Kuva Jaakko Aaltosesta

Jaakko Aaltonen

Kehitysjohtaja

Pilvipalvelut ja digitalisaatio ovat arkipäivää kaikkialla maailmassa. Haasteeksi on noussut palvelujen integraation suunnittelu ja hallinta monitoimittajaympäristössä.

Tulevaisuuden liiketoimintamallit perustuvat yhä enemmän organisaatioiden koko ekosysteemin laajuisiin digitaalisiin bisnesprosesseihin ja -alustoihin sekä eri osa-alueiden palveluihin, joita valitut yhteistyökumppanit hoitavat.

SIAM (Service Integration and Management) on tehokas malli organisaatioiden tietoteknisten palvelujen monitoimittajahallintaan. Sen avulla sisäisten ja ulkoisten palveluntarjoajien palvelut voidaan liittää toisiinsa saumattomasti ja kustannustehokkaasti end-to-end-palveluiksi niin, että kokonaisuus vastaa myös liiketoiminnan tarpeisiin.

Harvalla SIAM-toimittajalla on kuitenkaan tarvittavaa osaamista koko toimintaketjusta. Monitoimittajaympäristön prosessit jäävät usein keskentekoisiksi tai SIAM-strategia perustuu korkeintaan muutamaan esimerkkitoteutukseen. 

Digitalisaation ja SIAM-yhteistyömallin onnistuminen edellyttää organisaatioiden tietohallinnolta ainakin seuraavia asioita:

  • IT-toimintamallin pitää tukea sekä liiketoiminnan muutoksia että sen digitalisaatiota. 
  • IT pitää yhdistää kiinteäksi osaksi liiketoimintaa kokonaisarkkitehtuurin ja digitaalisen liiketoimintastrategian avulla.
  • Aloita strategia- ja toimintasuunnitelmat kääntämällä huomio sovellushallinnasta ja infrastruktuurisiiloista liiketoimintapalvelujen suorituskyvyn kehittämiseen ja orkestrointiin. 
  • Valitse kumppaniksi palveluntarjoaja, joka pystyy toimittamaan uuden sukupolven ekosysteemissä toimivia integraatiopalveluja niin, että ne samalla tukevat organisaatiosi digitalisaatiosuunnitelmia ja pitkän tähtäimen liketoimintatavoitteita.
  • Hanki ratkaisu, jonka avulla pystyt hallitsemaan organisaatiosi koko arvoketjun IT-palvelukokonaisuutta ajantasaisesti ja ennakoivasti.

Oheisessa graafissa on lueteltu yksityiskohtaisesti, mitä käytännön toimenpiteitä palvelujen monitoimittajahallinnan valmistelu ja toteuttaminen tarkoittavat hallinnon, hankinnan, organisaation sekä prosessien ja työkalujen näkökulmasta.

Liiketoiminnan digitalisaatio on vasta alkumetreillä. Suunnittelemalla IT:ltä vaadittavat kyvykkyydet ja valmiudet varmistetaan digitalisaatiolla liiketoiminnalle haettava suorituskyky ja muutos. Tätä mukaileva IT-operointimalli on kaiken keskiössä.

SIAM-malli

Jaakko työskentelee liiketoiminnan kehitysjohtajana auttamassa yrityksiä mukautumaan digitalisaation aikaan. Jaakon tavoitat osoitteesta jaakko.aaltonen@cgi.com.

Tutustu myös:

Kirjoittajasta

Kuva Jaakko Aaltosesta

Jaakko Aaltonen

Kehitysjohtaja

Hei! Olen Jaakko ja erityisosaamistani ovat mm. ulkoistukset, kokonaisarkkitehtuuri, sovellushallintapalvelut, ICT-infrastruktuuri, tietoturva, pilvipalvelut, liiketoiminnan jatkuvuus sekä IT-palveluhallinta. Kysy rohkeasti lisää!