Vapauta resurssejasi - vastaamme monitoimittajaympäristön johtamisesta

Pilvipalvelut ja digitalisaatio ovat arkipäivää niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Haasteeksi on muodostunut palvelujen integraation suunnittelu ja hallinta monitoimittajaympäristössä.

Tulevaisuuden liiketoimintamallit perustuvat yhä enemmän organisaatioiden koko ekosysteemin laajuisiin digitaalisiin liiketoimintaprosesseihin ja -alustoihin sekä eri osa-alueiden palveluihin, joita valitut yhteistyökumppanit hoitavat.

SIAM (Service Integration and Management) on tehokas malli organisaatioiden tietoteknisten palveluiden monitoimittajahallintaan. Sen avulla sisäisten ja ulkoisten palveluntarjoajien palvelut voidaan liittää toisiinsa saumattomasti ja kustannustehokkaasti end-to-end-palveluiksi niin, että kokonaisuus vastaa myös liiketoiminnan tarpeisiin.

Keskitetty palvelunhallintatoimisto huolehtii (Service Management Office, SMO) huolehtii kaikkien IT-palvelujen ja -palveluntarjoajien integroinnista. SMO toimii itsenäisesti ja riippumattomasti, ja varmistaa, että palvelut toimivat saumattomasti yhteen, oli kyseessä asiakkaan oma tai kolmannen osapuolen tuottama palvelu. SMO vastuut ja roolit sovitetaan aina yhteen asiakkaan tarpeen ja IT-strategian mukaisesti.

 

SIAM Compliancy – palvelut toimittajien hallintaan, avustamiseen ja vaatimustenmukaisuuden raportointiin. 

Service Catalogue & SLA Management – palvelut palvelukatalogin hallintaan, konfiguraatiotietokannan (CMDB) tietojen ylläpitoon sekä kokonaispalvelun suorituskyvyn hallintaan.

Core Process Management – palvelut ydintoimintojen, kuten häiriöiden, palvelupyyntöjen, ongelmien ja pääsyn hallintaa.

Security Assurance – palvelut tietoturvallisuuden valvontaan ja hallintaan sekä käytäntöjen toteutukseen koko palveluntarjoajien ekosysteemissä.

Continuity Management – palvelut käytettävyyden hallintaan, kapasiteettitarpeiden ennustamiseen ja jatkuvuussuunnitelmien hallintaan.

Change Management – palvelut muutosten hallintaan ja johtamiseen koko palveluekosysteemin laajuisesti.

SIAM Tooling – palvelut IT-palvelunhallintatyökalun ja loppukäyttäjäportaalin käyttöön, hallintaan ja kehittämiseen.
 

Ung man och kvinna sitter vid ett bord och diskuterar och pekar på ett papper med ett diagram
smiling woman uses mobile phone and digital glass display

Kokonaisvaltainen SIAM-palvelu tarjoaa monia hyötyjä asiakkaille

  • Parempi ja yhtenäinen palveluiden laatu – yhtenäiset prosessit ja suorituskyvyn mittarit sekä työkalut koko toimittajaekosysteemin laajuisesti.
     
  • Alemmat toimintakulut (OPEX) keskittämällä ja yhdenmukaistamalla operatiivisten IT-palveluiden toimitusmalli ja -palvelut.
     
  • Jatkuva palvelun kehittäminen monitoimittajaympäristössä – ideoiden ja kehitystyön hallinta yhteisessä usean osapuolen ekosysteemissä.