Voivatko työntekijänne vaikuttaa omiin vuoroihinsa tai suunnitella aihiot työvuorolistoillensa itse?

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa sekä lisää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omiin työaikoihin. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työtyytyväisyyttä ja vähentää vuorotyön haittoja.

Titanian yhteisöllinen työvuorosuunnittelu mahdollistaa työntekijöiden omien työvuorosuunnitelmaehdotuksien tekemiseen yhteisesti sovittujen ohjeiden ja pelisääntöjen mukaisesti. Sovellus sisältää Työterveyslaitoksen suosituksiin perustuvan työaikojen kuormittavuuden seurannan.

Yhteisöllistä suunnittelua voidaan tehdä myös toimintalähtöisesti, jolloin yksikölle määritelty miehitys- ja osaamistarve sekä henkilöstön osaaminen ja pätevyys ohjaavat suunnittelua.

Työaikojen kuormittavuuden huomioiva työvuorosuunnittelu vähentää työstressiä ja tukee työkyvyn sekä työmotivaation säilymistä. Lisäksi se auttaa työnantajaa tunnistamaan työajoista aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä.

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu on Titania Sähköisen asioinnin lisäosa. Sovellus oikeudenmukaistaa ja tasapuolistaa työntekijöiden työvuoroja, lisää yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta työyhteisössä.

Yhteisöllisen työvuorosuunnittelun hyödyt

Titania Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa TYKS:n työhyvinvointia