Tietopankki

Vuonna 2021 elimme todeksi CGI:n arvoja ja pyrimme toiminnallamme parantamaan taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä hyvinvointia yhteisöissä, joissa elämme ja työskentelemme.

Haastattelemme vuosittain asiakkaitamme heidän organisaatioihinsa ja toimialoihinsa vaikuttavista trendeistä. Haastattelemamme johtajat edustavat eri toimialoja ja maantieteellisiä alueita, ja keskustelut tarjoavatkin kattavan kuvan makro- ja toimialatrendien vaikutuksista liiketoiminnan ja IT:n prioriteetteihin ja investointisuunnitelmiin. CGI Voice of Our Clients -tutkimuksessa analysoimme nämä...

CGI Palkat Service Center Service Centerin avulla työntekijä ja esihenkilö kirjaavat palkkatapahtumia suoraan palkkajärjestelmään. Ratkaisun hyötyjä ovat muun muassa seuraavat: Lisää palkanlaskennan automaation tasoa Nopeuttaa palkanlaskennan valmistumista Jakaa palkanlaskennan raportit käyttäjille turvallisesti Helpottaa kaksisuuntaista viestintää: käyttäjältä palkkoihin ja palkoista käyttäjälle...

Lue esitteestämme, kuinka sähköistämällä ja automatisoimalla prosesseja asiakirjahallinta nopeutuu, yhtenäistyy ja tulee turvallisemmaksi. Samalla asiakirjahallinnasta aiheutuvia kuluja leikataan merkittävästi.

CGI:n toteuttamassa Työn murroksen tutkimuksessa nousi esille viisi työntekijäryhmää heidän painotuksistaan teknologian ja ihmissuhteiden välillä ja toisaalta sen välillä kokevatko he yksilön vai organisaation olevan vastuussa työn murroksesta selviytymisessä. Testaa, mihin ryhmään sinä kuulut.

Sanomanvälitys CGI:n liiketoimintasanomien välityspalvelu hoitaa asiakkaiden puolesta erilaiset tilaukset, tilausvahvistukset, laskut, toimitusvahvistukset, rahtikirjat, Ediel- ja tullisanomat, XML- ja UBL-sanomat asiakas- ja kumppanijärjestelmien välillä. Palveluun sisältyy sanomien muunnokset formaatista toiseen sekä kymmeniä rajapintoja eri järjestelmiin ja syntakseihin. Palvelussa on useita vaihtoehtoisia...

Työn ergonomia mahdollistaa työhyvinvointiin vaikuttamisen Titanian työn ergonomia -ominaisuus on suunniteltu yhteistyössä Työterveyslaitoksen työaikatutkijoiden kanssa. Se auttaa tunnistamaan henkilöiden työn kuormittavuuden tason sekä analysoimaan työturvallisuslain edellyttämiä vaara- ja haittatekijöitä raportoinnin avulla. Kun ergonomia otetaan huomioon, voidaan vaikuttaa työn kuormitukseen ja...

Modernin yritystoiminnan yhtenä kasvun esteenä on ristiriita liiketoiminnan ja IT:n tavoitteissa sekä kertyvä tekninen velka.

Tällä "digitaalisella" aikakaudella on tullut yhä tärkeämmäksi pohtia teknologian vaikutuksia työn tulevaisuuteen. Älykkäällä automaatiolla on myönteisiä vaikutuksia henkilöstön tyytyväisyyteen, prosesseihin ja teknologiaan sekä se on avainasemassa operatiivisen muutoksen mahdollistamisessa. CGI on johtava älykkäiden automaatiopalveluiden tarjoaja sekä palvelumuotoilun edelläkävijä. Yhdistämällä huippuasiantuntijat...