Tekoälyn vastuullinen käyttö on sekä eettinen että liiketoiminnallinen välttämättömyys 

Tekoälyn saatavuus yhdistettynä intuitiivisuuteen merkitsee käännekohtaa, jossa käytön kasvaessa myös haasteet lisääntyvät. Tietolähteiden ja tuotosten avoimuuden puute sekä tekoälyn vielä toistaiseksi suurelta osin sääntelemätön luonne merkitsevät mahdollisia riskejä yksityisyyden ja tekijänoikeuksien loukkauksista turvallisuusuhkiin, mainehaittoihin sekä taloudellisiin seurauksiin. 

Tekoälyn vastuullisessa käytössä on pohjimmiltaan kyse perusperiaatteiden määrittämisestä, käytön hallinnoinnista sekä näiden käytäntöön viemisestä. Vastuullisella käytöllä varmistetaan, että hankkeista saatavat tulokset ja tuotokset ovat turvallisia ja luotettavia.

Tekoälyn vastuullinen käyttö tarkoittaa käytön raamien – ei käytön esteiden – määrittämistä 

Tekoälyn täyden potentiaalin hyödyntämiseksi ratkaisevan tärkeässä roolissa on vastuullinen käyttö sekä hallinnoinnin raamit, jotka huomioivat sekä mahdollisuudet että riskit.  

Tekoälyn vastuullisen käytön kolme elementtiä ovat: 

Luotettavuus: varmista, että tekoälyn käyttö perustuu selitettäviin ja tulkittaviin malleihin sekä läpinäkyviin tuotoksiin ja tuloksiin. Otamme vastuun niistä tekoälyteknologioista, joita hallitsemme. 

Eettisyys: varmista, että tekoälyn käytön tavoitteet ovat linjassa inhimillisten arvojen kanssa ja edistävät oikeudenmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta ja että tulokset hyödyttävät kestävällä tavalla yksilöitä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. 

Vakaus: varmista lopputuotosten luotettavuus ja turvallisuus sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisuus noudattamalla tietosuoja- ja tietoturvakäytäntojen tukemia suunnittelu-, kehitys-, testaus- ja toimintaprosesseja. 

 

Tekoälyn vastuullisen käytön kolme elementtiä

Tekoäly vastuullisesti hyötykäyttöön asiantuntijan avulla 

Vaikka tekoäly ei teknologiana ole uusi, generatiivisen tekoälyn käyttöönotto on edelleen alkuvaiheessa. 

Generatiivinen tekoäly on kuitenkin yritysten ja organisaatioiden innovaatioinvestointien kärjessä, ja erityisesti nämä tavoitteet tekoälyn käytölle korostuvat liiketoimintasuunnitelmissa: 

Innovointi – Halu kehittää uusia liiketoimintamalleja tunnistamalla uusia tulovirtoja ja luomalla nopeampia ja personoidumpia palveluita. 

Optimointi – Halu parantaa toiminnan tehokkuutta automatisoimalla prosesseja ja kehittämällä olemassa olevan tiedon saatavuutta ja löydettävyyttä päätöksenteon nopeuttamiseksi. 

Vastuullisuus – Halu edistää vastuullisuustavoitteita etsimällä luovia ratkaisuja resurssien parempaan käyttöön.  

Tietoturva – Tarve hallita tietoturvariskejä ottamalla käyttöön tehokkaampia tapoja valvoa ja suojata organisaatiota. 

Tekoälyteknologioiden kehittyessä nyt ennennäkemättömän nopeasti yritysten ja organisaatioiden on tärkeää olla tässä kehityksessä mukana. Valmiiksi laaditut ja käytännössä toimiviksi havaitut raamit ja työkalut auttavat alkuun ja varmistavat, että vastuullisuus huomioidaan osana tekoälystrategiaa ja -suunnitelmia alusta saakka.  

Hyödynnämme tekoälyn vastuullisen käytön periaatteita ja prosesseja omassa toiminnassamme ja neuvomme asiakkaitamme vastuullisen, ihmiskeskeisen tekoälysuunnitelman laatimisessa, jossa huomioidaan:  

  • oikeat valvonnan ja hallinnoinnin tasot, joilla varmistetaan tulosten luotettavuus ja eettisyys sekä
  • eri tekoälymalleihin, kuten avoimeen lähdekoodiin perustuva tai moni- tai multimodaalinen, liittyvät erityiset riskit ja autetaan valitsemaan sopivin kokonaisuus.
Tekoälyhankkeen (AI) ostajan opas näytöllä

 

Askeleet alkuun: Lataa tekoälyn ostajan opas!

Kokosimme oppaaseen asiantuntijoidemme oivalluksia, esimerkkitapauksia ja neuvoja ensimmäiseen tekoälyhankkeeseen.

 

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä.