Primary tabs

Robotics-as-a-service

Älykäs automaatio palvelee liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti päivittäisestä työn tehostamisesta kokonaan uusien palvelujen kehittämiseen. Samalla kun automatisointi muuttaa teknisiä ratkaisuja ja toimintaympäristöjä, muuttuvat työkulttuuri ja monilta osin itse työn sisältö. Älykkään työympäristön takaa taustalla pyörivät tekniset ratkaisut, palvelut ja kyvykkyydet.

Automaation ei tarvitse kuitenkaan olla vaikeaa. Tuotamme CGI:llä älykästä automaatiota joustavana kokonaispalveluna, sisältäen juuri ne palvelut ja ratkaisut jotka soveltuvat liiketoimintaanne, tukien automaatiostrategiaanne ja –tiekarttaa. Tarjoamme organisaatiollesi avaimet-käyteen -periaatteella lähtien esiselvityksestä ja kehitysvaiheesta ylläpitoon ja operointiin.

Kun työtä siirretään ihmisiltä koneille, liiketoimintaprosesseja tulee tarkastella ja analysoida laajemmasta perspektiivistä. Samalla kun prosesseja katoaa, syntyy myös kokonaan uutta työtä, kuten prosessioperointia ja jatkokehitystä. Automatisoidut liiketoimintaprosessit elävät liiketoiminnan sykkeen mukaisesti ja tarvitsevat aktiivista kehittämistä niin teknisen ympäristön kuin liiketoiminnallisten tarpeiden muuttuessa.

Vastaavasti vaikka koneet toimivat itsenäisesti ohjeistuksen ja tekoälyn avustamana ilman työaikoja, vaativat liiketoimintaprosessit aktiivista operointia, jossa vastuu voi olla jakautunut useammallekin eri sidosryhmälle. On keskeistä valvoa tuottavatko automaatiot liiketoiminnalle haluttua lisäarvoa perinteisten teknisten mittareiden lisäksi.

Kohti dataohjattua liiketoimintaa?

Modernia ja ketterää datan hallintaa?
Tietoa kerätään eri lähteistä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta vain edelläkävijät onnistuvat kasaamaan tiedon liiketoimintaa hyödyttävään muotoon. Tehdään organisaatiostasi yksi edelläkävijöistä - lähdetään liikkeelle Data Hub Design Sprintistä!
Lue lisää

Tekoälyllä säästöjä tai vaikkapa uutta bisnestä?
Onko mielessäsi tekoälyhanke tai haluatko tunnistaa organisaatiosi liiketoiminta-alueet, joissa tekoäly mahdollistaisi säästöjä, tehokkuutta tai vaikkapa täysin uutta bisnestä? Hienoa, lähdetään liikkeelle AI Design Sprintistä.
Lue lisää

 

 

Robotics-as-a-service

Robotics-as-a-service

Samalla kun yhä suurempi osa liiketoiminnasta ja tukiprosesseista automatisoidaan, korostuu automaatioalustan käytettävyys ja sitä kautta liiketoiminnallinen jatkuvuus. Automaatioalusta on paljon muutakin kuin fyysinen kone, jossa automaatiota ajetaan. Laadukkaat alustapalvelut varmistavat robottien kapasiteettikyvyn ja toiminnan kaikissa olosuhteissa ilman käyttökatkoja. Huolehdimme, että kaikki organisaatiollesi kuuluva data on käsitelty ja tallennettu tietoturvallisesti.

Selvitys: Älykäs automaatio myynnissä

Kuinka älykästä automaatiota hyödynnetään suomalaisissa organisaatioissa ja erityisesti myynnissä? Selvitimme asiaa ja saimme kattavan käsityksen siitä, kuinka älykkäitä ratkaisuja käytetään tällä hetkellä myyntiorganisaatioissa. Kokosimme tulokset yhteen, voit tutustua niihin lataamalla selvityksen alla olevasta linkistä. Mukavia lukuhetkiä!
Lataa selvitys

Opas: Valmistautuminen työn tulevaisuuteen

Älykkäällä automaatiolla on myönteisiä vaikutuksia henkilöstön tyytyväisyyteen, prosesseihin ja teknologiaan sekä se on avainasemassa operatiivisen muutoksen mahdollistamisessa. Tämä esite tutkii sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioiden kohtaamia haasteita ja kuinka automaatio voi johtaa toivottuihin muutoksiin. 
Lataa opas

 


 

Robotics-as-a-service

SKAALAUTUVUUS

Automatisoinnin edetessä skaalautuvuuten merkitys kasvaa niin teknisen kapasiteetin kuin organisaationkin osalta. Robotiikan kokonaispalvelut skaalautuvat tarpeidesi mukaisesti ensimmäisestä pilottiprojektista laajoihin tuotantoratkaisuihin.

Robotics-as-a-service

HELPPOUS

Automaation ei tarvitse eikä pidä olla vaikeaa. Sinun ei tarvitse olla automaatioasiantuntija, riittää että me olemme.

Robotics-as-a-service

KUSTANNUSTEHOKKUUS

Palvelupohjaiset ratkaisut tuovat kustannustehokkuutta ja vähentävät tarvetta suuremmille kertainvestoinneille. Tämä mahdollistaa kokeilun kulttuurin ja ketterän automaatiokehittämisen niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä.

Robotics-as-a-service

JATKUVUUS

Mitä enemmän liiketoimintaa on automatisoitu, sitä tärkeämmäksi korostuu prosessien jatkuvuus. Ennakoimattomat ja pitkittyneet käyttökatkot aiheuttavat välittömiä vaikutuksia liiketoiminnalle. Palveluitamme monitoroidaan teknisten ja liiketoiminnallisten tarpeiden mukaan.

Robotics-as-a-service

JOUSTAVUUS

Yksi koko tai malli ei sovi kaikille. Ratkaisumme ja palvelumme mitoitetaan ja muokataan asiakaskohtaisten tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti niin arkkitehtuurien kuin palvelumallienkin osalta.

Robotics-as-a-service

TIETOTURVALLISUUS

Pääosin tuotamme robotiikan kokonaispalveluja Suomesta käsin konesalipalvelut mukaan lukien, mikä on usein keskeistä datan sijainnin kannalta. Arkkitehtuuri on myös mahdollista niin ettei liiketoiminnallinen data koskaan poistu omasta verkostasi. Tietoturva on sisäänrakennettuna niin palveluprosesseihin kuin teknisiin ratkaisuihinkin.


 

Tommi-Kovalainen

Tommi Kovalainen

Tommi toimii RaaS-palveluista vastaavana johtana CGI:llä sekä toimii samalla automaatio-konsultoinnissa ja myynnissä. Tommi keskustelee päivittäin eri toimialojen edustajien kanssa heidän tarpeistaan ja neuvottelee erilaisista ratkaisu- ja palvelumalleista. Laita viestiä tai soita +358 40 844 9540 ja jatketaan keskustelua!

 

Miia-Kärhä

Miia Kärhä

Palvelupäällikkömme Miia vastaa RaaSin päivittäisestä operoinnista. Miia koordinoi RaaSin päivittäisiä rutiineja palveluiden versiopäivityksistä tiimiläisten päivittäisten työtehtävien suunnitteluun. Miia varmistaa myös, että dokumentaatiot ovat ajan tasalla ja palvelulupauksemme tulevat täytettyä. 

Roni-Soisalo

Roni Soisalo

Roni toimii puolestaan RaaSin prosessioperoinnista ja laadunvarmistamisesta vastaavana vetäjänä. Roni auditoi päivittäin sisäisten ja ulkoisten projektitiimien tuottamia prosesseja sekä varmistaa, että RaaSissa otamme kopin niiden operoinnista.