Tietopankki

Työ ergonomia mahdollistaa työhyvinvointiin vaikuttamisen Titania työ ergonomia -ominaisuus on suunniteltu yhteistyössä Työterveyslaitoksen työaikatutkijoiden kanssa. Se auttaa tunnistamaan henkilöiden työn kuormittavuuden tason sekä analysoimaan työturvallisuslain edellyttämiä vaara- ja haittatekijöitä raportoinnin avulla. Kun työ ergonomia otetaan huomioon, voidaan vaikuttaa työn kuormitukseen...

Modernin yritystoiminnan yhtenä kasvun esteenä on ristiriita liiketoiminnan ja IT:n tavoitteissa sekä kertyvä tekninen velka.

Tällä "digitaalisella" aikakaudella on tullut yhä tärkeämmäksi pohtia teknologian vaikutuksia työn tulevaisuuteen. Älykkäällä automaatiolla on myönteisiä vaikutuksia henkilöstön tyytyväisyyteen, prosesseihin ja teknologiaan sekä se on avainasemassa operatiivisen muutoksen mahdollistamisessa. CGI on johtava älykkäiden automaatiopalveluiden tarjoaja sekä palvelumuotoilun edelläkävijä. Yhdistämällä huippuasiantuntijat...

Samalla kun ruokapalvelualasta on tullut yhä monimuotoisempaa, palvelujen kokemusperäinen hallinta on osoittautunut riittämättömäksi. Aromi tarjoaa ruokapalveluihin tietoon pohjautuvan ratkaisun, joka antaa terveydenhuollon ammattilaisille olennaista ja reaaliaikaista tietoa loogisen ja tehokkaan päätöksenteon pohjaksi.

Olemme koonneet tähän dokumenttiin vastauksia yleisimpiin Spoofy-peliin liittyviin kysymyksiin.

Data360 tuoteratkaisu auttaa yrityksiä ja organisaatioita luomaan asiakkailleen uudenlaisia palveluja ja parantamaan asiakaskokemuksia toimimalla erilaisten toimijoiden ja palveluntarjoajien suojattuna markkinapaikkana, jossa he voivat jakaa keräämäänsä asiakasdataa. Ratkaisu mahdollistaa asiakkaiden suostumusten jakamisen toimijoiden kesken helposti, nopeasti ja läpinäkyvästi, jotta myös asiakastietojen...

Mobiilikirkko mahdollistaa hengellisten tilaisuuksien seuraamisen ja seurakunnan tapahtumiin ilmoittautumisen riippumatta henkilön fyysisestä sijainnista. Mobiilikirkko tuo kirkon palvelut 2020-luvulle ja nykypäivän tärkeimpään viestintäkanavaan eli mobiiliin jokaisen seurakuntalaisen ulottuville.

CGI OpenGrid360 is an innovative suite of solutions and services designed to improve your data insight and accelerate innovation to meet the evolving demands of the new energy system. It supports the complete network value chain from asset to outage...

CGI OpenGrid Workforce is built from the ground up specifically for utilities in close partnership with our utility clients. It leverages emerging technologies to help you efficiently manage and schedule a complex array of work types across a diversified mobile...