Työajanseurannalla on tärkeä tehtävä

Työnantajalla on velvollisuus ylläpitää työaikakirjanpitoa ja raportoida kokonaistyöaikaa. On vuorosuunnittelijan vastuulla, että vuorosuunnitelmassa toteutuvat työsopimuksen ja työaikalain määrittelemät säännöt.

Työajanseurantaratkaisun on pystyttävä vastaamaan myös nykyajan haasteisiin, kuten työsuhteiden lisääntyvä kirjo, paikallisen sopimisen yleistyminen ja etätyön suosio. 

Lisäksi työn kirjaamisen ja sen seuraamisen on oltava helppoa ja niihin perustuvan työajan tulkinnan luotettavaa. Työajan kirjaaminen manuaalisesti on vaivalloista ja epätarkkaa. Toimiva työajanseuranta luo pohjan myös tasavertaiselle työntekijöiden kohtelulle.

Tehokas työkalu työajanseurantaan

CGI HR Ajanhallinta on työajanseurantaan ja suunnitteluun tarkoitettu tehokas työkalu, joka suorittaa myös työajan tulkinnan puolestasi voimassa olevan TES:n mukaisesti. Ratkaisulla digitalisoidaan koko työvuorosuunnittelun, TES-laskennan ja palkanmaksun prosessi sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Sähköinen työajanseurantajärjestelmä vähentää merkittävästi manuaalisen työn määrää vapauttaen aikaa muihin tehtäviin. Lisäksi sähköinen työajanseuranta pienentää manuaalisen kirjaamisen virheriskin mahdollisuutta.

Pyöräilijä katsoo rannekelloaan

Työaikatapahtumat tallentuvat varmasti ja ovat helposti saatavilla CGI HR Ajanhallinnassa. Reaaliaikainen kirjaaminen tuo näkyville todelliset työntekoon käytetyt työtunnit ja antaa työntekijälle mahdollisuuden seurata omia työaikakirjauksia sekä niiden perusteella maksettavaa palkkaa. Myös henkilökohtaisten vuorosuunnitelmien muokkaaminen käy helposti.

CGI HR Ajanhallinnassa työaikakirjaukset tehdään näppärästi mobiilissa, tietokoneen kautta tai fyysisellä tunnisteella työpaikalla sijaitsevaan työaikapäätteeseen.

 

CGI HR Ajanhallinta -sovelluksen toiminnot

  • Työvuorosuunnittelu, hyväksyntä ja julkaisu
  • Resurssitarpeen hallinta henkilöstön osaamisten perusteella
  • Tuntien kirjaaminen tai ilmoittaminen
  • Työajanseuranta
  • Poissaolojen huomioiminen
  • Tuntien hyväksyntä (esimiehet)
  • Automaattinen TES-laskenta
  • Palkka-aineiston muodostaminen ja automaattinen siirto palkanlaskentaan