Modernin yritystoiminnan yhtenä kasvun esteenä on ristiriita liiketoiminnan ja IT:n tavoitteissa sekä kertyvä tekninen velka. Jatkuva muutos markkinassa vaatii nopeita päätöksiä. Nämä johtavat helposti osaoptimointiin ja riippuvuuteen yksittäisistä pilvitarjojista. Kun pilviteknologioiden hyödyntäminen mietitään yhtenä kokonaisuutena, saavutetaan liiketoiminnan kehittämisen kannalta parhaat ratkaisut.

Lue esitteestämme, kuinka pilven hyödyt voidaan maksimoida yli liiketoimintarajojen.