Tietopankki

Ravintolapalveluyritys Restel Oy:llä on yli 200 ravintolaa ympäri Suomen. Maantieteellisesti hajautunutta liiketoimintaa sujuvoittaa CGI Rondo Sähköinen allekirjoitus.

Vuonna 2014 Tampereen Sähkölaitos oli juuri ottanut irtioton Tampereen kaupungista ja sen IT-infrastruktuurista. Vaikka yhtiön omistajuus säilyikin kaupungilla, toi irtiotto mukanaan vapauden luoda uutta. Tällä vapauden hetkellä energiayhtiössä päätettiin se, että tulevaisuus on pilvessä, jonne yhtiö oli siirtämässä suuren osan...

Savonlinnan Seudun Työterveys ry on käyttänyt CGI:n kehittämää SoftMedic-potilastietojärjestelmää yhdistyksen perustamisesta saakka eli vuodesta 2003. Toiminnanjohtaja Maarit Leskinen näkeekin SoftMedicin ennen kaikkea toiminnanohjausjärjestelmänä, jonka kautta onnistuvat niin potilastietojen säilyttäminen, laskutus kuin resursointi ja työajanseurantakin. Savonlinnassa toimii asiakkaidensa omistama laadukas ja...

HSL on toteuttanut laajan verkkopalvelujen uudistuksen, jonka myötä muun muassa suosittu Reittiopas siirtyi osaksi hsl.fi:tä. Monitoimittajaympäristössä toteutetussa työssä CGI:n vastuulla oli Reittioppaan käyttöliittymän uudistus.

Kansainvälinen yritys Orkla haluaa terävöittää omien tytäryhtiöiden tekemistä. Vanhat toiminnanohjausjärjestelmät eivät enää palvele ja näin ollen päivitys oli paikallaan. Liiketoimintaprosesseja halutaan nopeuttaa, helpottaa ja tuoda tähän päivään.

Strategiatyökalu Suunta ohjaa Helsingin yliopiston yksiköiden strategisia tavoitteita ja helpottaa henkilöstön arkea Yliopiston neljä strategista valintaa antavat tavoitteet siitä, mitä yliopisto haluaa saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden seurannan ja arkisen työskentelyn helpottamiseksi CGI ja Helsingin yliopisto lähtivät yhdessä luomaan strategiatyökalua...

Business Finlandissa oli huomattu, että niin kustannussyistä kuin kehitystoiminnan optimoinninkin kannalta oli tullut aika siirtyä perinteisestä palvelinkeskusmallista pilveen. Business Finland päätyi toteuttamaan teknisen palvelumallin yhdessä CGI:n kanssa CloudOps-metodologian mukaisesti.

Koulujen, yritysten, rakennusten ja kokonaisten kaupunkien maailman laajuista kiireellistä sulkua ei olisi voitu ennustaa etukäteen lähes minkään kriisinmallinnusskenaarion mukaan. Silti tästä on nyt tulossa karua todellisuutta. Scottish Borders Council eli SBC on yksi Skotlannin 32:sta hallintoalueesta ja se hallinnoi alueen...

Valtorissa oli tunnistettu tarve modernille data-alustalle, johon voidaan yhdistää dataa eri lähteistä ja hyödyntää sitä tehokkaasti esimerkiksi erilaisiin raportointitarpeisiin. ”Data Hub Design Sprint oli tehokas ja ketterä lähtö data-alustamme kehityshankkeelle. Nyt kun käyttötapaukset ja tavoitearkkitehtuuri on tarkennettu, on meidän helpompaa...