CGI:n HR-tuoteratkaisut kattavat kaikki henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan digitalisoinnin tarpeet. Ratkaisuistamme on helppo rakentaa juuri sinun organisaatiollesi toimiva kokonaisuus, joka kattaa koko työsuhteen elinkaaren hallinnan.

HR-ratkaisuissa kaikki työsuhteen tiedot ovat käytettävissä rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen kertakirjauksella. Kokonaisuus rakentuu luotettavan HR Master -tiedon ympärille. Sen hallinta on ydinosaamistamme ja edellytys ajantasaiselle ja luotettavalle henkilöstötiedon hallinnalle. Palkanlaskentaohjelmat ovat puolestaan ratkaisujemme vahva kivijalka.

Työsuhteen elinkaari
Ammattilaiset kokoontuvat ulkona

Ratkaisujemme helppo käytettävyys on meille tärkeää. Tiedot syntyvät kuin itsestään järjestelmiin mobiiliratkaisujen ja itsepalveluportaalin kautta tiedon alkulähteellä.

Investoimme voimakkaasti tulevien vuosien aikana HR-tuoteportfolioomme. Maailma muuttuu, työtavat muuttuvat, odotukset muuttuvat. Arvot, työn sisältö ja yhteiskunnalliset rakenteet kehittyvät. Me CGI:llä haluamme olla mukana rakentamassa työn tulevaisuutta. Näkemyksemme on, että tulevaisuuden työ on verkostoissa tapahtuvaa merkityksellistä vuorovaikutusta ja haluamme kehittää tuotteitamme vastaamaan tulevaisuuden työn tarpeita.

Asiakkaana sinulla on pääsy CGIchannel-asiakasportaaliin, josta löydät muun muassa
tuotteisiin liittyvät päivitykset, tiedotteet, ohjeet, tulevat tapahtumat sekä niiden materiaalit.

CGI HR Master

CGI HR Master

HR Master -tiedot on CGI:n HR-tuoteperheen ydin. Master-tietojen avulla henkilötiedot ovat aina ajan tasalla ja hajautetusti käytettävissä.
 

CGI HR Masterin toiminnallisuuksia
 • HR Master -tiedot sisältää kaikki tarvittavat tiedot henkilöstöstä, ja sen toiminnallisuudet helpottavat tietojen hyödyntämistä
 • Järjestelmässä on monipuoliset haku- ja raportointimahdollisuudet, ja hakutulokset voidaan siirtää jatkokäsittelyyn Exceliin
 • Raportointia voidaan tehdä henkilötietojen lisäksi mm. organisaatiotiedoista ja organisaation työvälineistä
 • Järjestelmässä hallinnoidaan organisaation esihenkilö-alaisrakennetta ja tarvittaessa esihenkilökohtaisesti määritellään, minkä organisaation tietoja kukin esihenkilö pääsee selailemaan tai ylläpitämään
 • Käyttöoikeuksissa määritellään organisaation käyttäjäryhmät ja käyttäjäryhmälle sallitut järjestelmätoiminnot
CGI HR Työpöytä

CGI HR Työpöytä

HR Työpöytä tuo kaikki henkilöstöhallinnon palvelut roolipohjaisesti kohdennettuna yhdelle näytölle ja yhden salasanan taakse.
 

Lisätietoja CGI HR Työpöydästä
 • HR Työpöytä on osa työsuhteen elinkaaren hallintaa
 • Kertakirjautuminen nopeuttaa järjestelmien käyttöä
 • Monipuoliset HR-työkalut ja keskitetty HR-viestintäkanava sekä henkilöstölle että esihenkilöille
 • Käyttöoikeudet eri HR-palveluihin määräytyvät henkilön käyttäjäryhmän ja organisaatio-oikeuksien mukaisesti
 • Käyttäjälle palvelut näkyvät roolikohtaisesti joko työntekijänä tai esihenkilönä
 • Jokainen työntekijä löytää roolinsa mukaiset tiedot esimerkiksi omista palkka-, poissaolo- ja lomatiedoistaan
 • Omien tietojen päivittäminen sekä poissaoloista, vapaista ja lomista ilmoittaminen
CGI Matkojen hallinta

Matkojen hallinta

Matkojen hallinta on kulu- ja matkalaskujen kokonaisratkaisu kattavilla mobiilitoiminnoilla. Laskujen tehokas käsittely vapauttaa aikaa tuottavaan työhön.
 

Lisätietoja Matkojen hallinnasta
 • Helpottaa ajopäiväkirjan tekoa laskemalla ajetun reitin pituuden puhelimen GPS:n avulla
 • Nopeuttaa matka- ja kululaskujen tekemistä ja kuittien liittämistä laskulle
 • Oletustiliöinti työsuhteen mukaan nopeuttaa tapahtumien tallennusta
 • Koko päivän poissaolojen ilmoittaminen ja hyväksyminen puhelimella
 • Mobiilihyväksyntä helpottaa esihenkilöiden työtä ja nopeuttaa laskujen läpimenoaikaa
 • Ohjelman lataaminen onnistuu helposti Apple- tai Android-sovelluskaupasta ja sitä voi käyttää myös web-selaimella (Edge, Chrome, Firefox)
CGI People Analytics

CGI People Analytics

CGI People Analytics -palvelu on HR:n ja esihenkilön työtä ja raportointia tukeva työkalu, joka tuottaa analytiikkaa henkilöstön ja koko organisaation toiminnasta.
 

Lisätietoja CGI People Analyticsistä
 • Mahdollistaa ennakoivamman ja tasapuolisemman työvuorosuunnittelun
 • Parantaa tiedonkulkua ja kommunikaatiota
 • Tukee varhaista välittämistä ja tulevien poissaolojen ehkäisyä
 • Lisää ymmärrystä mm. poissaolojen kustannuksista ja syistä
 • Tuottaa ajantasaista tietoa henkilöstöstä ja auttaa hahmottamaan kokonaistilannetta
 • Mahdollistaa henkilöstövoimavaroihin vaikuttavien muutos- ja kehityssuuntien havainnoinnin, vertailun ja arvioinnin
CGI HR Integraatiot

Integraatiot

Järjestelmämme ovat integroitavissa omien järjestelmiemme lisäksi myös kolmannen osapuolen järjestelmiin, kuten rekrytointijärjestelmiin.
 

Lisätietoja integraatioista
 • Tuotteistetut integraatiot ulottuvat niin työsuhde-etujen, koulutusportaalien kuin työhyvinvoinninkin järjestelmiin mm. E-passi, Moodle, Mehiläinen
 • REST API -arkkitehtuuri ja Web service -järjestelmä toiminnan keskiössä
 • Integraatiot mahdollistavat tiedon tehokkaan jatkohyödyntämisen ja yhdistelemisen eri lähteistä
 • Avoimet rajapinnat kaikille CGI HR -asiakkaille
 • Valvotut ja hallitut tiedonsiirrot takaavat luotettavuuden myös reaaliaikaisesti
CGI Sähköiset lomakkeet

Sähköiset lomakkeet

Sähköisillä lomakkeilla hoituvat työsuhteen elinkaaren eri vaiheet, kuten työsuhteen aloitus, muutokset ja päättäminen sekä poissaolojen hallinta.
 

Lisätietoja Sähköisistä lomakkeista
 • Vakioidut lomakkeet työsuhteen elinkaaren hallintaan
 • Lomakkeet keskustelevat Master-tietokannan kanssa
 • Mahdollista hajauttaa tietojen tallennus esihenkilöille
 • Joustavuutta hallinnollisten tehtävien hoitamiseen
 • Kustannussäästöt ja tiedon tarkkuuden paraneminen
 • Sähköiset allekirjoitukset CGI Signature -ratkaisulla
Palvelumme henkilöstöhallinnolle ja liiketoiminnalle

Data ja analytiikka

Ketterät menetelmät

Henkilöstö- ja muutosjohtamisen konsultointi

Palvelumuotoilu

Tietoturva ja turvallisuus

Verkkopalkkapalvelu

Katso kuinka autamme asiakkaitamme menestymään

Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstön kehittämiseen saatiin systemaattisuutta ja läpinäkyvyyttä

CGI:n analytiikkaratkaisu koostaa ajantasaista henkilöstödataa ja tukee tiedolla johtamista Pirkanmaan hyvinvointialueella

Snellman automatisoi 1800 työntekijän palkkojen laskentaa ja maksatusta CGI Palkat -ratkaisulla

Posti teki onnistuneen digiloikan palkanmaksussa – CGI mukana siivittämässä muutosta

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue toteutti CGI:n kanssa HR-transitioprojektin

AGCO Power saavutti merkittäviä säästöjä palkka- ja henkilöstöhallinnossa automatisoinnin avulla

Alma Media uudisti palkkaprosessinsa

Espoo digitalisoi 11 000 työntekijän lomasuunnittelun

Fortum ulkoisti kotimaan palkanmaksunsa CGI:lle 

Metsähallituksen väki seuraa palkkatietojaan CGI:n Palkat Mukana -mobiilisovelluksella

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä yhtenäistettiin henkilöstöhallinnon prosesseja

Someron sote-henkilöstön työvuorosuunnittelusta tehtiin yhteisöllistä Titania-pilven avulla

TYKS:n työhyvinvointia parannettiin yhteisöllisen työvuorosuunnittelun avulla

Valtionhallintoon parempaa tuottavuutta yhtenäisillä talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseilla

CGI käyttää myös itse Palkat Mukana ratkaisuaan