Voivatko työntekijänne vaikuttaa omiin vuoroihinsa tai suunnitella aihiot työvuorolistoillensa itse?

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa sekä lisää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omiin työaikoihin. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työtyytyväisyyttä ja vähentää vuorotyön haittoja.

Titanian yhteisöllinen työvuorosuunnittelu mahdollistaa työntekijöiden omien työvuorosuunnitelmaehdotuksien tekemiseen yhteisesti sovittujen ohjeiden ja pelisääntöjen mukaisesti. Sovellus sisältää Työterveyslaitoksen suosituksiin perustuvan työaikojen kuormittavuuden seurannan.

 

Yhteisöllisen työvuorosuunnittelun hyödyt

 

Yhteisöllistä suunnittelua voidaan tehdä myös toimintalähtöisesti, jolloin yksikölle määritelty miehitys- ja osaamistarve sekä henkilöstön osaaminen ja pätevyys ohjaavat suunnittelua.

Työaikojen kuormittavuuden huomioiva työvuorosuunnittelu vähentää työstressiä ja tukee työkyvyn sekä työmotivaation säilymistä. Lisäksi se auttaa työnantajaa tunnistamaan työajoista aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä.

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu on Titania Sähköisen asioinnin lisäosa. Sovellus oikeudenmukaistaa ja tasapuolistaa työntekijöiden työvuoroja, lisää yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta työyhteisössä.

 

Titania Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa TYKS:n työhyvinvointia

 

Lisätietoja Titania - työvuorojensuunnittelusta
Tutustu myös muihin työajanhallinnan ratkaisuihimme
Tutustu myös muihin CGI HR -tuoteratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

 

Titania työvuorosuunnittelun tuen yhteystiedot asiakkaillemme

tuki.titania.fi@cgi.com
puh. 010 302 3262