CGI:n Titanialla on takanaan jo 40-vuotinen historia, jonka aikana se on noussut yhdeksi suosituimmista terveydenhuolto- ja hoiva-alan työvuorosuunnitteluohjelmistoksi. Uudistuessaan vuoden 2023 aikana uusi ja entistä älykkäämpi Titania 2.0 vastaa työelämän muutosten asettamiin haasteisiin. Uudistus näkyy usealla tasolla tekoälyn hyödyntämisestä käyttöliittymään ja henkilöstön kannalta merkityksellisiin mobiilitoimintoihin.

Seuraavan sukupolven Titania 2.0 on pian täällä ja valmis tarjoamaan edistyksellisiä ominaisuuksia ja uusia tapoja työvuorosuunnitteluun. Osallistavaa toimintalähtöistä työvuorosuunnittelua siivittää tekoäly, joka mahdollistaa työvuorosuunnittelun automatisoinnin ja reaaliaikaisen optimoinnin tasapuolisesti todellisen henkilöstötarpeen ja toiveiden mukaisesti. Työvuorosuunnittelusta vapautuva aika voidaan hyödyntää merkityksellisempään työhön, kuten parempaan tarvesuunnitteluun tai asiakastyöhön.

Titania 2.0 on edistämässä sosiaali- ja terveydenhuollon ajattelutavan ja toiminnan sekä prosessien muutosta. Kyseessä on digiloikka, joka tukee osallistavan toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun joustavuutta huomioiden henkilökunnan toiveet ja tarpeet ihan uudella tavalla. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen työvuorosuunnittelu parantaa työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä. Näitä periaatteita tukee myös Työterveyslaitoksen Terveellinen työaika -suositus, joka on tuotu osaksi Titaniaa.

“Titania 2.0 vahvistaa osallistavaa, yhteisöllistä tekemistä ennennäkemättömällä tavalla. Uudistuneen ohjelmiston lainalaisuudet ovat kuitenkin edelleen luotettavasti toteutettu työaikalaskenta ja työehtosopimusten tulkinta”, sanoo CGI:n työvuorosuunnitteluun ja kokonaisvaltaiseen työvoimanhallintaan erikoistunut johtaja Annika Jurvanen.

Taustalla vuosikymmenten kehityspolku

Uranuksen kuulta nimensä napannut Titania sai alkunsa nimellä TYKO vuonna 1982, jolloin Oulun yliopistollisen keskussairaalan ATK-päällikön Antero Ension visioimaan ohjelmistoon kirjoitettiin sen ensimmäiset koodirivit. Tavoitteena oli päästä eroon käsin suunniteltavista työvuorolistoista ja ihmisten tekemästä työaikakorvausten laskennasta sekä tehdä historiallinen tietotekniikkaharppaus suurkoneympäristössä pyöritettävään työvuorosuunnitteluohjelmistoon. Hanke oli menestys ja pari vuotta myöhemmin ohjelmiston ottivat käyttöönsä ensimmäiset OYKS:n ulkopuoliset toimijat, mukaan lukien Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala HYKS.

Titanian seuraavat kehitysaskeleet tapahtuivat vuonna 1991 perustetun Medici Data Oy:n suojissa, joka oli yliopistosairaanhoitopiirien ja WM-datan yhdessä omistama ohjelmisto- ja palvelutalo. Tuolloin Titanian tuotekehitystehtäviin tullut CGI:n nykyinen kehitysjohtaja Jari Hurme pääsi osallistumaan ohjelmiston tuomiseen henkilökohtaisille tietokoneille. Vuonna 1995 markkinoille saapui Titanian ensimmäinen Windows-versio. Lopullisen läpimurron teki 2000-luvun alussa julkaistu Titania 2000.

“Sen halusivat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden lisäksi myös monet yksityiset toimijat. Päällimmäisenä syynä suosioon oli ohjelmiston luotettavuus ja edistyksellinen käytettävyys. Tämän päälle ryhdyttiin rakentamaan uusia lisäarvo-ominaisuuksia”, kertoo Hurme.

Työelämän muutos haastaa uudistumaan

Työntekijöiden käyttäjäkohtaiset web-palvelut ovat osa Titanian sähköisen asioinnin kokonaisuutta, jonka tarve on kasvanut 2010-luvulta lähtien. Sosiaali- ja terveydenhuollon voimakkaan murroksen lisäksi uusien sukupolvien odotukset ja vaatimukset työlle ja sen tekemiselle ovat muuttuneet digitalisaation myötä. Näihin odotuksiin vastaamalla työnantajat pystyvät vahvistamaan työntekijöiden veto- ja pitovoimatekijöitä resurssipulasta kärsivillä aloilla.

Yksi nouseva työelämän trendi on työvoiman liikkuvuus. Sen sijaan, että työntekijä olisi ainoastaan yhden työnantajan palveluksessa, koostuu hänen työpäivänsä useamman eri organisaation tarjoamista tehtävistä. Tämäntyyppinen resurssitehokkuus sekä työn ja tekijöiden parempi kohtaaminen haastavat organisaatiokohtaisten toimintatapojen lisäksi myös työvuorosuunnittelua uudistumaan ja palvelemaan käyttäjiään entistä monipuolisemmin.

“CGI seuraa globaalisti työelämän trendejä ja kuuntelee herkällä korvalla esimerkiksi tulevaisuuden tutkijoiden näkemyksiä. Haluamme tietää mihin maailma on menossa, sillä teemme Titanian tuotekehitystä pitkällä tähtäimellä. Teknologian tulee olla mahdollistaja, joka tarjoaa tulevaisuudessa entistä suuremmat hyödyt kaikille osapuolille”, korostaa Jurvanen.

Kiinnostuitko siitä, mitä uusi Titania 2.0 mahdollistaa? Ota meihin yhteyttä alta löytyvällä lomakkeella.