat työntekijät voivat nähdä kaikki tarvittavat tiedot työtehtävistään sekä raportoida toteuteuneet työtunnit. Mobilog-ratkaisuun kuuluu sekä kenttätyöntekijöiden mobiilisovellus että selainsovellus esihenkilöille ja työnohjaajille. Ratkaisun avulla työntekijöiden työmäärä on helppo pitää tasapainoisena ja reiluna.

Lue lisää

municipalities-mobile-service-medium-image

Sonetin tuntikirjaukset mobiilissa

Sonetissa tuntikirjaukset ovat sujuva osa pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan-, talouden- ja henkilöstönohjausta. Tuntikirjausominaisuudella käyttäjät voivat syöttää tuntikirjaukset helposti ja nopeasti paikasta ja ajasta riippumatta. Tuntikirjausta on nyt laajennettu saldoseurantatoiminnolla, joka tukee uusien velvotteiden tavoitteita.

Lue lisää

Työelämän jatkuva muutos aiheuttaa väistämättä muutoksia myös työsuhteisiin ja johtamiseen. Yksilöllisyys tulee korostumaan tulevaisuuden työelämässä, kertoo tutkimuksemme Työn murroksesta Suomessa. Myös työajanhallinnan tulee tukea yksilöllisiä intressejä.

Jo nyt on tilanteita ja toimialoja, joilla alkaa olla tyypillistä se, että työntekijä hakee ainoastaan määräaikaista tai osa-aikaista työtä voidakseen toteuttaa työn ohella jotakin muuta itselleen merkityksellistä elämän aluetta. Halutaan tehdä vain puolta päivää tai pitää maanantait ja perjantait vapaata.

Työnantajan näkökulmasta kokonaisuuden suunnittelu kysynnän mukaan monimuotoiselle työvoimalle korostaa automaation ja optimoinnin merkitystä. Edellytyksenä on esihenkilöiden reaaliaikainen tilannekuva omasta alueesta ja työntekijöiden työpanoksen vaikutuksesta.

Esihenkilöt tarvitsevat enemmän aikaa aidosti oppia tuntemaan omat työntekijänsä sekä sparraamaan ja ohjaamaan heitä työssään.

Kaiken kaikkiaan myös tulevaisuudessa toimiva työajanhallinta mahdollistaa enemmän aikaa oikeisiin tehtäviin.

blogi-group-people-laughing