Primary tabs

Kokeneet ja sertifioidut tietoturvakonsulttimme auttavat sinua esimerkiksi uhkien- ja riskienhallinnassa, erilaisten tarkastusten ja auditointien toteuttamisessa, vaatimuksenmukaisuudessa, Bug Bounty -ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa, kyberturvallisuuskulttuurin ja tietoturvatietoisuuden kehittämisessä sekä tietoturvallisuuden jatkuvassa kehittämisessä.

 

Kyberturvallisuuden health check

Kyberturvallisuuden terveystarkastuksella selvität nykytilaa

Kyberturvallisuuden terveystarkastus on helppo tapa päästä alkuun organisaation kyberturvallisuusvalmiuksien varmistamiseksi. Siinä kartoitetaan organisaation kriittisimpien kyberkontrollitoimintojen kypsyysaste ja niiden kohdentuminen eri osa-alueille. Asiakas saa vastineeksi konkreettista tietoa merkittävimmistä toimialansa kyberriskeistä ja -näkymistä, suosituksia kybertoimenpiteiden kohdentamiseen sekä kustannus-hyötyanalyysin. 

Hakkeri

Valjasta hakkerit kyberturvallisuuden varmistamiseen

Osana kyberturvallisuuspalvelujaan CGI tarjoaa asiakkailleen Hackers-as-a-Service-palvelua, jossa käyttöön valjastetaan globaali valkohatuiksi kutsuttujen hakkereiden verkosto. Yrityksille ja julkisyhteisöille kyse on ennalta varautumisesta, jossa ohjelmistojen ja sovellusten haavoittuvuuksia pyritään tunnistamaan samankaltaisin menetelmin kuin kyberrikolliset käyttävät. Hakkeriverkoston osaaminen yhdistettynä CGI:n kyberosaamiseen tarjoaa arvokkaan tavan tunnistaa tietoverkkojen haavoittuvuuksia. 


 

Esimerkkejä muista kyberturvallisuuden konsultointipalveluistamme:

  • Uhkien- ja riskienhallinta – esimerkiksi erilaiset riskikartoitukset.
  • Vaatimuksenmukaisuuden ratkaisut – esimerkiksi tarkastukset erilaisiin viitekehyksiin nähden 
  • Auditoinnit ja tarkastukset – erilaiset hallinnolliset ja tekniset tarkastukset, esimerkiksi haavoittuvuustestaus, -skannaus ja -hallinta, lähdekoodi- ja konfiguraatioanalyysi sekä tunkeutumistestaukset.
  • Jatkuvat konsultointipalvelut – esimerkiksi tietoturvapäällikköpalvelu sekä hallintamallin ja prosessien kehitys, jalkautus ja ylläpito.
  • Kyberturvallisuuskulttuurin ja tietoturvatietoisuuden kehittämisen palvelut – valmennusohjelmat ja kehityshankkeet, joilla tähdätään pitkäjänteiseen organisaation ja henkilöstön tietoturvatietoisuuden parantamiseen.

 

Kyberturvallisuuden konsultointia

 

Voit ilmoittaa meille tietoturvaloukkauksesta täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Ilmoita tietoturvaloukkauksesta