CGI Senior Cloud Advisor - Pekkarinen Petri

Petri Pekkarinen

Senior Cloud Advisor - Cloud Transformation

Vanhojen järjestelmien korkeat järjestelmä- ja alustakustannukset motivoivat finanssialan yrityksiä uudistamaan infrastruktuuriaan ja tähtäämään pilveen. Voimaa muutokseen saadaan tekoälystä ja syvenevästä yhteistyöstä kumppaniyritysten kanssa.

Pankki- ja vakuutusalan sovellusten sekä infrastruktuurin siirtäminen pilveen on viime vuosina osoittautunut haasteelliseksi perinteisillä manuaalisilla prosesseilla. Vuonna 2017, aloittaessani työskentelyn julkipilviteknologioiden parissa, oletin kaikkien perinteisten paikallisten konesalien siirtyvän julkipilveen suhteellisen nopeasti. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaikka korkeat kustannukset motivoivat yrityksiä etsimään ratkaisua.

Yleisimmät haasteet pilven potentiaalin hyödyntämisessä ovat olleet:

  • Järjestelmäriippuvuuksien ja niiden analysoinnin monimutkaisuus
  • Arkkitehtuurin uudelleenluominen pilvessä
  • Vanhojen järjestelmien toimintalogiikan siirtäminen pilveen
  • Korkeat testaus- ja validointikustannukset
  • Pilviresurssien oikean mitoituksen haasteet kustannusten ja suorituskyvyn optimoinnissa
  • Vaikeus arvioida pilvimigraation nopeutta ja siihen liittyviä kustannuksia

Lisäksi vanhoissa järjestelmissä ilmenee muitakin haasteita, kuten puutteellinen dokumentaatio, haavoittuvuudet ja tietoturvariskit. Merkittävänä huolenaiheena on myös se, että monille vanhoille koodikielille ei enää löydy päteviä kehittäjiä, mikä lisää riskiä yritysten liiketoiminnan jatkuvuudelle.

Strategisen kumppanin rooli korostuu tällaisessa tilanteessa, missä yrityksen oma kyky vastata nopeasti muuttuviin markkinoiden tarpeisiin heikkenee. Kumppani voi tarjota sekä teknistä asiantuntemusta että resursseja vanhojen järjestelmien modernisointiin ja pilvipohjaisten ratkaisujen käyttöönottoon.

Tekoäly vauhdittaa finanssialan pilvisiirtymää

Generatiivinen tekoäly tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nopeuttaa ja virtaviivaistaa pilvisiirtymäprosesseja, tuoden samalla konkreettisia etuja liiketoiminnan tehokkuudelle ja kustannussäästöille.

Woman working on computer

Pilvisiirtymää nopeuttavalla tekoälyllä tarkoitetaan generatiivisia tekoälyjärjestelmiä, jotka voivat tuottaa tekstiä, koodia, mediaa tai dataa kehotteen tai määrittelyn perusteella. Johtavia tekniikoita ovat mm. suuret kielimallit, koodimallit ja vahvistettu oppiminen, jossa tutkitaan eri vaihtoehtoja parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Koodimallit ovat järjestelmiä, jotka muuntavat luonnollisen kielen määritykset toimivaksi lähdekoodiksi.

Yhdistämällä eri AI-lähestymistapoja voidaan automatisoida finanssialan pilveen siirtymisen haastavia puolia, kuten olemassa olevan infrastruktuurin automaattinen analysointi, paikallisen konesaliympäristön skannaus, arkkitehtuurien dokumentointi, optimointimahdollisuuksien tunnistaminen sekä jatkuvan optimoinnin mahdollistaminen alkuperäisen siirtymisen jälkeen. 

Merkittävin hyöty tekoälyn käytöstä finanssialalle syntyy kuitenkin tekoälyn kyvystä ymmärtää erilaisia koodikieliä ja kääntää ne moderneihin kieliin, testata tuloksia ja validoida niitä automaattisesti. Finanssialan toimijat, jotka käyttävät tekoälyä pilvisiirtymään, saavat kilpailuetua hyödyntämällä kehittynyttä analytiikkaa, automaatiota ja skaalautuvuutta tarjotakseen ylivertaisia asiakaskokemuksia ja edistävät huippuosaamista nopeasti kehittyvässä toimialaympäristössä.

Tekoäly testissä: olemassa olevan infrastruktuurin analysointi

Osallistuin äskettäin mielenkiintoisen pilviprojektiin, jossa asiantuntijamme analysoi hybridimallilla asiakkaan olemassa olevaa infrastruktuuria. Olemassa olevat ohjelmistoratkaisut eivät tarjonneet meille tarpeeksi luotettavia tietoja sovellusten välisistä riippuvuuksista, joten hyödynsimme GPT-4 kielimallia ongelman selvittämiseksi.

Kun tekniset valmistelut oli tehty, aloimme analysoimaan 45 liiketoimintasovellusta, joiden tekninen tarkastelu sisälsi kaiken riippuvuuksista ongelmallisiin kirjastoihin ja pilvisiirtoanalyysiin. Tekoälyn avulla yhteenvedon luominen vei huomattavasti vähemmän aikaa kuin manuaalinen työ, ja suurin osa ajasta kului tulosten tarkistamiseen ja viimeisten hienosäätöjen tekemiseen.

Testi osoitti, että tekoäly voi parantaa työskentelytapoja ja tehostaa projekteja merkittävästi. Tekoälyn datanjäsennystehtävien tarkkuus oli lähes ihmisen tasolla.

AI-teknologia tulee tarjoamaan finanssialan toimijoille erityistä tehokkuutta vanhojen järjestelmien riippuvuuksien analysointiin ja niiden siirtämiseen pilveen. Jos haluat tietää kuinka generatiivinen tekoäly voi muuttaa liiketoimintaasi, ota yhteyttä tiimiimme.

Kirjoittajasta

CGI Senior Cloud Advisor - Pekkarinen Petri

Petri Pekkarinen

Senior Cloud Advisor - Cloud Transformation

Petri Pekkarinen on työskennellyt ICT-alalla yli 20 vuotta ja menneet 5 vuotta pilvineuvojana. Petri on sertifioitu FinOps Practitioner ja Leader, ja hänellä on vahva tausta liiketoiminnan kehittämisestä ja pilvipalveluista.