Turvallista tietojen hallintaa vuorokauden ympäri

Koetko käyttäjätietojen ja valtuuksien hallinnan haastavaksi?

Sijaitsevatko tiedot useassa eri järjestelmässä?

Haluatko varmistaa, että käyttäjät pääsevät käsiksi vain heille tarkoitettuun sisältöön?

Yhä enemmän informaatiota ja toimintoja on verkossa. Liiketoiminnalle tämä luo uusia mahdollisuuksia, mutta samalla kasvattaa riskien määrää. Useat organisaatiot tarvitsevat parempaa ymmärrystä kokonaisvaltaiseen identiteetti- ja pääsynhallinta (Identity & access management=IAM), jonka avulla varmistavat kyberturvallisuuden vaatimukset.

  professional checking the cyber room
  Identity Access Management

   Toimiva käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta tarjoaa liiketoiminnan kehitykselle vahvan pohjan

   Tänä päivänä korkealla kypsyystasolla toimiminen tarkoittaa, että kaikki tärkeimmät IAM:in osa-alueet on huomioitu:

   • Identiteettihallinta ja elinkaari (Identity Governance and Identity Lifecycle)
   • Pääsynhallinta (Access Management and Access Control)
   • Asiakasidentiteettien hallinta (Customer Identity and Access Management; and Connections)
   • Tunnistus ja kirjautuminen (Authentication, Access Mechanisms and Sign-On)