Kyberturva osaksi organisaation toimintaa

Kyberturvallisuutta kannattaa tarkastella yksittäisten asioiden sijaan kokonaisuutena – toisin sanoen huomioiden koko liiketoiminnan ekosysteemi riskien arvioinnin ja suojaamisen näkökulmasta. Merkitystä on erityisesti sillä, mitä tapahtuu, kun hyökkäys on tunnistettu.

Mitä jos yrityksenne henkilö- tai tuotetiedot vuotaisivat? Entä jos ulkopuoliset pääsisivät käsiksi järjestelmiinne? Mitä tästä seuraisi? Henkilöstölle? Asiakkaille? Brändille? Kassavirralle? Todellisuudessa vain harvat yritysjohtajat ovat tietoisia kyberturvaloukkauksen aiheuttamien vahinkojen todellisesta laajuudesta ja kustannuksista.

 

 

Tutustu Bitit, bisnes ja tietoturva -oppaaseen

Hyvä kyberturvallisuudesta vastaava, tämä opas on kirjoitettu juuri Sinulle. Kerromme monta hyvää syytä, miksi ja miten lunastat paikkasi organisaatiosi keskeisenä tuloksen tekijänä – puolustustanne kokonaisvaltaisesti ja yhdessä kehittämällä. Lataa opas.

Uhkien ja riskien hallinta

Riskiperusteinen lähestymistapa kyberturvallisuuden tiekarttojen rakentamiseen ja suunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseen.

Kyberturvallisuuden Health check

Arvioidaan ja vertaillaan nykyistä kyberturvallisuuden kypsyystasoa useiden helposti käyttöönotettavien terveystarkastusten avulla.

Tarkastukset ja arvioinnit

Varmistetaan säännösten ja standardien noudattaminen auditoinneilla tai voidaan testata organisaation riskialtistuminen todellisessa elämässä erilaisten uhkamallinnusten avulla.

Hackers as a Service

Hallitaan näkyvyyttä joukkolähteiden hakkerointitoimien avulla, jotta voidaan tunnistaa tehokkaasti haavoittuvuudet.

CISO as a Service

Hanki neuvoja jatkuvasti CISO as a Service -palvelumme ja muiden neuvontapalveluiden kautta.

Tietoturvatietoisuus

Rakenna ja ylläpidä jatkuvasti tietoturvatietoisuutta ja -kulttuuria organisaatiossasi minimoidaksesi tahattomien tietoturvahäiriöiden riski. Lue lisää.

Tietoturvaa ja kyberturvallisuutta
Kyberturvallisuuden health check

Kyberturvallisuuden terveystarkastuksella selvität nykytilaa

Kyberturvallisuuden terveystarkastus on helppo tapa päästä alkuun organisaation kyberturvallisuusvalmiuksien varmistamiseksi. Siinä kartoitetaan organisaation kriittisimpien kyberkontrollitoimintojen kypsyysaste ja niiden kohdentuminen eri osa-alueille. Asiakas saa vastineeksi konkreettista tietoa merkittävimmistä toimialansa kyberriskeistä ja -näkymistä, suosituksia kybertoimenpiteiden kohdentamiseen sekä kustannus-hyötyanalyysin. 

Hakkeri

Valjasta hakkerit kyberturvallisuuden varmistamiseen

Osana kyberturvallisuuspalvelujaan CGI tarjoaa asiakkailleen Hackers-as-a-Service-palvelua, jossa käyttöön valjastetaan globaali valkohatuiksi kutsuttujen hakkereiden verkosto. Yrityksille ja julkisyhteisöille kyse on ennalta varautumisesta, jossa ohjelmistojen ja sovellusten haavoittuvuuksia pyritään tunnistamaan samankaltaisin menetelmin kuin kyberrikolliset käyttävät. Hakkeriverkoston osaaminen yhdistettynä CGI:n kyberosaamiseen tarjoaa arvokkaan tavan tunnistaa tietoverkkojen haavoittuvuuksia.