Resource center

CGI:n ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa koskevan ESG-raporttimme vuodelta 2023 on julkaistu. Raportissa kerrotaan, miten CGI:n on tarkoitus vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tukea asiakkaitaan heidän ESG-tavoitteidensa saavuttamisessa. Raportissa korostetaan tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden vastuullisen käytön merkitystä. Lisäksi CGI on ilmoittanut maailmanlaajuisesta...

Teemme tavoitteellista vastuullisuustyötä ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön eteen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Sitoumukset, tavoitteet ja työmme edistyminen jaetaan avoimesti tässä ESG-raportissa tilivuodelta 2022.

Tutkimuksen pohjalta tarjoamme asiakaskohtaisia sekä eri toimialojen ja maantieteellisten alueiden välisiä vertailuanalyysejä, joiden avulla saat näkemyksen muun muassa organisaatioiden IT- ja liiketoimintaprioriteeteista, toimialaan vaikuttavista trendeistä sekä IT-budjeteista.

CGI Palkat Service Center Service Centerin avulla työntekijä ja esihenkilö kirjaavat palkkatapahtumia suoraan palkkajärjestelmään. Ratkaisun hyötyjä ovat muun muassa seuraavat: Lisää palkanlaskennan automaation tasoa Nopeuttaa palkanlaskennan valmistumista Jakaa palkanlaskennan raportit käyttäjille turvallisesti Helpottaa kaksisuuntaista viestintää: käyttäjältä palkkoihin ja palkoista käyttäjälle...

Lue esitteestämme, kuinka sähköistämällä ja automatisoimalla prosesseja asiakirjahallinta nopeutuu, yhtenäistyy ja tulee turvallisemmaksi. Samalla asiakirjahallinnasta aiheutuvia kuluja leikataan merkittävästi.

Sanomanvälitys CGI:n liiketoimintasanomien välityspalvelu hoitaa asiakkaiden puolesta erilaiset tilaukset, tilausvahvistukset, laskut, toimitusvahvistukset, rahtikirjat, Ediel- ja tullisanomat, XML- ja UBL-sanomat asiakas- ja kumppanijärjestelmien välillä. Palveluun sisältyy sanomien muunnokset formaatista toiseen sekä kymmeniä rajapintoja eri järjestelmiin ja syntakseihin. Palvelussa on useita vaihtoehtoisia...

Työn ergonomia mahdollistaa työhyvinvointiin vaikuttamisen Titanian työn ergonomia -ominaisuus on suunniteltu yhteistyössä Työterveyslaitoksen työaikatutkijoiden kanssa. Se auttaa tunnistamaan henkilöiden työn kuormittavuuden tason sekä analysoimaan työturvallisuslain edellyttämiä vaara- ja haittatekijöitä raportoinnin avulla. Kun ergonomia otetaan huomioon, voidaan vaikuttaa työn kuormitukseen ja...

Modernin yritystoiminnan yhtenä kasvun esteenä on ristiriita liiketoiminnan ja IT:n tavoitteissa sekä kertyvä tekninen velka.

Tällä "digitaalisella" aikakaudella on tullut yhä tärkeämmäksi pohtia teknologian vaikutuksia työn tulevaisuuteen. Älykkäällä automaatiolla on myönteisiä vaikutuksia henkilöstön tyytyväisyyteen, prosesseihin ja teknologiaan sekä se on avainasemassa operatiivisen muutoksen mahdollistamisessa. CGI on johtava älykkäiden automaatiopalveluiden tarjoaja sekä palvelumuotoilun edelläkävijä. Yhdistämällä huippuasiantuntijat...