YIT:n konesaliratkaisut vaihtuivat julkipilveen ja uuteen verkkoteknologiaan onnistuneesti CGI:n kanssa toteutetun Microsoft Azure-pilvisiirtoprojektin myötä.

Vuodenvaihteessa toteutetun pilvisiirtoprojekin läpivienti sujui jouhevasti, sillä YIT ja CGI olivat tehneet yhteistyötä jo aikaisemmin pilvihallintamallien kehittämisen parissa. Tällä kertaa mukana oli myös Microsoft validoimassa ja vahvistamassa uuden pilvipohjaisen toimintaympäristön toteuttamista.

“Onnistunut siirtyminen Azuren pilveen on nyt tehty. Muutamia elinkaarensa loppupäässä olevia järjestelmiä jäi vielä konesaliympäristöön odottamaan hallittua alasajoa ja niiden korvaamista pilvipohjaisilla SaaS-palveluilla”, kertoo YIT:n IT-infrastruktuurista vastaava Jukka Vänttinen.

Pilven hyödyt korostuvat rakennusalan suurhankkeissa

Rakentamisessa yleistyneet suuret ja monimutkaiset hankkeet ovat lisänneet ns. allianssimallin hyödyntämistä. Siinä rakentamisen keskeiset osapuolet tilaajasta urakoitsijaan saakka muodostavat yhteisen organisaation ja vastaavat yhdessä projektin suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämäntyyppinen toimintamalli hyötyy pilvipohjaisista ratkaisuista, jotka ovat saatavilla missä tahansa ajasta ja paikasta riippumatta.

Pilvessä on mahdollista optimoida kustannuksia esimerkiksi ajastamalla työkuormien ajamista. Muita pilven tuomia hyötyjä ovat muun muassa palveluiden joustavuus, nopea tuotekehitys, hyvä skaalautuvuus ja tietoturva.

Jukka Vänttinen Vice Precident, Common IT Services

Kuvituskuvassa sinistä taivasta ja valkoisia pilviä

Uudella teknologialla parempaa verkonhallintaa

Suunnittelun ja valmistelun osalta hanke käynnistyi joulukuussa 2022. Tuolloin käytiin läpi pilveen siirrettävät työkuormat ja sovellukset, jotka paketoitiin omiksi ryhmikseen. Helmikuussa 2023 varmistettiin pilvisiirron toimivuus muun muassa siinä hyödynnettävän automatiikan osalta.

“Kolmikantayhteistyö sujui kaikin puolin mallikkaasti. Pilvisiirtymä ei näkynyt millään lailla palveluiden ja sovellusten loppukäyttäjille”, sanoo Vänttinen. YIT:n pilvimigraatio toteutettiin maalis-toukokuun aikana, jonka jälkeen suoritettiin vielä uuden järjestelmän pienimuotoista optimointia ja konfigurointia.

"Suunnitteluvaiheessa teimme tiivistä yhteistyötä YIT:n sovellustiimien kanssa. Näin varmistettiin, että kaikki tulee toimimaan kuten pitääkin. Verkkoteknologian päivittäminen oli iso ponnistus, joka tulee palvelemaan YIT:tä pitkälle tulevaisuuteen", arvioi CGI:n Cloud Platforms -yksikön johtaja Tommi Tietäväinen.