13.02.2023

IT- ja konsultointiyhtiö CGI on julkaissut ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa koskevan ESG-raportin vuodelta 2022. Raportissa kerrotaan yhtiön sitoumuksista, määrällisistä tavoitteista ja edistymisestä kolmessa globaalissa painopistealueessaan, jotka ovat ihmiset, yhteisöt ja ilmasto.

”Johtavana globaalina IT-palveluyrityksenä ymmärrämme tärkeän tehtävämme toimia vastuullisena ja eettisenä yrityksenä kolmen sidosryhmämme – asiakkaiden, työntekijöiden sekä osakkeenomistajien – puolesta”, kertoo toimitusjohtaja George D. Schindler.

CGI:n vuoden 2022 ESG-raportti sisältää sellaisia uusia aiheita kuin yrityksen toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, yhteisöjen taloudellisen vaurauden, luonnon ja biologisen monimuotoisuuden tukeminen sekä kestävän tietotekniikan ja ihmisoikeuksien tukeminen. Nämä kaikki ovat linjassa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Raportissa käsitellään myös monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden (DE&I), terveyden sekä CGI-ammattilaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.

Viime vuoden aikana CGI:n edistyksestä kertovia kohokohtia olivat erityisesti:

  • Digitaalisen osallisuuden parantaminen toimittamalla 1 200 koulutusohjelmaa yli 500 000 ihmiselle ympäri maailmaa. Tämä tarkoittaa yli viiden ihmisen elämän parantamista jokaista CGI:n työntekijää kohden.
  • Apu yhteiskunnallisen arvon luomiseksi vapaaehtoistyön ja pro bono -toiminnan avulla paikallisissa yhteisöissä, joissa CGI:n työntekijät asuvat ja työskentelevät. Tämä hyödyttää maailmanlaajuisesti yli 1,2 miljoonaa ihmistä.
  • Yhtiön CO2e-päästöjen vähentäminen 65 prosentilla vuoden 2014 lähtötasosta.

 

CGI:n tavoitteita ja edistymistä arvioivat riippumattomasti johtavat ulkoiset asiantuntijaorganisaatiot. EcoVadis myönsi CGI:lle kestävän kehityksen suorituskyvystä vuonna 2022 korkeimman eli platinaluokituksen tunnustuksena yrityksen kurinalaisesta lähestymistavasta kestävän kehityksen sisällyttämiseksi päivittäisiin liiketoimintakäytäntöihin maailmanlaajuisesti. CGI sai myös DJSI:ltä 62/100 pistettä kestävän kehityksen suorituskyvystään alan keskiarvon ollessa 25/100.

Tutustu: