APUA HAASTAVAAN LAJIIN

Organisaation tavoitteena on varmistaa, että oikeat henkilöt ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hyvällä työvuorosuunnittelulla voidaan vaikuttaa työn tulokseen, mutta myös työhyvinvointiin sekä työntekijöiden jaksamiseen. Haastavuutta työvuorosuunnitteluun tuo erilaiset tekijät, kuten henkilöstön vaihtuvuus, työntekijöiden käytettävyys, lepoajat vuorojen välissä ja nopeat muutokset. 

Työvuorosuunnittelija suunnittelee työvuoroja tietyin väliajoin. Aikaa kuluu reippaasti miehitystarpeen selvittämiseen, oikeiden henkilöiden löytymiseen, yksittäisen henkilön työvuorotoiveiden sekä työkuorman huomioimiseen. Suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä on niin monia, että se tuottaa haasteita tekijälleen.

OPTIMOINTI TYÖVUOROSUUNNITTELUN TUKENA

Optimointi ottaa huomioon monipuolisesti työvuorosuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Työvuorosuunnittelijalle se mahdollistaa tasapuolisuuden huomioimalla toiveita, työaikojen kuormittavuutta vapaita ja organisaation pelisääntöjä. Optimointi mahdollistaa työvuorosuunnitelijalle hyvän keinon säästää aikaa ja tehostaa työn tekemistä. 

 

OPTIMOINNIN HYÖTYJÄ

 

  • Optimointi vapauttaa 2/3 osaa työvuorosuunnitteluun käytetystä ajasta

  • Tuo joustavuutta työvuorosuunnitteluun

  • Vastaa toiminnan tarpeisiin ja huomioi henkilöstön osaamisen

  • Parantaa työtyytyväisyyttä

  • Tasapuolisempi ja oikeudenmukaisempi suunnittelu

  • Laadukkaammat työvuorolistat

 

Healthcare professional holding tablet computer