Kymenlaakson hyvinvointialueella käynnistettiin mittava hanke työvuorosuunnittelun kehittämiseksi ja keskittämiseksi. Hankkeen pyrkimyksenä on turvata laadukas hoito optimoidun työvuorosuunnittelun kautta ja hyödyntää vuorosuunnittelussa asiantuntijatyön ja teknologian yhteispeliä mahdollisimman tehokkaasti.

”Asumispalveluissamme aloitettiin Titanian optimointiratkaisun käyttö kesällä 2023, ja pian kaikkien asumispalveluyksikköjen vuorotaulukoiden suunnittelussa hyödynnetään optimointia”, kertoo Ansela Villikka, henkilöstökoordinaattori hyvinvointialueen henkilöstöhallinnosta.

Optimointia käyttävät asumispalveluiden resurssisuunnittelijat, jotka huolehtivat jopa 1600 työntekijän työvuorojen suunnittelusta. Suunnittelutyötä optimointi helpottaa huomattavasti.

”Optimointi saa työntekijät riittämään paremmin kuin ihminen”, Ansela Villikka mainitsee.

Optimointi on auttanut meitä löytämään oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin tehokkaammin kuin perinteinen suunnittelu. Lisäksi se on lisännyt tietoisuutta henkilöstötarpeesta ja antanut meille mahdollisuuden reagoida nopeasti hoitajapulaan.

Ansela Villikka Henkilöstökoordinaattori, Kymenlaakson hyvinvointialue

Tavoitteina laadukas hoito ja parempi työtyytyväisyys

Titania Optimoinnin käyttöönotossa ensisijaisena tavoitteena oli turvata laadukas hoito varmistamalla oikea osaaminen oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan. Lisäksi pyrittiin parantamaan työhyvinvointia ja tasapuolisuutta vuorosuunnittelussa sekä kartuttamaan kustannussäästöjä oikeanlaisella resursoinnilla ja tehostamisella.

”Optimoinnista saavutetut hyödyt ovat merkittäviä. Se on auttanut meitä löytämään oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin tehokkaammin kuin perinteinen suunnittelu. Lisäksi se on lisännyt tietoisuutta henkilöstötarpeesta ja antanut meille kyvykkyyttä reagoida nopeasti hoitajapulaan erityisesti kesälomakautena. Olemme myös voineet priorisoida erilaisia tehtäviä ja rooleja tarpeidemme mukaan”, toteaa Ansela Villikka.

Kuvituskuva: Kymenlaakson hyvinvointialueen asumispalvelujen työvuorosuunnitteluun käytetään Titanian optimointiratkaisua
Kuvituskuva: Kymenlaakson hyvinvointialueen asumispalveluissa turvataan laadukasta hoito optimoidulla työvuorosuunnittelulla

Optimointi mukana työvuorosuunnittelussa jatkossakin

Titania Optimoinnin käyttöönottoprojektissa edistyttiin suunnitelmallisesti pitäen kuitenkin joustavuuden tarve mielessä. Jos vuorotaulukoita oli esimerkiksi yhdellä kertaa liian paljon optimointiin tuotavaksi, osa niistä otettiin mukaan vasta seuraavaan jaksoon. Näin varmistettiin prosessin tehokkuus ja paras mahdollinen tulos.

”CGI:ltä saimme erinomaista apua alkusäätöihin ja taulukoiden rakentamiseen, mikä helpotti käyttöönottoa merkittävästi. Jokaisella suunnittelijalla oli oma tuttu taulukko, jonka kautta ottaa optimointi haltuun”, Ansela Villikka kertoo.

Saadut myönteiset kokemukset lujittavat aikomusta jatkaa ja myös laajentaa Titania Optimoinnin hyödyntämistä työvuorosuunnittelussa. Esimerkiksi terveys- ja sairaanhoitopalveluissa optimointityökalua yhteisölliseen vuorosuunnitteluun ei vielä ole käytössä, mutta sen tuloa odotetaan jo.

Ansela Villikka lisää: ”Olemme tyytyväisiä CGI:ltä saamaamme palveluun ja siihen, että voimme yhdessä kehittää ja soveltaa optimointia organisaatiomme tarpeisiin. Haluamme myös nähdä, millaisia mahdollisuuksia optimointi tuo tulevaisuudessa.”

Kuvat: Kymenlaakson hyvinvointialue

Titania Optimoinnin hyödyt lyhyesti

  • Optimointi vapauttaa 65 % työvuorosuunnitteluun käytetystä ajasta

  • Tuo joustavuutta työvuorosuunnitteluun ja ottaa huomioon jokaisen työntekijän toiveet omista työvuoroista

  • Vastaa toiminnan tarpeisiin, huomioi henkilöstön osaamisen ja varmistaa potilasturvallisuutta

  • Auttaa kohdentamaan henkilöstön työtä tarkemmin palvelutarpeen mukaan, kohentaa palvelun laatua ja lisää kustannustehokkuutta

  • Parantaa työtyytyväisyyttä tasapuolisemmalla ja oikeudenmukaisemmalla suunnittelulla sekä laadukkaammilla työvuorolistoilla

  • Suunnittelee työvuorot mahdollisimman ergonomisiksi, vähentää vuorotyön kuormittavuutta ja tukee työkyvyn ylläpitoa

Lue lisää Titaniasta ja uudistuvasta Titania 2.0:sta.

Kuvituskuva: Työvuorosuunnittelija käyttää työssää Titania-ratkaisua