Olemme julkaisseet ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa koskevan ESG-raporttimme vuodelta 2022. Raportissa kerrotaan CGI:n sitoumuksista, määrällisistä tavoitteista ja edistymisestä kolmessa globaalissa painopistealueessa, jotka ovat ihmiset, yhteisöt ja ilmasto. Pääset lukemaan pdf-muotoista raporttia klikkaamalla linkkiä sivun alalaidassa tai tästä linkistä.

 

Tavoitteellista työtä ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön eteen yhdessä asiakkaidemme kanssa

CGI:llä tuomme 90 250 ammattilaisen asiantuntemuksen asiakkaidemme käyttöön, jotta voimme tukea asiakkaitamme heidän digitaalisella matkallaan. Käytämme asiantuntemustamme yhteistyössä asiakkaiden, korkeakoulujen ja paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa parantaaksemme yhteisten yhteisöjemme taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää hyvinvointia.

Suurena ja kansainvälisenä liiketoiminta- ja IT-palveluyrityksenä CGI:llä on tärkeä tehtävä toimia vastuullisesti ja eettisesti kolmen sidosryhmämme - asiakkaidemme, henkilöstömme ja osakkeenomistajiemme - puolesta. Kuuntelemme jokaista sidosryhmäämme ja saamme heiltä tärkeitä näkemyksiä, jotka auttavat meitä laatimaan liiketoimintasuunnitelmamme tulevaa vuotta varten. ESG-aloitteet (Environmental, Social, Governance) ovat yhä kiinteämpi osa tätä sidosryhmävuoropuhelua.

Olemme allekirjoittaneet Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global Compact -aloitteen ja noudatamme YK:n periaatteita ja parhaita käytäntöjä, kun asetamme ESG-tavoitteitamme maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Sitoumukset, tavoitteet ja vastuullisuustyömme edistyminen jaetaan avoimesti tässä ESG-raportissa tilivuodelta 2022.

ESG-tavoitteitamme ja edistymistämme arvioivat johtavat organisaatiot, kuten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ja EcoVadis. EcoVadis on myöntänyt CGI:lle kestävän kehityksen suorituskyvystä korkeimman eli platinaluokituksen tunnustuksena kurinalaisesta lähestymistavasta, jolla sisällytämme kestävän kehityksen päivittäisiin liiketoimintakäytäntöihimme maailmanlaajuisesti.

 

Viime vuoden aikana edistyksestä kertovia kohokohtia olivat erityisesti:

  • Digitaalisen osallisuuden parantaminen toimittamalla 1 200 koulutusohjelmaa yli 500 000 ihmiselle ympäri maailmaa. Tämä tarkoittaa yli viiden ihmisen elämän parantamista jokaista CGI:n työntekijää kohden.
  • Apu yhteiskunnallisen arvon luomiseksi vapaaehtoistyön ja pro bono -toiminnan avulla paikallisissa yhteisöissä, joissa CGI:n työntekijät asuvat ja työskentelevät. Tämä hyödyttää maailmanlaajuisesti yli 1,2 miljoonaa ihmistä.
  • Yhtiön CO2e-päästöjen vähentäminen 65 prosentilla vuoden 2014 lähtötasosta.

 

Vuosi 2022 oli kaikkien sidosryhmiemme kannalta myönteisen kasvun vuosi ja vuosi, jolloin jatkoimme ESG-sitoumustemme edistymisen nopeuttamista yhteisöjemme hyväksi.

Kiitämme asiakkaitamme ja työntekijöitämme siitä, että he ovat sitoutuneet auttamaan CGI:tä rakentamaan kestävämpää ja inklusiivisempaa maailmaa.

 

Lataa vuoden 2022 ESG-raportti

 

Tutustu aiempiin yritysvastuuraportteihin: