Tietopankki

Lue esitteestämme, kuinka sähköistämällä ja automatisoimalla prosesseja asiakirjahallinta nopeutuu, yhtenäistyy ja tulee turvallisemmaksi. Samalla asiakirjahallinnasta aiheutuvia kuluja leikataan merkittävästi.

Muutoksesta selviytyminen vaatii hyvää johtamista Nykytilanne on muovannut työn tekemistä uudelle tasolle. Johtamisen merkitys korostuu entisestään sekä uusia tapoja ja toimintamalleja pyritään luomaan jatkuvasti. Tärkeäksi muodostuu oman organisaation työntekijöiden tunteminen ja heille tärkeiden asioiden ymmärtäminen. Se antaa suomalaiselle työelämälle hyvän...

Sanomanvälitys CGI:n liiketoimintasanomien välityspalvelu hoitaa asiakkaiden puolesta erilaiset tilaukset, tilausvahvistukset, laskut, toimitusvahvistukset, rahtikirjat, Ediel- ja tullisanomat, XML- ja UBL-sanomat asiakas- ja kumppanijärjestelmien välillä. Palveluun sisältyy sanomien muunnokset formaatista toiseen sekä kymmeniä rajapintoja eri järjestelmiin ja syntakseihin. Palvelussa on useita vaihtoehtoisia...

Työ ergonomia mahdollistaa työhyvinvointiin vaikuttamisen Titania työ ergonomia -ominaisuus on suunniteltu yhteistyössä Työterveyslaitoksen työaikatutkijoiden kanssa. Se auttaa tunnistamaan henkilöiden työn kuormittavuuden tason sekä analysoimaan työturvallisuslain edellyttämiä vaara- ja haittatekijöitä raportoinnin avulla. Kun työ ergonomia otetaan huomioon, voidaan vaikuttaa työn kuormitukseen...

Modernin yritystoiminnan yhtenä kasvun esteenä on ristiriita liiketoiminnan ja IT:n tavoitteissa sekä kertyvä tekninen velka.

Tällä "digitaalisella" aikakaudella on tullut yhä tärkeämmäksi pohtia teknologian vaikutuksia työn tulevaisuuteen. Älykkäällä automaatiolla on myönteisiä vaikutuksia henkilöstön tyytyväisyyteen, prosesseihin ja teknologiaan sekä se on avainasemassa operatiivisen muutoksen mahdollistamisessa. CGI on johtava älykkäiden automaatiopalveluiden tarjoaja sekä palvelumuotoilun edelläkävijä. Yhdistämällä huippuasiantuntijat...

Samalla kun ruokapalvelualasta on tullut yhä monimuotoisempaa, palvelujen kokemusperäinen hallinta on osoittautunut riittämättömäksi. Aromi tarjoaa ruokapalveluihin tietoon pohjautuvan ratkaisun, joka antaa terveydenhuollon ammattilaisille olennaista ja reaaliaikaista tietoa loogisen ja tehokkaan päätöksenteon pohjaksi.

Olemme koonneet tähän dokumenttiin vastauksia yleisimpiin Spoofy-peliin liittyviin kysymyksiin.

Data360 tuoteratkaisu auttaa yrityksiä ja organisaatioita luomaan asiakkailleen uudenlaisia palveluja ja parantamaan asiakaskokemuksia toimimalla erilaisten toimijoiden ja palveluntarjoajien suojattuna markkinapaikkana, jossa he voivat jakaa keräämäänsä asiakasdataa. Ratkaisu mahdollistaa asiakkaiden suostumusten jakamisen toimijoiden kesken helposti, nopeasti ja läpinäkyvästi, jotta myös asiakastietojen...