Uudistuva Titania 2.0 on pilvessä (CGI Azure) toimiva työvuorosuunnittelun kokonaisratkaisu, joka tarjoaa eri rooleille esihenkilöstä työntekijään, suunnittelijaan ja HR-asiantuntijaan oman näkymän ja useita kunkin roolin arkea ja työn joustavuutta tukevia ominaisuuksia.

Titania Classic toimii jatkossakin tuttuun tapaan, ja nykyisille käyttäjille mahdollinen siirtymä uuteen toteutetaan vaiheittain ja yhteisen selvityksen ja etenemissuunnitelman perusteella. Ensimmäinen askel on tyypillisesti optimoinnin ottaminen käyttöön. 

Automaatio luo tilaa arvokkaille asioille arjessa

 • Vapauttaa jopa 2/3 työvuorosuunnitteluun käytetystä työajasta
 • Tuo joustavuutta työvuorosuunnitteluun sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta
 • Vastaa eri toimintojen tarpeisiin ja huomioi henkilöstön osaamisen
 • Parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä
 • Mahdollistaa tasapuolisemman ja oikeudenmukaisemman suunnittelun
 • Tuottaa laadukkaammat työvuorolistat

Titania 2.0 - Mitä uutta?

 • Automatisoitu, optimointia hyödyntävä työvuorosuunnittelu
 • Selainkäyttöinen itsepalveluportaali eri rooleille, eri päätelaitteille ja mobiiliin 
 • Näkymät ajantasaisiin työaikoihin ja työaikakorvausten seurantaan
 • Työvuorotoiveiden kirjaus
 • Työajan leimaaminen
 • Äkillisten poissaolojen ilmoittaminen ja muutosten hallinta
 • Toteutuneen työajan tarkastaminen ja hyväksyntä
 • Työntekijöiden osaamisten ylläpito