Resource center

CGI USE ServiceNow is Fingrid’s chosen platform for its Datahub support and maintenance services. Both the features and usability of this cloud-based service have been continuously enhanced since its deployment in spring 2019.

Työterveyslaitoksen tavoitteena on lisätä työpaikkojen hyvinvointia ja pidentää suomalaisten työuria. CGI osallistui tähän tärkeään työhön palvelumuotoilun konsultaatiolla, jolla edistettiin sote-keskuksissa johtamistyötä tekeville ja perusterveydenhuollossa toimiville lääkäreille suunnattujen verkkokoulutusten tuottamista. Työterveyslaitos on työn ja terveyden välisen suhteen asiantuntija, jonka toiminnan tulokset...

Fingridin keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän tuki- ja ylläpitopalveluiden alustaksi valittu pilvipohjainen CGI USE ServiceNow on ollut käytössä keväästä 2019 lähtien. Palvelun ominaisuuksia ja käytettävyyttä on viety koko ajan eteenpäin käyttöönotosta lähtien

Tärkeä Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta, Keusotea, ohjaava tavoite on asiakaslähtöisyys ja palvelujen saatavuuden takaaminen. Askel kohti entistä sujuvampaa asiakaskokemusta otettiin tänä keväänä, kun Keusoten palvelupisteisiin otettiin käyttöön yhdenmukaiset CGI:n ITTE-itseilmoittautumisautomaatit. Itseilmoittautumisautomaatit sijaitsevat terveysasemien ja hammashoitoloiden sisäänkäynnin yhteydessä, ja asiakas pystyy ilmoittautumaan niiden...

CGI kehittää Ruokavirastolle avaruusdataan ja tekoälyyn pohjautuvaa järjestelmää, joka tunnistaa Suomen peltojen kasvilajit, hoitotarpeet ja tehdyt toimenpiteet, kuten niitot ja maanmuokkaukset. Hanke on osa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta, ja se tukee keskeisesti myös vihreän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Jyväskylä on rakentamassa digitaalista kaupunkibrändiään sujuvien palveluiden ja osaavan henkilöstön varaan. Siihen liittyvää hallittua pilvisiirtymää lähdettiin viemään eteenpäin CGI:n ja Amazon Web Servicesin (AWS) kanssa AWS Migration Acceleration Program (MAP) -ohjelmalla. Jyväskylän kaupungin strategiaa ohjaa vahva visio kasvavasta ja kansainvälisestä...

Raisio pilotoi parhaillaan uutta tuotannon ja varastotasojen suunnittelujärjestelmää. Taustalla ovat liiketoiminnan tarpeet; gluteenittoman kauran kysynnän ja uusien tuotantolaitosten myötä Raision toimintaympäristö on muuttunut. Yhtiö onkin jo jonkun aikaa etsinyt kokonaisvaltaista ratkaisua, jolla tuotanto voidaan suunnitella vastaamaan täsmällisemmin myyntiennusteita. ”Päätavoitteena kehityshankkeessa...

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tietojärjestelmien uudistushanke on tehostanut seurakuntien hallintoa ja tuonut uusia mahdollisuuksia kirkon jäsenten sähköiseen palvelemiseen. Kirjuri-jäsentietojärjestelmä on helpottanut ja nopeuttanut muun muassa virkatodistusten saamista.

Snellman-konsernissa päätettiin hankkia moderni palkkajärjestelmä, jonka avulla voitaisiin parantaa prosesseja. Toiveiden toteuttajaksi seuloutui CGI Palkat.