Resource center

Jyväskylässä edistetään laajasti tiedolla johtamista ja digitalisaatiota. Kaupungissa on onnistuttu lisäämään ymmärrystä organisaatiolle tärkeistä johtamisen aiheista ja vähentämään raportoinnin edellyttämää manuaalista työtä. Kaupunkien johtamisessa tarvitaan faktatietoihin perustuvaa päätöksentekoa. Siinä auttavat raportointiratkaisut, jotka tarjoavat eri lähteistä saatavaa käyttövalmista dataa. Jyväskylässä aiheeseen...

Harva kaupunki pystyy vastaamaan nykyisellä ICT-palvelujen järjestämismallillaan tulevaisuuden palvelutarpeisiin. Naantalissa tilannetta ratkottiin yhdessä CGI:n kanssa IT-toimintamallin selvityksen avulla.

Sairaala Novan välinehuollossa tehdään vuosittain noin 400 000 suoritetta, eli huolletaan noin 1000 instrumenttia tai kokonaista leikkauskorillista päivässä. Sen välinehuollossa on käytetty välineiden huoltoon ja käytön hallintaan kehitettyä Gemini-järjestelmää jo yli 15 vuotta. Nyt hyvinvointialueen ensimmäisen ja toisen toimintavuoden aikana...

Kaupungit ovat keskellä jatkuvaa muutosta. Turussa tietohallintostrategiaa haluttiin päivittää niin, että tietohallinto voi tukea kaupungin toiminnan uudistamista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaupungit tasapainottelevat velvoitteiden ja rahoituksen kanssa. Talouden sopeuttaminen, tehokkuuden lisääminen ja normien purku ovat kaikkien huulilla. Tietoteknisen perustan ja tiedonhallinnan...

CGI kehittää Ruokavirastolle avaruusdataan ja tekoälyyn pohjautuvaa järjestelmää, joka tunnistaa Suomen peltojen kasvilajit, hoitotarpeet ja tehdyt toimenpiteet, kuten niitot ja maanmuokkaukset. Hanke on osa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta, ja se tukee keskeisesti myös vihreän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Ikaalisten kaupunki on pitkään kamppaillut kattavan ja ajantasaisen rakennusrekisterin ylläpidon haasteiden kanssa. Vuonna 2021 kaupunki otti käyttöön verotietojen analysointiin kehitetyn sovelluksen, jonka avulla voidaan parantaa rakennusrekisterin täsmällisyyttä.

ServiceNow integration flows implemented by CGI and powered by ONEiO, have transformed communication for Fingrid Datahub, a key player in the Finnish electricity market. When the Finnish electricity market actors have questions, development ideas or issues concerning the datahub, the...

Kehittämisyhtiö Naturpoliksen tavoitteena oli kehittää tiedolla johtamista ja ennakointikyvykkyyttä, jotta se voisi vastata kuntien ja yritysten tietotarpeisiin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä entistä paremmin. Kehittämisyhtiö kaipasi selkeyttä ja uudenlaisia toimintatapoja tilanteeseen, jossa tietolähteet olivat hajanaisia ja tietotuotanto oli usein manuaalista ja aikaa...

Palkeet on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, joka tuottaa keskitettyjä palveluita valtionhallinnon virastoille, laitoksille ja rahastoille – loppukäyttäjinään yhteensä noin 80 000 valtion palveluksessa olevaa virkamiestä. CGI:n rakentama Kieku-tietojärjestelmä on yksi osa Palkeiden palvelukokonaisuutta. Palkeet perustettiin vuonna 2010 valtion talous-...