Primary tabs

Sähköinen asiointi tukee ergonomista ja yhteisöllistä työvuorosuunnittelua

CGI tekee aktiivisesti yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa ja on kehittänyt Titania sähköisen asioinnin tukemaan ergonomista ja yhteisöllistä työvuorosuunnittelua. Näin sähköinen asiointi lisää suunnittelun systemaattisuutta:

  • aikaa säästyy varsinaiseen työhön
  • työvuorotoiveet huomioidaan tasapuolisesti
  • viimeisimmät työvuorosuunnitelma- ja toteumatiedot ovat aina saatavilla
  • äkillisten poissaolojen paikkaaminen helpottuu
  • vuorotyöstä tulee vähemmän kuormittavaa ja terveysriskit pienenevät

 

Titania Sähköinen asiointi digitalisoi työvuorosuunnittelun

Titania Sähköinen asiointi digitalisoi työvuorosuunnittelun ja tuo sen tähän päivään. Vuorotoiveet voidaan viedä selainsovelluksen kautta suoraan järjestelmään ja valmiit listat julkaista sähköisinä. Työaikoja voidaan raportoida ja tietoja voidaan ylläpitää kätevästi. 

Titania Sähköisen asioinnin perusosat kattavat työajanhallinnan, työaikatietojen raportoinnin, perustietojen ylläpidon eli taustarekisterit ja käyttöoikeuksien hallinnan. Kokonaisuutta voidaan täydentää toimintaa tehostavilla lisäosilla.

Titania Sähköisen asioinnin lisäosat

 

Selainkäyttöinen sovellus on tarkoitettu organisaation henkilöstölle työaikatietojen hallintaan ja raportointiin sekä taustarekisterien ja käyttöoikeuksien hallintaan.

 

Titania Sähköisen asioinnin hyödyt

  • Vähemmän tulosteita ja irrallisia paperilappuja
  • Tehokkaampi työvuorosuunnittelu
  • Henkilöstön työvuorotoiveet sähköisesti
  • Viimeisimmät työvuorosuunnitelma- ja toteumatiedot ovat aina saatavilla, myös henkilöstölle
  • Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi paranee, kun henkilöstö on mukana suunnittelussa

 

Lisätietoja Titania - työvuorojensuunnittelusta
Tutustu myös muihin työajanhallinnan ratkaisuihimme
Tutustu myös muihin CGI HR -tuoteratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Palvelumme henkilöstöhallinnolle ja liiketoiminnalle

 

Titania työvuorosuunnittelun tuen yhteystiedot asiakkaillemme

tuki.titania.fi@cgi.com
puh. 010 302 3262