Offensiiviset tietoturvapalvelut - tietoturvakonsultti

Vahvista tietoturvaa ja ennakoi uhkia offensiivisilla tietoturvapalveluilla

Offensiiviset tietoturvapalvelut auttavat tunnistamaan riskejä ennen kuin niistä ehtii muodostua turvallisuusuhkia. Palvelu suunnitellaan organisaation tarpeiden mukaiseksi ja siihen sisältyvät muun muassa tietojenkalastelusimulaatiot, tunkeutumistestaukset, hyökkäyssimulaatiot, uhkamallinnus ja uhkaprofilointi.

CGI:n offensiiviset tietoturvapalvelut tuottavat kattavan ymmärryksen tietoturvan haavoittuvuuksista sekä auttavat valmistautumaan kyberhyökkäyksiin ja mahdollisiin kehittyviin uhkiin ja uhkaskenaarioihin. Kokonaisvaltaisen tietoturvallisuuden saavuttamiseksi voidaan offensiivisia tietoturvapalveluita täydentää myös kyberturvallisuuskeskuksella SOC (Security Operations Center).

Tietoturvakonsultoinnilla alkuun offensiivisten tietoturvapalveluiden käyttöönotossa

Offensiivisen tietoturvapalvelun ohjelman suunnittelutyö tehdään yksilöidysti organisaation tarpeiden mukaisesti tietoturva-asiantuntijoiden johdolla.

Palvelua voidaan tuottaa kertaluontoisena projektipohjaisena toimeksiantona, tai jatkuvana palveluna, jossa testaukset ja tietoturvan parannukset ovat osa jatkuvaa tietoturvapalveluiden kehitystä ja tuottamista CGI:n asiakkuuksille.

Perusmalli sekä kertatoimeksannoissa että jatkuvissa palveluissa ennen käyttöönottoa on seuraava: 

  1. Kartoitetaan tietoturvan nykytila, toimenpiteet, haasteet, toiminnot ja tulokset. Lisäksi arvioidaan organisaation tarpeet, resurssit, omaisuus ja muut strategiset objektit
  2. Suunnitellaan offensiivisen tietoturvaohjelman rakenne ja vuosikello
  3. Luodaan kirjallinen selvitys organisaation nykytilasta, mittareista sekä tiekartta, jonka avulla organisaatio saavuttaa halutun tietoturvatason.

Tavoitteena on rakentaa selkeä suunnitelma, josta on helppoa lähteä kehittämään kokonaisturvallisuutta. 

Lue lisää CGI:n tarjoamista tietoturvakonsultoinnin palveluista.

 

Offensiivisten tietoturvapalveluiden hyödyt:

Kattava ymmärrys organisaation tietoturvan heikkouksista: Tunnistamalla ja korjaamalla nämä heikkoudet rakennetaan entistä vahvempi ja moniasteisempi kyberpuolustus.

Ennakointi kyberrikollisia vastaan: "Hacker as a service" -ratkaisumme takaa, että organisaatio on aina yhden askeleen edellä kyberrikollisia.

Henkilöstön säännöllinen koulutus: Henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti tietoturvapoikkeamatilanteita varten ja heille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella tosielämän tilanteita, kuten kyberhyökkäyksiä ja ongelmatilanteita simulaatioissa.

Kyberpuolustuksen kestävyyden testaus: Testaamme yrityksen kyberpuolustuksen kestävyyttä ja kyvykkyyttä, jotta voimme kehittää niitä entistä paremmiksi ja turvallisemmiksi.

Laaja asiantuntijuus käytössäsi: Offensiiviset tietoturvapalvelut tuovat mukanaan kattavan ja laajan asiantuntijuuden, johon kuuluu monipuolisesti erilaisia palveluita.

Reaaliaikainen tieto kyberuhista: Tarjoamme organisaatiolle tietoa ajankohtaisista kyberuhista ja niiden todennäköisyyksistä reaaliaikaisesti.

 

Tietoturvaohjelmasta hyötyvät niin yritykset kuin julkishallinto

Yritysten tarpeet voivat poiketa julkishallinnon tarpeista, ja siksi CGI:n tietoturvapalvelut räätälöidään huomioimaan kunkin organisaation erityistarpeet. Tietoturvakonsultit ymmärtävät, että julkishallinnon on noudatettava erityisiä sääntöjä ja lakeja, kun taas yritykset saattavat painottaa tietynlaista liiketoimintaa ja asiakasdatan suojaamista.

Hyökkäävän tietoturvan eli offensiivisen tietoturvan tarkoituksena on simuloida ja testata organisaation tietojärjestelmiä ja tietoturvamekanismeja samalla tavalla kuin mahdolliset hyökkääjät tekisivät. Offensiiviset tietoturvapalvelut auttavat ennaltaehkäisemään ja havaitsemaan tietoturvahaavoittuvuuksia, jotta organisaatio voi parantaa puolustuskykyään ja vähentää riskiä joutua hyökkäyksen kohteeksi.

 

 

Tietoturvaohjelma