Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus ylläpitää työaikakirjanpitoa ja raportoida kokonaistyöaikaa. Toimiva työajanseuranta luo pohjan myös tasavertaiselle työntekijöiden kohtelulle.

CGI HR Ajanhallinta on työajanseurantaan ja suunnitteluun tarkoitettu tehokas työkalu, joka suorittaa myös työajan tulkinnan puolestasi voimassa olevan TES:n mukaisesti. Ratkaisulla digitalisoidaan koko työvuorosuunnittelun, TES-laskennan ja palkanmaksun prosessi sujuvaksi kokonaisuudeksi.

 

CGI HR Ajanhallinta -sovelluksen toiminnot

  • Työvuorosuunnittelu, hyväksyntä ja julkaisu
  • Resurssitarpeen hallinta henkilöstön osaamisten perusteella
  • Tuntien kirjaaminen tai ilmoittaminen
  • Työajanseuranta
  • Poissaolojen huomioiminen
  • Tuntien hyväksyntä (esimiehet)
  • Automaattinen TES-laskenta
  • Palkka-aineiston muodostaminen ja automaattinen siirto palkanlaskentaan