Työvuorosuunnittelu – Työajanseuranta – Muutoshallinta – Palkkatulkinta

Tämän päivän työvoimasuunnittelussa tarvittavien resurssien ja tehtäväkohtaisen työvoiman saatavuus on avain päivittäisen arjen tai projektien onnistumiseen. Töiden eteneminen suunnitellusti ja kustannustehokkaasti vaatii tarkkaa aikataulutusta sekä nopeaa ja joustavaa reagointia muutoksiin. Avainasemassa tässä on ratkaisu, joka ohjaa työvoimatarpeen ennustamista, työvuorojen suunnittelua, tehtävätason ohjausta, viime hetken muutoshallintaa sekä palkkatulkintaa.

Kaikissa organisaatioissa on omanlaisensa toimintatavat ja työvoimanhallintaan liittyvät haasteet. Esimerkiksi työtunnit, lomat, lepoajat, työtehtävät ja monet muut tekijät voivat vaihdella työnantajasta riippuen, ja ne vaikuttavat suoraan päivittäiseen tekemiseen ja työn suunnitteluun. Kattava, luotettava ja reaaliaikaiseen, älykkääseen tietoon perustuva työvoimanhallinta varmistaa liiketoiminnan menestymisen, kustannustehokkuuden sekä henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyden.

ORTEC WFM -kumppaniratkaisu on käyttäjäystävällinen vaihtoehto, joka sopii suurille ja keskisuurille organisaatioille kokonaisvaltaiseen työvoimanhallintaan vuosikymmeniksi eteenpäin.

Ratkaisu perustuu ORTECin kehittämään WFM-järjestelmään, jonka me CGI:ssä toimitamme asiakkaiden tarpeiden mukaan konfiguroituna. Järjestelmän modulaarisuuden ansiosta se on myös mahdollista ottaa käyttöön osissa. Tämä helpottaa muutosjohtamista ja uuden toimintakulttuurin jalkauttamista organisaatiossa. Ratkaisu konfiguroidaan aina huomioiden asiakkaidemme vaatimukset ja erityistarpeet, lainsäädäntö sekä työvoimanhallinnan kentällä muuttuvat tekijät. Lopputuloksena saavutetaan asiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaava ratkaisu.

Modulaarisuus

Järjestelmän modulaarisuuden ansiosta se on myös mahdollista ottaa käyttöön osissa. Tämä helpottaa muutosjohtamista ja uuden toimintakulttuurin jalkauttamista organisaatiossa. Ratkaisu konfiguroidaan aina huomioiden asiakkaidemme vaatimukset, lainsäädäntö sekä työvoimanhallinnan kentällä muuttuvat tekijät.

Työvuorojen suunnittelu

ORTEC WFM sisältää kaikki tarvittavat työkalut työvuorosuunnittelua varten. Ratkaisu mahdollistaa erilaiset suunnittelumallit, kuten keskitetyn suunnittelun sekä Pohjoismaissa suuressa kysynnässä olevan työntekijöiden itse tekemän, yhteisöllisen työvuorosuunnittelun. Suunnittelijan työ helpottuu monipuolisten laskurien ja raporttien avulla, ja suunnittelun joka vaiheessa voidaan seurata läpinäkyvästi kustannuksia, tunteja ja tehokkuutta.

Optimointi

Ratkaisussamme työvuorot on mahdollista miehittää automaattisesti optimoinnin avulla. ORTEC WFM -kumppaniratkaisun optimointitoiminnallisuudet ovat syntyneet vuosikymmenien yhteistyön tuloksena alan parhaiden tutkijoiden ja matemaatikkojen kanssa.

Muutoshallinta

Ratkaisussamme on muutoshallintaa tukevat toiminnallisuudet, jotka mahdollistavat sijaisten löytämisen tarpeen mukaan vaikka mobiilisti. Ratkaisu tukee sijaisten hakua organisaation sisältä ja ulkopuolelta. Resurssitilannetta voidaan seurata reaaliaikaisesti missä ja milloin tahansa ja lisätyövuorojen tarjoaminen työntekijöille onnistuu helposti. Organisaation sisäisellä sijaispoolilla voidaan tehostaa työvoiman käyttöä siellä, missä sijaisia tarvitaan eniten. Ratkaisussa voi myös hallinnoida vuokratyövoimaa keskitetysti.

Palkkatulkinnat

Palkka-aineiston muodostuminen, palkka-ajot sekä palkkakorjausajot ovat automatisoituja ratkaisussa.

 • TES-tulkittu palkka-aineisto, jota voidaan tarkastella missä tahansa työvuorolistan vaiheessa
 • Automaattiset palkka-ajot
 • Automaattiset palkkakorjausajot menneiltä jaksoilta
Työntekijän itsepalvelut

Työntekijöille sekä esihenkilöille on tarjolla modernit, arkea helpottavat itsepalvelutoiminnallisuudet mobiilisti ja webissä. Työntekijä voi seurata reaaliaikaisesti omia työvuorojaan, tuntejaan ja saldojaan. Myös lisätyön tarjoaminen ja vastaanottaminen onnistuu täysin mobiilisti. Esihenkilö voi suorittaa työnjohtotehtäviä liikkuvaa työtä tehdessä.

Asiantuntijat työssä
  • Yhtenäistää työvuorosuunnittelun. Oikeat resurssit ovat oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla osaamisella.
  • Hyödyntää automaatiota. Työvuorojen miehitys ja palkka-aineistojen muodostus tapahtuu automaatiota hyödyntäen. Tämä parantaa resurssien käytön tehokkuutta vähentäen samalla virheiden määrää.
  • Nostaa henkilöstötyytyväisyyttä. Työntekijöiden tyytyväisyys parantuu, kun heillä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa itsepalvelutoimintojen avulla.
  • Tehostaa päätöksentekoa. Työvoimaan liittyvät päätökset on mahdollista tehdä yhdistettyjen, ajantasaisten tietojen perusteella.
  • Tukee muutostilanteiden hallintaa. Monipuoliset toiminnallisuudet ja hakutyökalut tuovat helppoutta ja joustoa muutostilanteiden hallintaan odottamattomissa tilanteissa – myös mobiilisti.
  • Tarkka ja optimoiva. Optimoi henkilökunnan määrän aikataulujen, työpisteiden ja toiveiden mukaan yrityskohtaiset vaatimukset sekä palkkatulkinnan huomioiden.
  • Kustannustehokas. Investoinnin lyhyt takaisinmaksuaika. Toiminnan säästöt realisoituvat jo käyttöönottovuotena mm. hallinnollisten kustannusten minimointina. Modulaarisuus ja jousto tuovat vaihtoehtoja käyttöönottoon.
  • Älykäs ja ennustava. Hyödyntää automaatiota, reaaliaikaisia laskureita, erilaisia suunnittelumalleja ja tarjoaa monipuoliset raportointimahdollisuudet eri organisaatioiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Helpottaa henkilöstön ristiinkäyttöä.
  • Henkilökuntaa osallistava. Mahdollistaa yhteisöllisen työvuorosuunnittelun. Erilaiset suunnittelumallit sekä monipuoliset itsepalvelut lisäävät työntekijän vuorovaikutusmahdollisuuksia.
  • Tukee johtamista. Auttaa analysoimaan ja ennustamaan toimintaa tuottamalla monipuolista dataa ja raportteja valituilla BI-raportointityökaluilla.
  Työntekijä käyttää kannettavaa tietokonetta

  Jokainen organisaatio on yksilöllinen, eikä kahta täysin samanlaista organisaatiota ole olemassa. Työajat, lomat, lepoajat, työnkuvat ja monet muut tekijät voivat vaihdella organisaatioiden ja toimialojen välillä, mikä vaikuttaa työntekijöiden päivittäiseen aikatauluun.

  Hyvä työvoimanhallintaratkaisu on mukautettavissa vastaamaan organisaatioiden erityistarpeisiin. Tutustu esimerkkien avulla siihen, millaisia eri toimialojen tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja ORTEC WFM -ratkaisu tarjoaa.

  • Resursointi asiakasvirtojen mukaisesti
  • Minimimiehityksen varmistaminen
  • Tavarantoimitusten huomioiminen resursoinnissa
  • Erilaisten työsuhdetyyppien hallinnointi yhdessä (osa- ja määräaikaisuudet, eri sopimustyypit)
  • Eri ammattiryhmien hallinnointi
  • Työ- ja vapaalaskurit
  • Lisätyön tarjoaminen ja poimiminen
  • Työntekijöiden ristiinkäyttö eri yksiköissä ja tehtävissä
  • Poissaolotilanteiden muutoshallinta
  • Työpiste-ergonomia ja työpisteen käytön mukainen suunnittelu
  • Työpisteoptimointi – oikea henkilö ja osaaminen tiettyyn tehtävään.
  • Työnkierto – työpisteiden miehityksen vaihto, osaamisen ja kuormituksen tasaaminen (ergonomia).
  • Muutoshallinta – poissaolotilanteiden hallinta ja työpistemiehityksen osaamisten varmistaminen poissatilanteissa.
  • Työajanlyhennysten / henkilösaldojen laskenta (ylityö ja lisätyö).
  • Mahdollisuus yhdistää leimaustoiminnallisuus työpisteisiin.
  • Hoitajamitoituksen varmistaminen, välillisen ja välittömän työn erotteleminen
  • Tasoittumisjaksojen huomioiminen
  • Poissaolotilanteiden muutoshallinta
  • Osaamisvaateiden täyttymisen varmistaminen
  • Automaattiset tulkitut palkkatapahtumat ja palkkatulkinnat
  • Räätälöitävä, kattava raportointi
  • Vuorojen poiminta itsepalvelusta
  • Tehokas BI-tuki

  Olipa haasteena työvoimanhallinta tai laajempi henkilöstöhallinnallinen asia, mietimme yhdessä asiakkaidemme kanssa juuri heidän tarpeisiinsa soveltuvat ratkaisut ja toiminnallisuudet yrityksen yksilölliset vaatimukset sekä alati muuttuvat tekijät työvoimanhallinnan kentällä huomioiden. Tavoitteenamme on rakentaa järjestelmiä, jotka palvelevat asiakkaitamme vuosikymmenien ajan. 

  Lue lisää myös muista työvoimanhallinnan ratkaisuistamme.
   

  Palvelumme henkilöstöhallinnolle ja liiketoiminnalle

  Data ja analytiikka

  Ketterät menetelmät

  Henkilöstö- ja muutosjohtamisen konsultointi

  Palvelumuotoilu

  Tietoturva ja turvallisuus

  Verkkopalkkapalvelu

  Jätä yhteydenottopyyntö tai pyydä tarjous oheisella chatbotilla, niin olemme sinuun yhteydessä.