Tietopankki

Keva valitsi CGI:n Eläkeasiainkäsittelyjärjestelmän tuki-, ylläpito- ja kehityspalveluiden päävastuulliseksi sovellustoimittajaksi vuoden 2020 alussa. Työ alkoi vaativalla siirtoprojektilla. CGI:n toimiala- ja teknologiaosaaminen vakuutti Kevan – syntyi vahva luottamus asiakkaan ja CGI:n tiimin jäsenten välille myös jatkokehitystä varten. Kevan Eläkeasiainkäsittelyjärjestelmä (nk. Elmo)...

CGI otti käyttöön Pohjola Rakennukselle uuden toiminnanohjausjärjestelmän: CGI Profio360. Profion toiminnallisuus ja liiketoimintaa tukeva käyttäminen oli joillekin työntekijöille jo entuudestaan tuttu ja se toimikin ratkaisevassa osassa päätöksenteossa.

Matkahuolto toteutti digiloikan on-premise -ratkaisuista pilveen hallitusti ja ripeällä aikataululla. Onnistuneella muutoksella haetaan kasvua, kustannussäästöjä sekä uutta potkua palveluiden kehittämiseen.

Fingrid datahubin järjestelmähanke on historiallisen laaja, ja siksi käyttöönottoon on valmistauduttu hyvissä ajoin. Koska viestittävää ja markkinaosapuolia on paljon, tukipalvelu otti käyttöön CGI USE ServiceNow’n jo datahubin projektivaiheessa. Fingridin keskitetty tiedonvaihtoalusta datahub otetaan käyttöön alkuvuodesta 2022. CGI:n toimittaman järjestelmän rakentamiseen...

Rovaniemen kaupungin Ruokapalvelukeskus hoitaa yli 10 000 asiakkaansa päivittäiset ateriapalvelut CGI Aromi toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Raaka-ainetilaukset sekä tuotantolistat syntyvät jouhevasti ja ruokalistoja voi tutkia vaikka mobiililaitteella.

Valtiokonttorin taloustietoihin ja tilirakenteisiin liittyvän tiedon käsittelyjärjestelmä, TATI, siirrettiin CGI:n tarjoamaan Azure-ympäristöön nopeassa migraatioprojektissa.

Koulutuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. CGI Hävikkimestarin avulla Salpauksen pilottiravintola pienensi ruokahävikistä aiheutuvia kustannuksia 59 prosenttia.

Ravintolapalveluyritys Restel Oy:llä on yli 200 ravintolaa ympäri Suomen. Maantieteellisesti hajautunutta liiketoimintaa sujuvoittaa CGI Rondo Sähköinen allekirjoitus.

Vuonna 2014 Tampereen Sähkölaitos oli juuri ottanut irtioton Tampereen kaupungista ja sen IT-infrastruktuurista. Vaikka yhtiön omistajuus säilyikin kaupungilla, toi irtiotto mukanaan vapauden luoda uutta. Tällä vapauden hetkellä energiayhtiössä päätettiin se, että tulevaisuus on pilvessä, jonne yhtiö oli siirtämässä suuren osan...