Neova irtautui vanhasta teknologiasta ja siirsi yli 100 integraatiotaan Microsoft Azuren pilveen. Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta kriittinen migraatio toteutettiin suunnitellusti ja budjetissa, tuoden mukanaan merkittäviä säästöjä ja skaalautuvuutta.

Neova on ottanut rohkean askeleen tulevaisuuden suuntaan, siirtämällä yli sadan integraationsa pilvipohjaiseen Microsoft Azureen. Siirtyminen omista palvelimista pilveen mahdollistaa fyysisen palvelimen ylläpitokulujen poiston ja vähentää infrastruktuurin hallinnasta aiheutuvaa taakkaa. Lisäksi pilvipalveluiden skaalautuvuus tarjoaa joustavuutta, jota fyysinen rauta ei pysty takaamaan.

“Neova on laajentunut fuusioiden ja konsolidaatioiden myötä, mikä on tuonut mukanaan useita erillisiä sovelluksia ja erilaisia S2S- sekä asiakasintegraatioita. Näiden ratkaisujen toimivuus on kriittinen tekijä Neovan liiketoiminnalle”, kertoo Neovan tietohallintojohtaja Jukka Holm.

Integraatioiden siirto oli välttämätöntä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi, sillä Neovalla on lukuisia BizTalk-integraatioita, joista yritys on riippuvainen. Hankkeen haasteena oli löytää uusi integraatioalusta, joka kykenisi korvaamaan BizTalkin ja tukemaan kaikkia yrityksen integraatiotarpeita.
 

Strateginen askel kohti tehokkuutta ja joustavuutta

Azuren avulla Neova voi helposti skaalata integraatioita tarpeen mukaan ilman huolehtimista raudan rajallisuuksista. Kustannusten läpinäkyvyys on toinen merkittävä etu, jonka Azure tarjoaa. Neova voi tarkasti seurata integraatioiden käyttöön liittyviä kustannuksia ja optimoida niitä tarpeen mukaan

“Siirtoprojektin menestyksen keskeisiä tekijöitä olivat Proof of Concept -vaiheen suorittaminen sekä pätevä tiimi, joka vastasi siirroista ja hankki arvokasta oppia prosessin edetessä. Lisäksi jo varhaisessa vaiheessa laadittu kehitysopas harmonisoi integraatioiden siirtämistä pilviympäristöön, mikä loi vankan pohjan virheiden minimoimiselle ja sujuvalle prosessille”, kiteyttää Oravuo.

Kuvituskuva: kaksi henkilöä seisoo kasvimyymälässä
Neova voi nyt kasvaa ja skaalata integraatioitaan tarpeen mukaan ilman raudan rajallisuuden huomioimista
Siirtoprojektin menestyksen keskeisiä tekijöitä olivat Proof of Concept -vaiheen suorittaminen sekä pätevä tiimi, joka vastasi siirroista ja hankki arvokasta oppia prosessin edetessä.

Petteri Oravuo ICT-palveluista vastaava johtaja, Neova

Kuvituskuva: Iloinen nainen heittää läpyt tiimikaverin kanssa

Migraatio eteni maaliin aikataulussa ja budjetissa

Neova teki perusteellisen analyysin ja valitsi uudeksi integraatioalustaksi pilvipohjaisen Azuren. Sen valintaa puolsivat muun muassa kustannustehokkuus, skaalautuvuus ja suorituskyky sekä laaja tuki erilaisille integraatiotyypeille. Muutoksen toteuttajaksi valittiin CGI, joka oli jo aikaisemmin vastannut Neovan data flow -palveluista.

“Seuratessamme Neovan 'cloud first' -strategiaa valitsimme Azuren, koska uudet ratkaisut suunnitellaan pääasiassa pilveen. Lisäksi meillä oli jo entuudestaan laaja valikoima Microsoftin ratkaisuja ja työkaluja käytössämme”, sanoo Holm.

Siirtohanketta lähdettiin toteuttamaan ketterillä menetelmillä keväällä 2022. Ensimmäisessä vaiheessa luotiin Proof of Concept (POC), jolla todennettiin siirtojen toimivuus. Tekninen migraatio aloitettiin syksyllä 2022, ja joka toisen iteroinnin jälkeen suoritettiin testaus onnistumisen varmistamiseksi. Siirtohanke ja tarvittavat käyttäjätestaukset saatiin maaliin aikataulussa ja budjetissa kesällä 2023.

“Tilanne oli siinä mielessä hyvä, että jos testeissä olisi ilmennyt ongelmia, olisimme voineet palauttaa integraatioita BizTalkiin. Yksittäisiä tapahtumia lukuun ottamatta kaikki sujui kuitenkin suunnitelmien mukaisesti”, kertoo Neovan ICT-palveluista vastaava johtaja Petteri Oravuo.