Sote-uudistuksesta johtuvien valtavien organisaatiomuutosten jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstödata oli hajautunut kymmeniin eri järjestelmiin. CGI People Analyticsin ansiosta tarvittava tieto on nykyisin saatavilla yhdessä paikassa, mikä vähentää tiedonetsintään kuluvaa aikaa ja mahdollistaa nopeamman päätöksenteon.

People Analytics -raportointi- ja analytiikkaratkaisu tarjoaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle laajat mahdollisuudet kerätä ja esittää henkilöstötietoja ja hyödyntää niitä tiedolla johtamiseen. Sitä käyttävät esihenkilöt, keskijohto ja ylempi johto sekä HR-työntekijät eri tehtävänimikkeillä.

Tärkeimpiä saavutettuja hyötyjä ovat ajantasaisuus, monipuolisen tiedon saatavuus kaikille esihenkilöille ja johdolle sekä tuki tiedon koontiin ja analysointiin.

”Käytettävissä olevan ajantasaisen tiedon avulla päätöksenteko perustuu faktoihin ja dataan, mikä parantaa päätösten laatua ja vähentää epävarmuutta. Näin voidaan optimoida henkilöstöresursseja ja tehostaa toimintaa”, toteaa Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Taina Niiranen.

 

Henkilöstöanalytiikka kahdella tietokoneen ruudulla
23 000
rivistä poissaoloja pystytään nopeasti luomaan koontitietoja.
Käyttöönotto oli prosessi, joka vaati aikaa ja huolellisuutta, mutta se oli vaivan arvoista. Ratkaisusta on tullut keskeinen johtamisen väline.

Taina Niiranen Henkilöstöjohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue

Henkilöstödataa useilta tasoilta

Analytiikkaratkaisussa ylin johto saa näkymän koko organisaatioon, ja esihenkilö voi seurata omien alaistensa sekä heidän alaistensa tietoja. Avoimia tehtäviä sekä sairauspoissaoloja pystytään tarkastelemaan halutuilta ajanjaksoilta.

”Esihenkilöiden täytyy pystyä löytämään tietoja alaishierarkian mukaan omien alaisten tai esimerkiksi alaistenalaisten tietoihin asti”, toteaa Pirkanmaan hyvinvointialueen tietojohtamisen HR-erityisasiantuntija Sini Tenhovuori.

Suurissa organisaatioissa, joissa voi olla tuhansia työntekijöitä, Excel ei riitä tiedon hallintaan. Monissa eri rooleissa työskenteleville henkilöille raportointi- ja analytiikkaratkaisun hyödyt ovat konkreettisia, sillä he saavat tarvitsemansa tiedot muutamassa napinpainalluksessa.

”People Analyticsin avulla pystytään nopeasti luomaan koontitietoja ja diaesityksiä, vaikka dataa haetaan suuresta tietomäärästä, kuten 23 000 rivistä sairauspoissaoloja”, Taina Niiranen tuo esiin.

”Olemme erityisen tyytyväisiä People Analyticsin kattaviin henkilöstötietoihin ja sen integrointiin HR-työpöytään, jolloin erillistä kirjautumista ei vaadita”, jatkaa Sini Tenhovuori.

Lääkäri käyttää tablettia vastaanotolla
Lääkäri laittaa käsiinsä kertakäyttökäsineet

Analytiikasta keskeiseksi johtamisen välineeksi

People Analyticsin helppokäyttöisyys ja intuitiivisuus sekä mahdollisuus kokeilla erilaisia toimintoja ovat vakuuttaneet Pirkanmaan hyvinvointialueen. Toteutus ei lisännyt ylimääräisiä järjestelmiä tai ympäristöjä esihenkilöille, joiden käytössä on lukuisia järjestelmiä jo entuudestaan.

”Käyttöönotto oli prosessi, joka vaati aikaa ja huolellisuutta, mutta se oli vaivan arvoista. Ratkaisusta on tullut keskeinen johtamisen väline”, Taina Niiranen kertoo.

Jatkuva kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Organisaatioiden toimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti, ja henkilöstötarpeet voivat vaihdella ajan myötä. Siksi on välttämätöntä kyetä mukautumaan muutoksiin ja pysymään ajan tasalla.

Taina Niiranen lisää: ”Yhteistyö CGI:n tiimin kanssa on toiminut hyvin. Kehitysideat menevät nopeasti tuotantoon, jos ne vain ovat toteutettavissa.”

”Olemme saaneet hyvää palvelua myös ongelmatilanteissa. Niihin reagoidaan nopeasti”, Sini Tenhovuori kommentoi.

Oletko havainnut tarpeen henkilöstödatan käsittelyn ja analysoinnin helpottamiselle? Ole yhteydessä asiantuntijoihimme, niin autamme. Lisätietoja People Analyticsistä saat tuotesivultamme.