Työajanhallinta tuo haasteita nykyorganisaatioille. Lainsäädäntö edellyttää työajan seurantaa, mikä asettaa yrityksille lisää velvoitteita. Ilman asianmukaista työajanseurantaa työnantajat jäävät paitsi arvokkaasta tiedosta, miten työaika todellisuudessa kuluu. Parhaimmillaan työajanseuranta ja sen tarjoamat raportit vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden hyvinvointiin.

Työajanseurantaratkaisun on pystyttävä vastaamaan myös nykyajan haasteisiin, kuten työsuhteiden lisääntyvään kirjoon, paikallisen sopimisen yleistymiseen ja etätyön suosioon.

Lisäksi työn kirjaamisen ja sen seuraamisen on oltava helppoa ja niihin perustuvan työajan tulkinnan luotettavaa. Työajan kirjaaminen manuaalisesti on vaivalloista ja epätarkkaa. Toimiva työajanseuranta luo pohjan myös tasavertaiselle työntekijöiden kohtelulle.

CGI Ajanhallinta – Tehokas työkalu työajanseurantaan

CGI Ajanhallinta on työajanseurantaan ja suunnitteluun tarkoitettu tehokas työkalu, joka suorittaa myös työajan tulkinnan puolestasi voimassa olevan TES:n mukaisesti. Ratkaisulla digitalisoidaan koko työvuorosuunnittelun, TES-laskennan ja palkka-aineiston muodostamisen prosessi sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Sähköinen työajanseurantajärjestelmä vähentää merkittävästi manuaalisen työn määrää vapauttaen aikaa muihin tehtäviin. Lisäksi sähköinen työajanseuranta pienentää manuaalisen kirjaamisen virheriskin mahdollisuutta.

Työaikatapahtumat tallentuvat varmasti ja ovat helposti saatavilla CGI Ajanhallinnassa. Reaaliaikainen kirjaaminen tuo näkyville todelliset työntekoon käytetyt työtunnit ja antaa työntekijälle mahdollisuuden seurata omia työaikakirjauksia sekä niiden perusteella maksettavaa palkkaa. Myös henkilökohtaisten vuorosuunnitelmien muokkaaminen käy helposti.

CGI Ajanhallinnassa työaikakirjaukset tehdään näppärästi selaimen Itsepalvelussa, joka on käytettävissä mobiilisti ja tietokoneelta. Työaikakirjaukset ovat vastaanotettavissa työpaikalla sijaitsevan työaikapäätteen kautta.

 

”Työajan seurantaan käytettävän teknologian vanhetessa on tärkeää havahtua pohtimaan, mitä vaihtoehtoja on tarjolla, jos totutun järjestelmän käyttöä ei voida enää jatkaa. Mitä on tarpeellista huomioida, kun koittaa aika vaihtaa vanhentunut työajanseurannan ja työaikojen tulkinnan ratkaisu uuteen?”

Lue asiantuntijablogi

Kuvituskuva: Työntekijät tietokoneen ääressä
Kuvituskuva: Nainen käyttää älypuhelintaan kotona

CGI Ajanhallinta -sovelluksen toiminnot

  • Työvuorosuunnittelu, hyväksyntä ja julkaisu
  • Automaattinen TES-laskenta
  • Resurssitarpeen hallinta henkilöstön osaamisten perusteella
  • Poissaolojen ilmoittaminen ja huomioiminen
  • Työajan seuranta
  • Tuntien kirjaaminen tai ilmoittaminen
  • Tuntien hyväksyntä
  • Palkka-aineiston muodostaminen ja automaattinen siirto palkanlaskentaan

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijälle työajanseuranta mahdollistaa yksinkertaisemmat prosessit ja ajan säästämisen. Leimaukset, poissaolot sekä lomien ilmoitukset onnistuvat selaimella tai mobiilisti.

Esihenkilö

Esihenkilö

Ennakoimme ja autamme esihenkilöitä ymmärtämään paremmin työntekijöiden työajan käyttöä. Esihenkilöllä on parempi näkyvyys työn kuormittavuuteen ja vajauksiin.

Johto

Johto

Työaikoja voidaan vertailla tiimien kesken, ja johto saa esihenkilöriippumattoman kuvan työtilanteesta. Työajanseuranta voidaan myös kytkeä muuhun HR-dataan.