07.05.2021

Helsinki – IT-palveluyhtiö CGI on valittu Suomen julkisen sektorin mittavimman IT-käyttöpalvelukokonaisuuden toimittajaksi julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kilpailutuksessa. Jatkossa CGI vastaa konesali- ja kapasiteettipalveluista, joita käyttävät lukuisat ministeriöt, virastot, kaupungit ja muut julkishallinnon toimijat.

“Digitalisoituvassa yhteiskunnassa kapasiteettipalvelut muodostavat perustukset, joiden varassa lepää julkisten palvelujen jokapäiväinen toimivuus. Siksi kyse on erittäin kriittisestä palvelualueesta koko Suomelle”, kertoo CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa

Hankintapäätös tehtiin kilpailullisen neuvottelumenettelyn tuloksena. Kilpailutuksessa CGI:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti paras. Puitesopimus on kokonaisarvoltaan noin 384 miljoonaa euroa ja kattaa vuodet 2021-2029.

Valtaosa palveluista tuotetaan Valtorille, joka vastaa valtionhallinnon toimialariippumattomista ict-palveluista sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttävistä tieto- ja viestintäteknisistä palveluista. Kaikkiaan sopimuksen piirissä on Valtori ja sen palvelemat kymmenet organisaatiot sekä yli 20 muuta julkishallinnon organisaatiota.

”Olemme vuosien saatossa vastanneet lukuisista huoltovarmuuskriittisistä palveluista, Suomessa ja maailmalla. Sen ansiosta tiedämme, miten palvelut tuotetaan turvallisesti, tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti. Uusi sopimus on vahva luottamuksenosoitus osaamistamme kohtaan, mutta samalla se tuo meille paljon lisää vastuuta. Tulemme pitämään huolta siitä, että kaikki kertynyt tietotaito näkyy positiivisena asiakaskokemuksena niin veronmaksajille kuin virkakunnallekin”, lupaa Lähteenmaa. 

Palvelujen tuotannossa CGI nojaa vahvaan, globaalisti käytettyyn laatuprosessiinsa (Management Foundation), kattavaan palveluportfolioonsa ja uusimpien teknologioiden, kuten älykkään automaation hyödyntämiseen.

Media contacts:
Esa Luoto
PR Lead, CGI Finland
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com