Suomen suurimmassa mediakonsernissa parannettiin työn mielekkyyttä robotiikalla. Keskitetyn ohjelmistorobotiikan osaamiskeskuksen toiminnan tueksi hankittiin luotettava kumppani robotiikan palveluiden ylläpitoon ja tuottamiseen.

Sanoma Oyj on merkittävä media-alan toimija, jolla on medialiiketoimintaa Suomessa sekä oppimisliiketoimintaa Suomen lisäksi myös esimerkiksi Belgiassa, Hollannissa, Puolassa, Ruotsissa, Norjassa, Italiassa ja Espanjassa. Molempia toimialoja muokannut digitalisaatio näkyy esimerkiksi teknologiaa ja pedagogista osaamista yhdistävinä oppimistuotteina ja -palveluina, joita Sanoma tarjoaa parhaiden oppimistulosten saavuttamiseksi.

Automaatiolla ja robotiikalla on tärkeä merkitys Sanoman sisäisten prosessien tukemisessa ja kehittämisessä.

“Olemme taustalla toimiva luottopakki, jonka tehtävänä on Sanoman eri yksiköiden automaatiotarpeiden tukeminen toiminnan ja tuottavuuden tehostamiseksi. Robotiikalla on mahdollista modernisoida työskentelytapoja ja automatisoida tukiprosesseja”, kertoo Sanoman Head of IA/RPA Center of Excellence Meri Kukkurainen.
 

Sanomatalo

“Yhteistyö CGI:n kanssa on sujunut hyvin, ja se on ollut todella tiiviistä ja asiakaslähtöistä. Olemme saaneet CGI:n suunnalta tervetulleita palveluehdotuksia ohjelmistorobotiikan toiminnan kehittämiseksi”, kiittelee Kukkurainen.

Osaavat kumppanit turvaavat liiketoiminnan jatkuvuuden

Robotiikan ylläpidon ulkoistamisen kilpailutus sai alkunsa 2020. Tavoitteena oli kilpailutuksen kautta löytää sopivilla kyvykkyyksillä varustettu palvelukumppani tuomaan ylläpitoprosessiin laadukkuutta, vakautta ja jatkuvuutta.

“Käytämme erityisasiantuntijoita ja ulkoisia kumppaneita esimerkiksi kehittämisessä ja tuotantoympäristön ylläpidossa ja valvonnassa. Tällä tavalla varmistamme Sanoman liiketoiminnan jatkuvuuden”, sanoo Kukkurainen.

Ohjelmistorobotiikan prosessien ylläpito ulkoistettiin CGI:lle transitioprojektin muodossa syksyn 2021 aikana. Kukkuraisen mukaan CGI:n valintaan vaikutti yrityksen lähestymistapa, joka vastasi parhaiten kilpailutuksessa esille tuotuja tarpeita.

“Yhteistyö CGI:n kanssa on sujunut hyvin, ja se on ollut todella tiiviistä ja asiakaslähtöistä. Olemme saaneet CGI:n suunnalta tervetulleita palveluehdotuksia ohjelmistorobotiikan toiminnan kehittämiseksi”, kiittelee Kukkurainen.

Liiketoiminnan kasvu mahdollistaa tulevat projektitoimitukset

Ulkoistamisen myötä IA/RPA Center of Excellence-tiimi keskittyy ohjelmistorobotiikan palvelukeskuksen kehittämiseen sekä tuottamaan palveluita Sanoman eri yksiköille. Kukkurainen pitää CGI:tä hyvänä kumppanina, joka pystyy reagoimaan teknologian kehittymiseen ja toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin sekä toimimaan konsultatiivisessa roolissa Sanoman automaatiotiimille.

“Teknologia menee koko ajan eteenpäin valtavalla vauhdilla. Siksi on tärkeää löytää kumppaneita, joilla on riittävä kyky kehittyä meidän rinnallamme”, korostaa Kukkurainen.

Oppimisen ympäristö kehittyy