Elintarvikekonserni Snellmanilla huomattiin, että vanha palkkajärjestelmä ei taipunut toivottuihin uudistuksiin suuryrityksen palkanlaskennassa. Kehitysorientoituneessa yrityksessä päätettiin etsiä moderni järjestelmä, jonka avulla voitaisiin huomattavasti parantaa palkkaprosesseja, -funktioita ja -toimintoja. Toiveiden toteuttajaksi seuloutui CGI Palkat.

CGI Palkkoja käytetään tällä hetkellä Snellman-konsernin sekä siihen kuuluvien yhtiöiden, Snellmanin Lihanjalostuksen ja Kokkikartanon, palkkojen laskentaan ja maksatukseen Suomessa. Snellman työllistää maassa yhteensä noin 1800 henkilöä, jotka vastaanottavat palkkalaskelmansa CGI:n verkkopalkkapalvelun kautta.

Koko organisaatio on palkkaratkaisun ansiosta saavuttanut monia hyötyjä, kuten tehokkaammat palkanmaksut, korkeamman tietoturvatason sekä paremman raportoinnin ja analytiikan mahdollisuudet. Automaatio mahdollistaa muun muassa sen, että ajantasaiset palkkatiedot ovat aina helposti henkilöstön saatavilla.

”Manuaalisen työn määrän vähentymisen ja prosessiautomaation olemme kokeneet CGI Palkkojen kärkihyödyiksi”, Snellmanin henkilöstöjohtaja Lena Holmberg korostaa.

Nainen tarkastelee palkkalaskelmaa
Jopa 50 %
yhden palkanlaskijan työajasta säästyy CGI Palkat -ratkaisulla.
Palkanlaskennassa säästyy yhden palkanlaskijan työajasta puolet, ellei enemmänkin. Manuaalisen työn määrän vähentymisen ja prosessiautomaation olemme kokeneet kärkihyödyiksi.

Lena Holmberg Henkilöstöjohtaja, Snellman-konserni

Tunnetussa vara parempi

CGI Palkat on monelle palkanlaskijalle tuttu järjestelmä, ja Snellmanin kilpailutuksessa sen toiminnot vakuuttivat päätöksentekijät. Nopeasti tapahtuneen käyttöönoton jälkeen todettiin, että sekä palkanlaskijoiden että johdon odotukset täyttyivät uuden palkanlaskentaohjelmiston myötä.

”Ensimmäisen kerran työntekijöiden palkat maksettiin CGI Palkoilla lokakuussa 2022, ja viime helmikuuhun mennessä ajansäästö konkretisoitui palkanmaksun yhteydessä. Yhden palkanlaskijan työajasta säästyy puolet, ellei enemmänkin”, kertoo Lena Holmberg.

”Huomasimme myös, että vaikka vanha järjestelmä oli käytössä todella pitkään ja palkanlaskijoilla oli vain vähän aikaa oppia käyttämään uutta järjestelmää, CGI Palkkojen omaksuminen tapahtui yllättävän helposti ja vauhdilla”, Lena Holmberg lisää.

Tehdastyöntekijät keskustelevat työasioista
Työntekijä elintarviketehtaalla

”Autoimme Snellmanin palkanlaskijoita hallitsemaan palkkaprosesseja kehittämällä toimivuutta ja tehokkuutta. On tärkeää, ettei tekeminen ole yksittäisten tapahtumien tallennusten tai muistin varassa”, CGI Palkat - asiantuntija Anne Kivi summaa.

”Käyttöönottoprojekti kesti kokonaisuudessaan puolisen vuotta. Toimiva yhteistyö ja projektiryhmässä vallinnut positiivinen ilmapiiri olivat tärkeitä tekijöitä projektin onnistumisessa ja maaliin viemisessä”, Anne Kivi kuvailee yhteistyötä.

Lena Holmberg kiittää CGI:tä: ”Projektin aikana kommunikaatio meidän ja CGI:n välillä oli sujuvaa ja avointa. Konsulttien ammattitaito, nopea reagointi ongelmatilanteisiin ja säännölliset ohjausryhmän kokoukset ajoivat toimintaa kohti tavoitteita.”